Kazimierz Cegiełka, Jerzy Przyjemski, Karol Szymański. pdf Download