Last Added

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70- 71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80- 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 94- 95- 96- 97- 98- 99- 100- 101- 102- 103- 104- 105- 106- 107- 108- 109- 110- 111- 112- 113- 114- 115- 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122- 123- 124- 125- 126- 127- 128- 129- 130- 131- 132- 133- 134- 135- 136- 137- 138- 139- 140- 141- 142- 143- 144- 145- 146- 147- 148- 149- 150- 151- 152- 153- 154- 155- 156- 157- 158- 159- 160- 161- 162- 163- 164- 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176- 177- 178- 179- 180- 181- 182- 183- 184- 185- 186- 187- 188- 189- 190- 191- 192- 193- 194- 195- 196- 197- 198- 199- 200- 201- 202- 203- 204- 205- 206- 207- 208- 209- 210- 211- 212- 213- 214- 215- 216- 217- 218- 219- 220- 221- 222- 223- 224- 225- 226- 227- 228- 229- 230- 231- 232- 233- 234- 235- 236- 237- 238- 239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 261- 262- 263- 264- 265- 266- 267- 268- 269- 270- 271- 272- 273- 274- 275- 276- 277- 278- 279- 280- 281- 282- 283- 284- 285- 286- 287- 288- 289- 290- 291- 292- 293- 294- 295- 296- 297- 298- 299- 300- 301- 302- 303- 304- 305- 306- 307- 308- 309- 310- 311- 312- 313- 314- 315- 316- 317- 318- 319- 320- 321- 322- 323- 324- 325- 326- 327- 328- 329- 330- 331- 332- 333- 334- 335- 336- 337- 338- 339- 340- 341- 342- 343- 344- 345- 346- 347- 348- 349- 350- 351- 352- 353- 354- 355- 356- 357- 358- 359- 360- 361- 362- 363- 364- 365- 366- 367- 368- 369- 370- 371- 372- 373- 374- 375- 376- 377- 378- 379- 380- 381- 382- 383- 384- 385- 386- 387- 388- 389- 390- 391- 392- 393- 394- 395- 396- 397- 398- 399- 400- 401- 402- 403- 404- 405- 406- 407- 408- 409- 410- 411- 412- 413- 414- 415- 416- 417- 418- 419- 420- 421- 422- 423- 424- 425- 426- 427- 428- 429- 430- 431- 432- 433- 434- 435- 436- 437- 438- 439- 440- 441- 442- 443- 444- 445- 446- 447- 448- 449- 450- 451- 452- 453- 454- 455- 456- 457- 458- 459- 460- 461- 462- 463- 464- 465- 466- 467- 468- 469- 470- 471- 472- 473- 474- 475- 476- 477- 478- 479- 480- 481- 482- 483- 484- 485- 486- 487- 488- 489- 490- 491- 492- 493- 494- 495- 496- 497- 498- 499- 500- 501- 502- 503- 504- 505- 506- 507- 508- 509- 510- 511- 512- 513- 514- 515- 516- 517- 518- 519- 520- 521- 522- 523- 524- 525- 526- 527- 528- 529- 530- 531- 532- 533- 534- 535- 536- 537- 538- 539- 540- 541- 542- 543- 544- 545- 546- 547- 548- 549- 550- 551- 552- 553- 554- 555- 556- 557- 558- 559- 560- 561- 562- 563- 564- 565- 566- 567- 568- 569- 570- 571- 572- 573- 574- 575- 576- 577- 578- 579- 580- 581- 582- 583- 584- 585- 586- 587- 588- 589- 590- 591- 592- 593- 594- 595- 596- 597- 598- 599- 600- 601- 602- 603- 604- 605- 606- 607- 608- 609- 610- 611- 612- 613- 614- 615- 616- 617- 618- 619- 620- 621- 622- 623- 624- 625- 626- 627- 628- 629- 630- 631- 632- 633- 634- 635- 636- 637- 638- 639- 640- 641- 642- 643- 644- 645- 646- 647- 648- 649- 650- 651- 652- 653- 654- 655- 656- 657- 658- 659- 660- 661- 662- 663- 664- 665- 666- 667- 668-
< < < PREV | NEXT > > >
#Title
522001. Желонкин С.С., Ивашин Д.И.
522002. Азми Д.М.
522003. Борисов А.Н.
522004. Борисов А.Н.
522005. Кусков А.С., Сирик Н.В.
522006. Кирилловых А.А.
522007. Сахарова И.В.
522008. Свинцова М.В.
522009. Вавулин Д.А., Федотов В.Н.
522010. Решетина Е.Н.
522011. Бугаенко Н.В., Кратенко М.В.
522012. Кинсбурская В.А.
522013. Курбатов А.Я.
522014. Васильев А.А.
522015. Борисов А.Н.
522016. Борисов А.Н.
522017. Кабанова И.Е.
522018. Благодир А.Л., Кирилловых А.А.
522019. Чупина Л.В., Реймер В.А.
522020. Тепляков Б.И.
522021. Сороколетова В.М., Горб Н.Н.
522022. Патрин П.А., Кондратов А.Ф.
522023. Ноздрин Г.А., Федоров Ю.Н., Шевченко С.А., Иванова А.Б.;Шевченко А.И.
522024. Ланцева Н.Н., Мотовилов К.Я., Швыдков А.Н.
522025. Вышегуров С.Х., Пальчикова Е.В.
522026. Андреева И.В.
522027. Александрова М.Е.
522028. Семендяева Н.В., Галеева Л.П., Мармулев А.Н.
522029. Реутова Е.А.
522030. Васильцова И.В., Бокова Т.И., Юсупова Г.П.
522031. Щербаков Г.Г., Данилевская Н.В., Старченков С.В., Коробов А.В.;(под общей редакцией Щербакова Г.Г.)
522032. Шмырёва Н.А., Кононенко О.С, Крецан З.В.
522033. Шалаумов В.А.
522034. Чигаева В.Ю.
522035. Храмченко В.Е.
522036. Филатова Е.В.
522037. Усков И.Ю.
522038. Трапезникова И.С.
522039. Точилина Ю.Н., Годжаева Н.С., Лымарева М.С.
522040. Точилина Ю.Н.
522041. Тиванова Л.Г., Сирик С.М., Кожухова Т.Б.
522042. Скорнякова Р.М.
522043. Сирик С.М., Петрушина А.В.
522044. Сафонова В.Ю., Глухова О.Ю.
522045. Пугачев В.М.
522046. Попова Д.Г.
522047. под. общ. ред. Поплавного А.С.
522048. Овчинников В.А.
522049. Николаева Е.А.
522050. Налегач Н.В.
522051. Мохов А.И., Шурыгина Л.И., Антошина И.М.
522052. Мишенин С.Е.
522053. Мешечкин В.В., Косенкова М.В.
522054. Мелькина Н.С.
522055. Медведева Е.В., Савельева И.В.
522056. Медведев А.В.
522057. Мартынова Т.Н.
522058. Логунов Т.А.
522059. Ларичев Т.А., Сотникова Л.В., Титов Ф.В.
522060. Ларичев Т.А., Кожухова Т.Ю.
522061. Ларичев Т.А.
522062. Кучер Н.А., Малышенко О.В.
522063. Кривцова Е.В.
522064. Крашенинин В.И., Кузьмина Л.В., Газенаур Е.Г.
522065. Крашенинин В.И., Газенаур Е.Г., Кузьмина Л.В.
522066. Костромина Н.Г.
522067. Костромина Н.Г.
522068. Колесов В.В., Пименова М.В.
522069. Ким О.В.
522070. Ким Л.Г.
522071. Касаткина Н.Э., Жукова Т.А., Игонина Т.Б., Лесникова С.Л.;Мичурина Е.С., Тимонина И.В., Тупикина Г.Г., под науч. ред. Касаткиной Н.Э.
522072. Карташов В.Я, Гутова С.Г.
522073. Каменева В.А., Коломиец С.В.
522074. Каменева В.А.
522075. Казаков Е.Ф.
522076. Иванов В.И.
522077. Забарин В.И.
522078. Забарин В.И.
522079. Желтов В.В., Желтов М.В.
522080. Ермолаева Е.Н., Соколова Н.С.
522081. Ермолаева Е.Н., Рыбкина А.К.
522082. Дорохов В.Г.
522083. Денисов В. Я., Мурышкин Д. Л., Грищенкова Т. Н.
522084. Градусова Т.К., Жукова Т.А.
522085. Горбунова Г.П.
522086. Глухова О.Ю.
522087. сост. О.Ю. Глухова
522088. Геллерт В.А.
522089. Галаганов З.П.
522090. Галаганов З.П.
522091. Газенаур Е.Г., Кузьмина Л.В., Крашенинин В.И.
522092. Варич В.А., Блинова Н.Г.
522093. Бугерко Л.Н., Бин С.В., Суровой Э.П.
522094. Бельчик Т.А.
522095. Белогай К.Н.
522096. Басалаева М.Ю, Воробьева М.Е., Голев Н.Д., Дударева Я.А;Замилова А.В., Ким Л.Г., Кишина Е.В., Кузнецова Т.Ю., Мельник Н.В.; под ред. Голева Н.Д.
522097. Андреев А.Н.
522098. Ананьев В.А. , Ананьева В.Л.
522099. Адаменко А.М., Ермолаев А.Н.
522100. Милорадова Н.Г.
522101. Коноплева Н.А., Гаранина Е.Ю., Карабанова С.Ф.
522102. Яркина Л.П., Летова Н.А.
522103. Неретина Т.Г.
522104. Шпольский Э.В.
522105. Матюхина Ю.А.
522106. Коноплева Н.А.
522107. Брашнов Д.Г.
522108. Халиков М.И.
522109. Буранок О.М.
522110. Аркадьева Э.В., Горбаневская Г.В., Кирсанова Н.Д., Марчук И.Б.
522111. Аркадьева Э.В., Горбаневская Г.В., Кирсанова Н.Д., Марчук И.Б.
522112. Аркадьева Э.В., Горбаневская Г.В., Кирсанова Н.Д., Марчук И.Б.
522113. Фесенко О.П., Колесникова С.В.
522114. Поливара З.В.
522115. Поливара З.В.
522116. Оганесян Н.Т.
522117. Савкович Е.В.
522118. Кирсанов О.И.
522119. Нестерова Н.Г., Арсеньева Т.Е., Булгакова О.В., Волкова А.А.;Мохирева С.В., Фащанова С.В.
522120. Морев В.А.
522121. Уйманов В.Н.
522122. Зайцева Т.А.
522123. Шафтельская Н.В., Обдалова О.А.
522124. Чернецкая Л.М.
522125. Худолеев А.Н.
522126. Хитрук Е.Б.
522127. Ющенко О.И., Хахалкина Е.В.
522128. Хазанов О.В.
522129. Быков А.А.
522130. Вольфсон С.В., Бычкова Т.А.
522131. Флоринский В.М.
522132. Шевцов В.В.
522133. Мирошников С.Н.
522134. Вольфсон С.В., Бычкова Т.А.
522135. Мазаева О.Г.
522136. Лицарева Е.Ю.
522137. Румянцев П.П.
522138. Румянцев П.П.
522139. Журавлев М.М.
522140. Вольфсон С.В.
522141. Войтик Е.А.
522142. Анохина Е.С.
522143. Загревский О.И., Шерин В.С.
522144. Ли А.А.
522145. Шерин В.С.
522146. Шерин В.С.
522147. Радаева С.В., Шилько В.Г., Загревская А.И.
522148. Капилевич Л.В.
522149. Капилевич Л.В., Кабачкова А.В.
522150. Капилевич Л.В., Кабачкова А.В.
522151. Капилевич Л.В., Кабачкова А.В., Дьякова Е.Ю.
522152. Капилевич Л.В., Радаева С.В., Лим М.С.
522153. Иноземцева Т.А.
522154. Иноземцева Е.С., Беженцева Л.М.
522155. Загревский О.И., Загревская А.И.
522156. Загревский О.И., Загревская А.И.
522157. Беженцева Л.М., Беженцева Л.И.
522158. Потовская Е.С., Шилько В.Г.
522159. Огороднов Д.Е.
522160. Дюпре Ж.-Л.
522161. Светланин С.Н.
522162. Нелюбин Л.Л.
522163. Вараева Н.В., Минькова Е.С.
522164. 46
522165. Кузьмич И.П.
522166. Воронин Ю.А.
522167. Шпольский Э.В.
522168. Захаров К.М.
522169. Блиновская Я.Ю., Бочарников В.Н., Лаврушина Е.Г.
522170. Милорадова Н.Г.
522171. Ишков А.Д., Степанова А.В.
522172. Ишков А.Д., Степанова А.В.
522173. Ишков А.Д., Степанова А.В.
522174. Яшина Н.К.
522175. Шулежкова С.Г.
522176. Хвостовицкая Т.Т.
522177. Федоров Н.А.
522178. Тусичишный А.П., Халикова Н.В.
522179. Тусичишный А.П., Халикова Н.В.
522180. Тусичишный А.П.
522181. Тусичишный А.П.
522182. Степанян Е.В., Чепкова Т.П., Мартыненко Ю.Б.
522183. Середа Е.В.
522184. Светланин С.Н.
522185. Васильева И.В.
522186. Васильева И.В.
522187. Васильева И.В.
522188. Васильева И.В.
522189. 99
522190. 53
522191. Хоминич И.П. , Финогенова Ю.Ю. , Челухина Н.Ф. , Саввина О.В.
522192. Шаповалов В.К.
522193. Черняк Е.М.
522194. Гутгарц Р.Д.
522195. Климантова Г.И., Черняк Е.М., Щегорцов А.А.
522196. Коныгина М.Н., Клушина Н.П., Маслова Т.А.
522197. Мусина-Мазнова Г.Х., Потапова И.А., Коробкова О.М.
522198. Луковцева А. К.
522199. Салова М.С.
522200. Зубенко В.В. , Зубенко В.А. , Орлова Н.Л. , Антропов В.В.
522201. Ларионов И.К.
522202. Ларионов И.К., Сильвестров С.Н.
522203. Гетманчук А.В., Ермилов М.М.
522204. Елисеев А.С.
522205. Чеботарев Н.Ф.
522206. Бекренева В.А.
522207. Матраева Л.В. , Ерохин С.Г.
522208. Нешитой А.С.
522209. Миславская Н.А., Поленова С.Н.
522210. Памбухчиянц О.В.
522211. Блау С.Л., , Романова Ю.А.
522212. Сильвестров С.Н.
522213. Сильвестров С.Н.
522214. Агарков А.П., , Голов Р.С.
522215. Ларионов И.К.
522216. Агарков А.П.
522217. Блинов А.О.,, Угрюмова Н.В.
522218. Памбухчиянц О.В.
522219. Юсупова С.Я., Исаев Р.А., Буралова М.А.
522220. Моргунов В.И. , Дубков А.И.
522221. Моргунов В.И., Моргунов С.В.
522222. Синяева И.М., Романенкова О.Н., Синяев В.В.
522223. Поленова С.Н.
522224. Полковский А.Л.
522225. Керимов В.Э.
522226. Голубинский Ф.А.
522227. Голубинский Ф.А.
522228. Голубинский Ф.А.
522229. Голубинский Ф.А.
522230. Козлов А.А.
522231. Козлов А.А.
522232. Козлов А.А.
522233. Козлов А.А.
522234. Козлов А.А.
522235. Козлов А.А.
522236. Козлов А.А.
522237. 129
522238. Козлов А.А.
522239. 56
522240. Кожевников В.А.
522241. Кожевников В.А.
522242. Кожевников В.А.
522243. Кожевников В.А.
522244. Кожевников В.А.
522245. Кожевников В.А.
522246. Кожевников В.А.
522247. Кожевников В.А.
522248. Смирнов А.И.
522249. Смирнов А.И.
522250. Скворцов И.М.
522251. Скворцов И.М.
522252. Скворцов И.М.
522253. Скворцов И.М.
522254. Скворцов И.М.
522255. Семенов И.Т.
522256. Тареев М.М.
522257. Тареев М.М.
522258. Тареев М.М.
522259. Тареев М.М.
522260. Струве Г.Е.
522261. Струве Г.Е.
522262. Самарин Ю.Ф.
522263. Самарин Ю.Ф.
522264. Самарин Ю.Ф.
522265. Селивачев А.Ф.
522266. Трубецкой С.Н.
522267. Трубецкой С.Н.
522268. Трубецкой С.Н.
522269. Тихомиров Л.А.
522270. Тихомиров Л.А.
522271. Тихомиров Л.А.
522272. Тихомиров Л.А.
522273. Тихомиров Л.А.
522274. Тихомиров Л.А.
522275. Тихомиров Л.А.
522276. Тихомиров Л.А.
522277. Тихомиров Л.А.
522278. Тихомиров Л.А.
522279. Тихомиров Л.А.
522280. Троицкий М.М.
522281. Троицкий М.М.
522282. Троицкий М.М.
522283. Троицкий М.М.
522284. Троицкий М.М.
522285. Троицкий М.М.
522286. Авсенев П.С.
522287. Хвостов В.М.
522288. Хвостов В.М.
522289. Хвостов В.М.
522290. Хвостов В.М.
522291. Цертелев Д.Н.
522292. Цертелев Д.Н.
522293. Челпанов Г.И.
522294. Челпанов Г.И.
522295. Шмидт А.Н.
522296. Шпир А.А.
522297. Энгельмейер П.К.
522298. Эрн В.Ф.
522299. Эрн В.Ф.
522300. Эрн В.Ф.
522301. Эрн В.Ф.
522302. Костюшкина Г.М., Коршунова С.О., Смольникова Е.Л.
522303. Костюшкина Г.М., Коршунова С.О., Кудлик Е.С.
522304. Костюшкина Г.М., Остапенко Т.С., Коршунова С.О.
522305. Костюшкина Г.М., Остапенко Т.С., Коршунова С.О.
522306. Карташевич А.Н., Понталев О.В., Гордеенко А.В.;под редакцией Карташевича А.Н.
522307. Круглик В.М., Сычев Н.Г.
522308. Войтенко В.С., Смычник А.Д., Тухто А.А., Шемет С.Ф.;под общей редакцией Войтенко В.С.
522309. Клименков С.С.
522310. Грунтович Н.В.
522311. Савич Е.Л.
522312. Лапин И.А., Ратафьева И.С.
522313. Приходько Р.В.
522314. Филатова О.Г.
522315. Балыков П.Н. , Богданова Е.Л. , Дорошкова О.А. , Петерикова Ю.Е.;Федотова М.В.
522316. Богданова Е.Л., Чепурной И.П., Щербакова Е.В.
522317. Богданова Е.Л., Чулпанов А.Н.
522318. Беляев С.И.
522319. Приходько Р.В.
522320. Усик Н.И.
522321. Терентьева Л.Д.
522322. Василенок В.Л.
522323. Василенок В.Л., Макарченко М.А.
522324. Скоробогатов М.В.
522325. Засорина Т.Д., Арсеньева М.А., Далецкая И.А., Субашиева Е.А.
522326. Сергеева И.Г., Дроздецкая С.С.
522327. Прохоров Ю.К., Фролов В.В.
522328. Мельникова Л.Р.
522329. Голубев А.А.
522330. Пятковская Е.Ю., Виноградова А.В.
522331. Подлесных В.И., Гончаров А.С., Кузнецов Н.В.;Под. ред. проф. В.И. Подлесных
522332. Пятковская Е.Ю., Антонова А.Б.
522333. Цуканова О.А., Варзунов А.В.
522334. Дюков И.И.
522335. Бердина М.Ю., Даюб А.В., Кузьмова Ю.С.
522336. Кузьмова Ю.С., Степура Н.А.
522337. Санин М.К.
522338. Васюхин О.В., Быстрова А.В.
522339. Васюхин О.В.
522340. Богданова Е.Л., Чепурной И.П., Семёнова О.А.
522341. Бураков П.В., Петров В.Ю.
522342. Мальцев Д.М., Голубев А.А.
522343. Мишура Л.Г.
522344. Ошарин А.В.
522345. Цуканова О.А., Варзунов А.В.
522346. Цыганенко В.С.
522347. Цуканова О.А., Смирнов С.Б.
522348. Голубев А.А., Абакумова А.В., Мишура Л.Г.
522349. Кустарев В.П., Тюленев Л.В., Прохоров Ю.К., Абакумов В.В.
522350. Росс С.И.
522351. Степанов Е.О., Ярцев Б.М.
522352. Степанов Е.О., Ярцев Б.М.
522353. Шахно Е.А.
522354. Алексеев С.А., Дмитриев А.Л., Нагибин Ю.Т., Никущенко Е.М.;Супрун А.С., Трофимов В.А., Туркбоев А., Прокопенко В.Т., Яськов А.Д.
522355. Новиков Б.Ю., Колосов Ю.В.;Под ред. Вейко В.П.
522356.
522357. Арсеньев В.В., Верболоз Е.И.
522358. Арсеньев В.В., Мовчанюк Е.В., Верболоз Е.И.
522359. Медунецкий В.М., Федосовский М.Е.
522360. Бобцов А.А., Пыркин А.А.
522361. Бобцов А.А., Никифоров В.О., Пыркин А.А., Слита О.В.;УшаковА.В.
522362. Стегаличев Ю.Г., Замарашкина В.Н.
522363. Стегаличев Ю.Г., Замарашкина В.Н.
522364. Медунецкий В.М.
522365. Тарасов Б.П., Копыльцова А.Б.
522366. Никифоров В.О., Слита О.В., Ушаков А.В.
522367. Мельников В.Г., Иванов С.Е., Мельников Г.И., Кривошеев А.Г.
522368. Лисицына Л.С.
522369. Музыченко Я.Б., Слободянюк С.В., Стафеев С.К., Томилин М.Г.
522370. Ткалич В.Л., Фролков В.Н., Ткачев К.О., Волченко А.Н.;Киянов А.А.
522371. Трофимов В.А., Шарок Л.П.
522372. Китаев Ю.В.
522373. Васильев В.Н., Павлов А.В.
522374. Грязин Г.Н.
522375. Григорьев В.В., Сергеев К.А., Чепинский С.А.
522376. Валетов В.А.
522377. Крылов В.Н., Смолянская О.А., Путилин С.Э., Новоселов Е.В.;Грачев Я.В.
522378. Сидоров А.И., Никоноров Н.В.
522379. Никоноров Н.В., Пржевуский А.К., Асеев В.А., Игнатьев А.И.;Каева Е.С., Маколкина Е.Н., Рохмин А.С., Ульяшенко А.М.
522380. Зингеренко Ю.А.
522381. Серегин В.В.
522382. Буткарев А.Г., Земсков Б.Б., Лебедева Т.Я., Тихомиров С.Т.;Чопко Н.Ф.
522383. Чопко Н.Ф., Кудашова Н.В.
522384. Чопко Н.Ф., Титков О.Х., Лебедева Т.Я.
522385. Цветков О.Б., Лаптев Ю.А., Пятаков Г.Л.
522386. Бойцов Ю.А., Молодова Ю.И.
522387. Пронин В.А., Карталис Н.И.
522388. Бойцов Ю.А.
522389. Радченко Е.А., Деменчук Н.П., Петрова С.Б.
522390. Петрова С.Б.
522391. Деменчук Н.П., Петрова С.Б., Радченко Е.А.
522392. Улитин В.В.
522393. Петрова С.Б., Деменчук Н.П., Радченко Е.А.
522394. Деменчук Н.П., Улитин В.А.
522395. Радченко Е.А., Петрова С.Б.
522396. Радченко Е.А., Петрова С.Б.
522397. Слив Э.И.
522398. Васильев А.И.
522399. Бойцов Ю.А.
522400. Пронин В.А., Хрусталева И.В.
522401. Балюбаш В.А., Добряков В.А., Назарова В.В.
522402. Чопко Н.Ф.
522403. Деменчук Н.П.
522404. Ширяев Ю.Н., Гусев К.В., Арсеньев И.А.
522405. Ширяев Ю.Н., Гусев К.В.
522406. Евстигнеев А.Н., Кузьмина Т.Г., Новотельнова А.В.
522407. Евстигнеев А.Н., Кузьмина Т.Г., Новотельнова А.В., Потоцкий А.П.
522408. Батяев А.А., Новотельнова А.В., Русанов А.В.
522409. Афанасьева Н.А., Барщевский Г.Г.
522410. Афанасьева Н.А., Батяев А.А., Дорошков А.В., Ерофеева И.А.;Новотельнова А.В.
522411. Дорошков А.В.
522412. Русанов А.В.
522413. Батяев А.А., Новотельнова А.В.
522414. Батяев А.А., Дорошков А.В., Новотельнова А.В.;Под ред. Л.П. Булата
522415. Дорошков А.В.
522416. Афанасьева Н.А., Батяев А.А., Новотельнова А.В.
522417. Потоцкий А.П., Русанов А.В.
522418. Афанасьева Н.А., Булат Л.П.
522419. Дорошков А.В.
522420. Бойцов Ю.А., Молодова Ю.И.
522421. Глухих В.Н.
522422. Пронин В.А., Цыганков А.В., Шляховецкий Д.В.
522423. Молодова Ю.И.
522424. Молодова Ю.И., Жавнер М.В., Шляховецкий Д.В.
522425. Глухих В.Н., Хрусталева И.В., Шляховецкий Д.В.
522426. Хрусталева И.В.
522427. Ваньшин А.И.
522428. Ваньшин А.И., Печников А.Ф.
522429. Бойцов Ю.А., Ваньшин А.И., Герман Л.В.
522430. Ваньшин А.И., Печников А.Ф.
522431. Григорьев В.А.
522432. Иванова Н.Ю., Романова Е.Б.
522433. Резников С.С.
522434. Григорьев В.А., Ермолинский И.М., Лагутенко О.И., Распаев Ю.А.;Хворов И.А.
522435. Платунов А.Е., Постников Н.П.
522436. Шевелев Ю.П.
522437. Пилипенко Н.В., Сиваков И.А.
522438. Матвеев Ю.Н.
522439. Стегаличев Ю.Г., Замарашкина В.Н.
522440. Усачев Ю.А., Замарашкина В.Н.
522441. Лазарев В.Л., Кириков А.Ю.
522442. Лаврищев И.Б., Кириков А.Ю., Добряков В.А.
522443. Стегаличев Ю.Г., Замарашкина В.Н.
522444. Усачев Ю.А., Стегаличев Ю.Г., Замарашкина В.Н.
522445. Усачев Ю.А., Замарашкина В.Н.
522446. Иванова Т.В., Вознесенская А.О.
522447. Лебедько Е.Г.
522448. Бондаренко И.Б.
522449. Кирилловский В.К., Точилина Т.В.
522450. Смирнов А.П., Абрамов Д.А., Пименов А.Ю.
522451. Грамматин А.П., Романова Г.Э., Цыганок Е.А.
522452. Виноградова Г.Н., Громова Ю.А., Губанова М.С., Маслов В.Г.;Орлова А.О.
522453. Баранов А.В., Литвин А.П., Парфенов П.С., Ушакова Е.В.
522454. Платунов А.Е., Постников Н.П.
522455. Петров Н.В., Городецкий А.А., Беспалов В.Г., Дроздов А.А.;Цыпкин А.Н., Куля М.С.
522456. Кирилловский В.К., Точилина Т.В.
522457. Ефимов А.М.
522458. Под ред. проф. В.Г. Беспалова, проф. С.А. Козлова
522459. Розанов Н.Н.
522460. Цуканова Г.И., Бахолдин А.В.
522461. Григорьев В.В., Быстров С.В., Бойков В.В., Болтунов Г.И.;Мансурова О.К.
522462. Кирилловский В.К., Точилина Т.В.
522463. Игнатьев А.И., Киселев С.С., Никоноров Н.В., Сидоров А.И.;Рохмин А.С.
522464. Зикратов И.А., Петров В.Ю.
522465. Кирилловский В.К., Точилина Т.В.
522466. Довгий П.С., Поляков В.И.
522467. Кирилловский В.К., Гаврилов Е.В.
522468. Звягин В.Ф., Фёдоров С.В.
522469. Цуканова Г.И., Багдасарова О.В., Бахолдин А.В., Карпов В.Г.;Карпова Г.В.
522470. Соболев С.Ф.
522471. Мельников В.Г., Иванов С.В., Мельников Г.И.
522472. Цуканова Г.И., Багдасарова О.В., Бахолдин А.В., Карпов В.Г.;Карпова Г.В.
522473. Иванова Н.Ю., Петров А.С., Поляков В.И., Романова Е.Б.
522474. Зверев В.А., Кривопустова Е.В., Точилина Т.В.
522475. Чивилихин С.А.
522476. Золотарев В М.
522477. Ионина Н.В., Орлов В.В., Павлов А.В.
522478. Под ред. С.А. Козлова, И.П. Гурова
522479. Григорьев Б.И.
522480. Соболев С.Ф.
522481. Григорьев В.В., Журавлёва Н.В., Лукьянова Г.В., Сергеев К.А.
522482. Брицкий В.Д., Заморуев Г.Б., Ноздрин М.А.
522483. Кирилловский В.К., Ле Зуй Туан
522484. Скалецкая И.Е.
522485. Серегин В.В.
522486. Аллас А.А.
522487. Дмитриев А.Л.
522488. Грязин Д.Г.
522489. Китаев Ю.В.
522490. Егоров В.И.
522491. Егоров В.И., Кораблев В.А., Шарков А.В.
522492. Китаев Ю.В.
522493. Виноградова Г.Н., Воронин Ю.М., Ермолаева Г.М., Каманина Н.В.;Смирнов В.Н., Шилов В.Б.
522494. Мельников В.Г., Иванов С.Е., Мельников Г.И.
522495. Беспалов В.Г.
522496. Под ред.Э.С. Путилина
522497. Валетов В.А., Мурашко В.А.
522498. Прокопенко В.Т., Никущенко Е.М., Дмитриев А.Л., Алексеев С.А.;Нагибин Ю.Т., Трофомов В.А., Туркобоев А.
522499. Шехонин А.А., Домненко В.М., Гаврилина О.А.
522500. Мусалимов В.М., Валетов В.А.
522501. Дмитриев А.Л.
522502. Рагузин Р.М.
522503. Коротаев В.В., Мусяков В.Л.
522504. Походун А.И., Шарков А.В.
522505. Под ред. Ткачева А.В.
522506. Симоненко З.Г., Ткалич В.Л.
522507. Магурин В.Г., Тарлыков В.А.
522508. Ишанин Г.Г.
522509. Усольцев А.А.
522510. Лапшина И.А., Мальцева Н.К.
522511. Либенсон М.Н., Яковлев Е.Б., Шандыбина Г.Д.
522512. Еськова Л.М., Кривопустова Е.В.
522513. Зверев В.А., Кривопустова Е.В.
522514. Еськова Л.М., Гаврилин Д.А.
522515. Бурбаев А.М.
522516. Коняхин И.А.
522517. Кирилловский В.К.
522518. Майорова О.В., Майоров Е.Е., Туркбоев Б.А.
522519. Яблочников Е.И.
522520. Яблочников Е.И.
522521. Новиков Ф.А., Опалева Э.А., Степанов Е.О.
522522. Новиков Ф.А., Опалева Э.А., Степанов Е.О.
522523. Васюхин О.В., Варзунов А.В.
522524. Колычев П.М.
522525. Новиков Ф.А.
522526. Новиков Ф.А.
522527. Новиков Ф.А.
522528. Мазалов В. В., Менчер А. Э., Токарева Ю. С.
522529. Лебедько Е.Г.
522530. Казначеева А.О.
522531. Левкове Л.Б.
522532. Флеров А.В.
522533. Супрун А.С., Кулаченков Н.К.
522534. Оголюк А.А.
522535. Дубаков А.А.
522536. Кармановский Н.С., Михайличенко О.В., Савков С.В.
522537. Осетрова И.С., Осипов Н.А.
522538. Осетрова И.С.
522539. Зудилова Т.В., Шмелева Г.Ю.
522540. Осетрова И.С., Осипов Н.А.
522541. Одиночкина С.В.
522542. Одиночкина С.В.
522543. Денисова Э.В.
522544. Денисова Э.В.
522545. Муромцев Д.И., Колчин М.А.
522546. Денисова А.В.
522547. Платунова С.М.
522548. Порозов Ю.Б.
522549. Порозов Ю.Б.
522550. Блохин В.Н., Лабода Ю.А., Зыков А.Г.
522551. Поляков В.И., Скорубский В.И.
522552. Новиков Б.Ю.
522553. Одиночкина С.В.
522554. Зудилова Т.В., Буркова М.Л.
522555. Довгий П.С., Поляков В.И.
522556. Домненко В.М., Бурсов М.В., Иванова Т.В.
522557. Иванова Н.Ю., Романова Е.Б.
522558. Генельт А.Е.
522559. Новиков Ф.А.
522560. Генельт А.Е.
522561. Шопырин Д.Г.
522562. Генельт А.Е.
522563. Новиков Ф.А.
522564. Генельт А.Е.
522565. Генельт А.Е.
522566. Андреев А.Л., Ярышев С.Н.
522567. Ключев А.О., Ковязина Д.Р., Петров Е.В., Платунов А.Е.
522568. Гаврилов А.В., Клименков С.В., Цопа Е.А.
522569. Куликов Д.Д., Гусельников В.С., Бабанин В.С., Шувал-Сергеев Н.А.
522570. Каракулев Ю.А., Иванов А.Н.
522571. Лебедько Е.Г.
522572. Довгий П.С., Скорубский В.И.
522573. Белозубов А.В., Николаев Д.Г.
522574. Тропченко А.Ю., Тропченко А.А.
522575. Новиков Ф.А.
522576. Муромцев Д.И.
522577. Гусарова Н.Ф., Дорогов Ю.В., Иванов Р.В., Маятин А.В.
522578. Бочков А.Л.
522579. Гусарова Н.Ф., Дорогов Ю.В., Маятин А.В., Штенников Д.Г.
522580. Муромцев Д.И.
522581. Смирнов А.П.
522582. Хайдаров Г.Г.
522583. Бобцов А.А., Шиегин В.В.
522584. Громцев С.А., Корнильев И.Б., Громцев А.С.
522585. Громцев С.А., Корнильев И.Б., Громцев А.С.
522586. Громцев С.А., Корнильев И.Б., Громцев А.С.
522587. Верболоз Е.И., Мовчанюк Е.В., Арсеньев В.В.
522588. Верболоз Е.И., Мовчанюк Е.В., Арсеньев В.В.
522589. Верболоз Е.И., Мовчанюк Е.В., Арсеньев В.В.
522590. Арсеньев В.В., Мовчанюк Е.В., Верболоз Е.И.
522591. Михайлов Л.М.
522592. Шегельман И.Р., Скрыпник В.И., Галактионов О.Н.
522593. Колодязная В.С., Кипрушкина Е.И.
522594. Колодязная B.C., Бараненко Д.А.
522595. Колодязная B.C., Бараненко Д.А.
522596. Колодязная В.С., Баранеико Д.А.
522597. Бурова Т.Е.;Под ред. А.Л. Ишевского
522598. Мурашев С.В., Ишевский А.Л., Уварова Н.А.
522599. Уварова Н.А., Кременевская М.И., Струженко И.Ю., Шестопалова И.А.
522600. Волынский В.Н.
522601. Уварова Н.А., Кременевская М.И., Струженко И.Ю., Шестопалова И.А.
522602. Уварова Н.А., Мурашев С.В.
522603. Уварова Н.А., Мурашев С.В.;Под ред. А.Л. Ишевского
522604. Базарнова Ю.Г., Кременевская М.И., Сатанина В.А.
522605. Уварова Н.А., Кременевская М.И., Струженко И.Ю.
522606. Бурова Т.Е., Запрометова О.С.;Под ред. А.Л. Ишевского
522607. Куцакова В.Е., Колодязная В.С., Филиппов В.И.;Под ред. А.Л. Ишевского
522608. Шимкевич Ю.Б.
522609. Базарнова Ю.Г., Бурова Т.Е.;Под ред. А.Л. Ишевского
522610. Базарнова Ю.Г., Бурова Т.Е.;Под ред. А.Л. Ишевского
522611. Калитеевский Р.Е., Артеменков А.М., Тамби А.А.;Под ред. Калитеевского Р.Е.
522612. Колодязная В.С., Кипрушкина Е.И., Кременевская М.И.
522613. Бит Ю.А., Григорьев И.В., Кацадзе В.А.
522614. Верещагин В.А., Филиппов В.И.;Под. ред. В.И. Куцаковой
522615. Куцакова В.Е., Уварова Н.А., Мурашев С.В., Ишевский А.Л.
522616. Колодязная В.С.
522617. Клим О.В.
522618. Дульнев Г.Н.
522619. Салминен Э.О., Бит Ю.А., Борозна А.А.
522620. Цветков О.Б., Лаптев Ю.А.
522621. Булат Л.П., Бузин Е.В.
522622. Афанасьева Н.А., Ерофеева И.А.
522623. Смирнов В.П.
522624. Ишанин Г.Г., Мальцева Н.К.
522625. Прокопенко В.Т., Суворова Н.Ю., Трофимов В.А.
522626. Щеулин А.С., Ангервакс А.Е., Верховский Е.Б., Купчиков А.К.;Рыскин А.И.
522627. Ишанин Г.Г., Мальцева Н.К., Рождественский А.В., Сычевский А.Т.;Хребтова В.П.
522628. Коншина Е.А.
522629. Маркова И.А.
522630. Холодова С.Е., Перегудин С.И.
522631. Смирнов С.А.
522632. Ермолаева Е.В., Зверев В.А., Филатов А.А.
522633. Вартанян Т.А., Ващенко Е.В.
522634.
522635. Мочалов И.В.
522636. Парфенов П.С.
522637. Андреев Л.Н., Ежова В.В.
522638. Немилов С.В.
522639. Никоноров Н.В., Асеев В.А., Жуков С.Н., Игнатьев А.И.;Киселев С.С., Рохмин А.С.
522640. Бит Ю.А.
522641. Смирнов В.П.
522642. Щеулин А.С., Рыскин А.И.
522643. Коншина Е.А.
522644. Храмов В.Ю., Назаров В.В., Пушкарева А.Е., Сачков Д.Ю.;Сидорова О.П.
522645. Зуев В.В., Успенская М.В., Олехнович А.О.
522646. Амосова Л.П., Коншина Е.А., Костомаров Д.С., Федоров М.А.
522647. Шевченко О.Ю.
522648. Под ред. проф. Беспалова В.Г., Козлова С.А.
522649. Щеулин А.С., Рыскин А.И.
522650. Щеулин А.С., Ангервакс А.Е., Рыскин А.И.
522651. Бит Ю.А., Вавилов С.В.
522652. Блинова И.В., Попов И.Ю.
522653. Белов Н.П., Покопцева О.К., Яськов А.Д.
522654. Смирнов А.В., Федоров Б.А., Колесникова Т.Д., Володькина В.Л.
522655. Либенсон М.Н., Яковлев Е.Б., Шандыбина Г.Д.
522656. Неронов Ю.И.
522657. Рухленко И.Д.
522658. Перлин Е.Ю., Вартанян Т.А., Федоров А.В.
522659. Мусалимов В.М., Сергушин П.А.
522660. Шегельман И.Р., Рудаков М.Н., Мощевикин П.Е
522661. Боярский К.К., Смирнов А.В., Стафеев С.К.
522662.
522663. Егоров В.И.
522664. Борисов П.А., Осипов Ю.М.
522665. Смирнов А.В., Федоров Б.А., Володькина В.Л.
522666. Волков Д.П., Кораблев В.А., Заричняк Ю.П.
522667. Коваленко А.Н.
522668. Лапин И.А., Ратафьева Л.С., Фролов В.М.
522669. Попов И.Ю.
522670. Шегельман И.Р., Скрыпник В.И., Кузнецов А.В., Пладов А.В.
522671. Танченко А.П. , Танченко Ю. В.
522672. Танченко А.П. , Танченко Ю. В.
522673. Мусалимов В.М., Резников С.С., Чан Нгок Чау
522674. Родина Т.В., Трифанова Е.С.
522675. Денисова Э.В., Кучер А.В.
522676. Брагина О.И., Панкратова Т.Ф., Рябова А.В.
522677. Гортинская Л.В., Панкратова Т.Ф., Понятовский В.В., Ратафьева Л.С.;Рыжков А.Е., Трифанов А.И.
522678. Судавная О.И., Фролов В.М.
522679. Блинова И.В., Попов И.Ю., Трифанова Е.С.
522680. Денисова Э.В., Кучер А.В.
522681. Шегельман И.Р.
522682. Судавная О.И., Фролов В.М., Фролов С.В.
522683. Кузнецова С.Н., Лукина В.М.
522684. Кузнецова С.Н., Лукина М.В.
522685. Родина Т.В., Трифанова Е.С.
522686. Довгий П.С., Поляков В.И.
522687. Родина Т.В.
522688. Судавная О.И., Фролов С.В., Фролов В.М.
522689. Судавная О.И., Фролов С.В.
522690. Лебедько Е.Г.
522691. Блинова И.В., Попов И.Ю.
522692. Шегельман И.Р., Быков Е.Н.
522693. Лапин И.А., Ратафьева Л.С., Танченко А.П.;Под общей редакцией Л.С. Ратафьевой
522694. Блинова И.В., Виноградова Т.Н., Кубенский А.А., Панкратова Т.Ф.;Петрашень А.Г., Попов И.Ю.
522695. Брылевская Л.И., Лапин И.А., Ратафьева Л.С.
522696. Мирошниченко Г.П., Петрашень А.Г.
522697. Коробейников А. Г., Гатчин Ю.А.
522698. Бодрова Н.А., Войцицкая В.В., Панкратова Т.Ф., Петрас С.В., Родина Т.В., Ревуненкова Э.Б., Рыжков А.Е., Суслина И.А., Тимофеева Г.В., Рябова А.В., Шишковский С.Ю., Янкельзон З.М., Фролов В.М., Суслина О.Л.
522699. Левина И.Р.
522700. Горбунова В.Ю.
522701. Шаулов С.М.
522702. Отв. ред.: Мустаев А.Ф, к.ф.-м. наук, доцент; Альмухаметов Р.В., к.пед.наук, профессор; Давлетшина М.С., к.пед.наук, доцент; Хасанов М.А., к.пед.наук, доцент; Гарифуллина Г.Х., ас., ответственная за компьютерный набор и выпуск
522703. Саитов Р.И.
522704. сост. Нухова М.В., Митина Г.В.
522705. Нагорная Л.Г., Каюмова А.Ф., Хисамова Э.Н., Кальметьев А.Х.
522706. Сост.: Н. В. Хазиева, к. филос.н., доцент. Рец.: Р. Х. Калимуллин, к. п. н., доцент.
522707. Салминен Э.О., Борозна А.А., Икаев Ю.К., Икаев Т.П.
522708. Горбаткова Е.Ю., Титова Т.А.;Рецензенты: Ширяева Г.П., канд. мед. наук, доцент (БГМУ); Ахмадуллин У.З., канд. мед. наук, доцент (БГПУ)
522709. Янгирова В.М.;Рец.: Гайсина Г.И., д-р пед. н. проф. (БГПУ им. М. Акмуллы); Синагатуллин И.М., д-р пед. н. проф. (БГСПА)
522710. Ямалов М.Б., Алмаев Р.З.;Рец.: Аюпов Р.С., д-р ист.н.,проф.; Касимов С.Ф., д-р ист.н., проф.
522711. Ямалов М.Б.;Рец.: Аюпов Р.С., д-р ист. н., проф.; Кулбахтин Н.М., д-р ист. н., проф.; Алмаев Р.З., канд. ист. н., доц.
522712. Ялилова Ф.Н.
522713. Ягудин М.В., Хайбуллина Л.С.;Отв. за выпуск: Кабиров Р.Р., д-р биол.н., зав.каф. ботаники, проф.Рец.: Туктаров В.Р. д-р биол. н., зав. каф. пчеловодства, проф. (БГАУ);Любина С.В., канд.биол.н, доц.(БГПУ)
522714. Юсупов А.Р.;Рец.: Екомасов Е.Г., д-р физ.-мат. н., профессор (БашГУ) Рахмеев Р.Г., к.физ.-мат. н., преподаватель (БГПУ им. М. Акмуллы)
522715. Авт.-сост.: Гильмиярова С.Г., Тимерханов Ф.Ф. Рец.: Матвеева Л.М., канд. пед. н., доц. (БГУ); Агишев В.М., канд. ф.-м. н, доц. (БГПУ)
522716. Салминен Э.О., Овчинников М.М., Бит Ю.А., Борозна А.А.
522717. Штехер С.Г., Брылева С.Я.;Ред.: Федоров П.И.
522718. Шевченко Л.Е.;Рец.: Азнабаев Б.А., д-р ист. н., проф. (БГУ); Иванов В.А., д-р ист. н., проф. (БГПУ)
522719. Шаяхметов У.Ш., Мустафин А.Г.;Рец.: д-р хим.н. проф. А.В. Беляков (РХТУ им. Д. И. Менделева) д-р техн.н. Бакунов В.С. (ОИВТ РАН)
522720. Шафикова А.Б.;Рец.: Касимов С.Ф., д-р истор. н. проф.(Инс-т этнолог. иссл. УНЦ РАН); Янборисов М.Х., д-р истор. н. проф. (БГПУ)
522721. Шарипов Р.А., Борисов И.М., Ведерникова Т.Г., Халиков Р.М.
522722. Шарипов Р. А., Халиков Р. М.;Рец.: Р. Р. Кабиров, д-р биол. н., проф. (БГПУ); Ф. М. Латыпова, канд. хим. н., доц. (УГАЭС).
522723. Салминен Э.О., Борозна А.А., Тюрин Н.А.
522724. Шанина Ю.А.;Рец.: Татаринова Л.Н., доктор филологических наук, проф. каф. зарубеж. литер. Кубанского государственного университета; Авагян Т.И., кандидат филол. наук, доцент кафедры зарубежной литературы и художественной культуры БГУ
522725. Науч. ред.: Каримов З.Ш., канд.ф.-м.н., доц.
522726. Науч. ред.: Каримов З.Ш., канд.ф.-м.н., доц.
522727. Редкол.: Жданов Э.Р., канд. ф.-м. н., доц. (отв. ред.); Каримов З.Ш., к. ф.-м. н.,доц.; Асадуллин Р.М., д-р ф.-м. н., проф.; Гадыльшин Р.Р., д-р ф.-м. н., проф.; Фатыхов М.А., д-р ф.-м. н., проф.
522728. Сост.: Шайдулина Ж.В.; под ред. Хуснутдиновой З.А.. Рец.: Сахаутдинова Г.М., д-р.мед.н., (Башмедколледж); Шурыгина В.В., канд.мед.н. (БГПУ).
522729. Редкол.:Обыденнова Г.Т., д-р ист. н. (ответств. ред.); Иванов В.А., д-р ист. н.; Щербаков Н.Б., канд. ист. н.; Гарустович Г.Н., канд. ист. н.; Савельев Н.С., канд. ист. н.
522730. Сост.: Муниров Р.Р., канд. пед. н., проф. рец.: Ахияров К.Ш., д-р пед. н., проф., член-корр. Р.А.О.
522731. Тимиргазиева А.И.;Рец.: Ямалов М.Б., д-р ист.н., проф. (БГПУ); Аюпов Р.С., д-р ист.н., проф. (БГУ)
522732. Починков С.В.
522733. Сост.: Галанова М.А.
522734. Тазетдинова Р.Р.;Рец.: Чанышева З.З., д-р. филол. н., профессор (БашГУ); Ганиев Б.Т., д-р. филол. н., профессор (БГПУ)
522735. Султанова Р.М., Хакимов Э.Р.;Рец.: Амиров А.Ф., д-р пед. н., профессор; Трофимова Г.С., д-р пед. н., профессор
522736. Сулейманов Р.Р., Маликов Р.Ф.;Рец.: Асадуллин Р.М., д-р.ф.-м. н., проф. (БГПУ); Бронштейн Е.М., д-р.ф.-м. н., проф. (УГАТУ)
522737. Сулейманов Р.Р., Асадуллин Р.М.;Рец.: Рамазанов М.Д., д-р. ф.-м.н., проф. (ИМВЦ УНЦ РАН); Маликов Р.Ф., д-р. ф.-м.н., проф. (БГПУ)
522738. Онегин В.И., Ветошкин Ю.И., Цой Ю.И., Гагарина С.В.
522739. Сулейманов А.М., Хуббитдинова Н.А.;Рец.: Шарипова З.Я., д-р филол. н. (Башгосуниверситет); Надергулов М.Х., д-р филол. н. (ИИЯЛ УНЦ РАН)
522740. Сулейманов А.М.;Рец.: Юлдыбаева Г.В., канд. филол. н. (ИИЯЛ УНЦ РАН); Давлеткулов А.Х., д-р филос. н., проф. (БГПУ им. М. Акмуллы)
522741. Сулейманов А.М.;Рец.: Кунафин Г.С., д-р филол. н., проф. БГУ; Ф.Галеева-Ахатова, д-р филол.н., ведущий научный сотрудник Институт этнологии УНЦ РАН
522742. Сост.: Хисамеева А.Р.; Рец.: Габдуллин С.С., канд. филол. наук, ст.преп. (БГУ); Ганеев Б.Т., д-р филол. наук, проф. (БГПУ)
522743. Сост.: Шаяхметов У.Ш., Масленников Д.Б., Попова А.С., Ермилова А.П. Под ред.: Шаяхметова У.Ш.
522744. Мамонтов Е.А., Стрежнев Ю.Ф.
522745.
522746. Сорокина А.И., Есикова Т.В. , Фаттахова Г.Р.;Рец.: Кудашев А.Р., доктор психологических наук, профессор БАГСУ; Мухаметрахимова С.Д., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития БГПУ им. М. Акмуллы
522747. Редкол.: Скрипов В.П.; Лачинов А.Н.; Фахретдинов И.А.; Мигранов Н.Г.; Каримов З.Ш.; Жданов Э.Р.
522748. Соболев Е.В.;Науч. ред.: Кузьмин В.А., д-р ист.наук, профессор; Рец.: Хабибуллин Р.К.; Валиахметова Г.Н.
522749. Мамонтов Е.А.
522750. Хазиев В.С.;Сост.: Урманцев Н.М. д. филос. н., проф.; Рец.: Садыков Р.Г., д.ф.н., профессор
522751. Отв. ред.: Лукманова Х.Х., канд. пед. н., проф. Рец.: Каф. пед. БГПУ Саяхова Л.Г., д-р пед. н., проф. (БГУ); Яковлева Е.А., д-р филол. н., проф. (БГПУ)
522752. Отв. ред.: Лукманова Х.Х. проф.; Рец.: Саяхова Л.Г. проф.; Яковлева Е.А. проф.
522753. Отв. ред.: Тимирханов В.Р., канд. филол.н., доц.; Рец.: Кафедра педагогики Башкирского государственного педагогического университета; Якубова Р.Х., к.ф.н., доцент, зав. кафедры русской литературы и фольклора БГУ
522754. Селитрина Т.Л.;Рец.: Калимуллина В.М., д-р филол. н., проф. (БГУ); Ганеев Б.Т., д-р филол. н., проф. (БГПУ)
522755. Сафин В.Ф.;Науч. ред.: Гаязов А.С.; Рец.: Фатыхова Р.М.; Юричка Ю.И.
522756. Сафаров Т.Г.
522757. Беленький Ю.И., Залипаев А.А., Мамонтов Е.А., Григорьев И.В.;под ред. Мамонтова Е.А.
522758. Сафаров Т.Г.
522759. Салаватова Р.Ф.;Рец.: Ахияров К.Ш.
522760. Саитов Р.И.
522761. Садыков Р.Г.
522762. Садриев М.М.;Рец.: Ахияров К.Ш.; Ахметов И.М.; Мухамедьянов С.А.
522763. Cост.: Артюшков И.В.
522764. сост. Гайсина Л.А., Фазлутдинова А.И., Габидуллин Ю.З.
522765. Ахмерова С.Г., Мухаметова Г.Р., Титова Т.А. , Шуригина В.В.
522766. Калитеевский Р.Е.
522767. Чудесенко В.Ф.
522768. под ред. Кулагина А.А.
522769. под ред. Асадуллина Р.М.
522770. Рахмеев Р.Г.
522771. Рахимова Э.Ф.
522772. сост. Фатыхова Р.М.; рец. Бенин В.Л.
522773. сост. Фатыхова Р.М., Нухова М.В.
522774. сост. Фатыхова Р.М., Нухова М.В.
522775. ред. колл.: Горбунов В.С., Фатыхова Р.М., Чуйкова Т.С., Нухова М.В., Курунов В.В., Петрова И.Ф., Подкопаева Т.В.
522776. Гуцелюк Н.А., Спиридонов С.В.
522777. редкол.: Хайруллина Р.Х. (отв. ред.), Сафуанов С.Г., Файзуллина Э.Ш., Федоров П.И. (сост.)
522778. сост.: Артемова Ф.Ш., Ирдуганов Р.В., Шигапов А.А., Минязев Б.И.; рец.: Рамазанов М.Д., Мигранов Н.Г.
522779. ред.кол. Нухов С.Ж., Газизова Л.В., Никулина А.К.
522780. ред. кол. Нухов С.Ж., Газизова Л.В., Никулина А.К.
522781. ред. кол. Самситова Л.Х., Шаяхметов В.А., Шакуров Р.З.
522782. сост. Штейнберг В.Э; рец. Калимуллин Р.Х.
522783. сост. Конюкова Л.К.; рец.: Антышев А.Н., Семёнова Н.В.
522784. сост. Балонова М.Г.; науч. ред. Горбунов В.С.; рец.: Ганеев Б.Т., Гарипова Ф.М.
522785. Гуцелюк Н.А., Спиридонов С.В.
522786. сост. Слесарева И.А.; рец.: Сухова И.А., Хисматуллина Г.Г.
522787. сост. Имельбаева Э.А., Медведев Ю.А., Сперанский В.В., Мусалимова Р.С.; рец.: Хайруллина, Р.М., Мигранов М.Г.
522788. сост. Гайсина А.Ш., Гайсин М.Р.; рец.: Маликов Р.Ф., Кузбеков Т.Т.
522789. сост. Яковлева Т.И.; рец.: Любина С.В., Тупиев И.Д.
522790. cост. Михайлов М.В., Ишкильдина Г.Р.; рец.: Слепнев Е.Л.
522791. Поварисов С.Ш.;науч. ред. Сафуанов С.Г.; рец.: Ураксин З.Г., Хабибов Л.Г.
522792. разр.: Гаязов А.С., Исламова З.И., Рябова С.В.
522793. сост. Бенин В.Л.; рец. Хазиев В.С.
522794. сост. Хахлова О.Н.; рец.: Бенин В.Л., Квасникова Т.Ю.,Мартынов А.Н.
522795. Корнилов В. М., Галиев А.Ф.;рец.: Асфандиаров Н.Л., Рахмеев Р.Г.
522796. Болдырев П.В.
522797. сост.: Хуснутдинова З.А., Ханисламова Г.М., рец.: Лобанов С.А.
522798. рец.: Кашапов Р.Ш., Псянчин А.В.; ред. кол.: Голубченко И.В., Рахматуллина А.Р.
522799. науч. ред. Абсалямова А.Г., сост.: Сыртланова Н.Ш.
522800. Обыденнова Г.Т., Чуйкова Т.С., Латыпова Р. М.
522801. Александров В.А.
522802. сост. Валиахметова Г.Н., рец.: Рябова С.В., Целищев А.О.
522803. Никулина А.К.
522804. Никифоров В.М.
522805. сост.Гареева З.В., Мигранов Н.Г.; Рец.: Вахитов Р.М., Каримов З.Ш.
522806. сост.: Возвышаева С.Ф., Гуменская Л.А, Сычева Л.В.;редкол.: Мамадышский Н.Н. (отв. ред.), Нургалеев Р.А., Федоров П.И.
522807. Наумова Л.Г., Миркин Б.М.;рец:. Розенберг Г.С., Суюндуков Я.Т.
522808. Наумова Л.Г., Злобин Ю.А.;под ред. Миркина Б.М.
522809. Тарасик В.П.
522810. Насыхова Л.Г.;рец.: Асадуллин Р.М., Газизов Р.К.
522811. Набиуллина Г.М.;рец.: Хусаинов Г.Б., Галина Г.Г.
522812. Муталлимов Т.Б.;под ред. Галимова Б.С.; рец.: Азаматов Д.М., Иванова О.М.
522813. науч. сост. Рахимов Р.Г.; рец. Суханов В.П., Гарипова Н.М.
522814. Мубинова З.Ф.;Науч. ред. Гаязов А.С.; рец. Козлова П.П.
522815. под ред. Михайлова М.В.; рец.: Герасимов А.П., Арзамаскин Н.Н.
522816. Ковалев Я.Н., Галузо Г.С., Змачинский А.Э., Чистова Т.А.;Под ред. Ковалева Я.Н.
522817. сост. Миронова В.В.; вступ. ст. Амирова Р.К.; науч. коммент. Вильданова А.Х.; отв. ред. Федоров П.И.
522818. Митакович Л.А.;рец. Гарипова Н.М., Ясенева Л.Г.
522819. Митакович Л.А.;рец. Гаязов А.С., Рахимов Р.Г.
522820. Миннигулова Д.Б.;рец.: Гаязов А.Ф., Усачев В.Л.
522821. Мигранов М. Г, Саттаров В.Н.;рец.: Туктаров В.Р., Кабиров Р.Р.
522822. сост. Фатыхов М.А.; рец.: Зелеев М.Х., Мигранов Н.Г.
522823. редкол.: Гайсина Г.И., Вахитов С.В.
522824. Ковалев Я.Н., Кравченко С.Е., Шумчик В.К.
522825. Сергель Н.Н.
522826. сост.: Житков И. А., Житкова С. Х., Имамова Р.М.
522827. Махмутова З.М.;науч. конс. Асадуллин Р.М.; рец.: Гайсина Г.И., Галяутдинова С.И.
522828. ред.: Батыгина Т.Б., Титова Г.Е., Горбунова В.Ю.
522829. сост. Саитов Р.И.; рец. Асадуллин Р.М.
522830. сост. Ахметов Р.Г.; рец. Еникеев Т.И.
522831. сост.: Заглядина О.Н.,Харисова Н.Х.; рец.: Ардуванова Ф.Ф., Ахметов Р.Г.
522832. Масягутова А.К., Садриев М.М.;рец.: Тухватуллин Р.Н., Хусаинова Р.Р.
522833. Масленников Д.Б.;рец.: Вахитов С.В., Крашенинников Е.Е.
522834. Масалимов Т.Х., Ахадуллин В.Ф.;рец.: Кайдалова К.Ш., Ахадуллина Н.Э.
522835. Тарасик В.П., Бренч М.П.
522836. Маликов Р.Ф.;отв. ред. Саитов Р.И.; рец.: Бахтизин Р.З., Асадуллин Р.М.
522837. сост. Хазиева Н.В.
522838. Лобанов С.А., Данилов Е.В.;рец.: Хисамов Э.Н., Фархутдинов Р.Р.
522839. Лобанов С.А., Смирнов В.А, Корнаухов В.Ю.;рец.: Хисамов Э.Н., Муфазалова Н.А.
522840. Лисейчикова Л.З.;рец.: Гаязов А.С., Ибрагимов Г.И.
522841. сост. Никулина А.К.; рец.: Фенова Е.А., Селитрина Т.Л.
522842. отв. ред. Обыденнова Г.Т., редкол. Иванов В.А., Кортунов А.И.
522843. редкол.: Давлеткулов А.Х., Баязитова Р.Р., Галина Г.Г., Набиуллина Г.М., Кильмакова Г.Н.
522844. Пахаренко В.А., Пахаренко В.В., Яковлева Р.А.
522845. сост. З.А. Хуснутдинова, Ф.Р. Гумеров
522846. сост. З.А. Хуснутдинова, Ф.Р. Гумеров
522847. Журавленко Н.И., Овчинский А.С.
522848. Жукова Е.Д.
522849. Жданов Э.Р.
522850. Жданов Э.Р., Кривная М.Д.
522851. Жданов Э.Р.
522852. Жданов Э.Р., Калимуллина Г.И., Кривная М.Д.
522853. Жданов Э.Р., Кривная М.Д.
522854.
522855. Воробьева Н.В., Лачинов А.Н.
522856. Воробьева Н.В., Лачинов А.Н.
522857. Ред. коллегия: Самситова Л.Х., Шаяхметов В.А., Азнабаев А.М., Тулумбаев В.З., Хабибуллина З.А., Рахимова Э.Ф., Акилова М.Ф.
522858. редкол. Леонова Т.А., Валиахметова Г.Н., Шевченко Л.Е.
522859. Вильданова Г.Б., Герасимов Д.А.;рук. проекта Хазиев В.С.
522860. Вертякова Э.Ф.
522861. сост. Гареева З.В.
522862. Валеев К.Я.
522863. Щербаков Е.Ф., Александров Д.С., Дубов А.Л.
522864. Микони С. В.
522865. Глебов И.Т.
522866. Афанасьев Б.Н., Акулова Ю.П.
522867. Гольдберг И.Е.
522868. Марголин В. И., Жабрев В. А., Лукьянов Г. Н., Тупик В. А.
522869. Цыганский Р.А.
522870. под ред.Заикова Г.Е.
522871. Калугина Е.В., Гумаргалиева К.З., Заиков Г.Е.
522872. Михайлин Ю.А.
522873. Михайлин Ю.А.
522874. под ред. Пола Д.Р., Бакнелла К.Б.; пер. с англ. под ред.Кулезнева В.Н.
522875. под ред. Пола Д.Р., Бакнелла К.Б.; пер с англ. под ред.Кулезнева В.Н.
522876. Шах В.;пер. с англ. под ред.Малкина А.Я.
522877. под ред.Гроссмана Р.Ф.; пер с англ., под ред. Гузеева В.В.
522878. Цубербиллер О.Н.
522879. Крыжановский В.К.
522880. под ред.Чарвата Р.А.
522881. Благовещенский В.В.
522882. Перепелкин К.Е.
522883. Швейцер Ф.А.;пер. с англ. под ред. Резниченко С.В., Морозова Ю.Л.
522884. под ред. Дика Дж.С; пер.англ.под ред Шершнева В.А.
522885. под ред. Ксантоса М.; пер. с англ., под ред.Кулезнева В.Н.
522886. Клесов А.
522887. Шерышев М.А.
522888. Михайлин Ю.А.
522889. Каллистер У., Ретвич Д.;пер. с англ.под ред.Малкина А.Я.
522890. Серова В.Н.
522891. Гордон М.Дж.
522892. под редакцией Морыганова А.П., Заикова Г.Е.
522893. Гузеев В.В.
522894. Шайерс Дж.
522895. Шерышев М.А., Тихонов Н.Н.
522896. Смолич А.К., Бурлов В.В.
522897. Смолич А.К., Бурлов В.В.
522898. Хрущева И.В., Щербаков В.И., Леванова Д.С.
522899. Рыскулов Д.М.
522900. Хрущева И.В.
522901. Ахтямов М.К., Лихолетов В.В.
522902. Конопасевич А.В.
522903. Зайцев Д.В.
522904. Пипко Е.Г.
522905. Магомедов Г.И.
522906. Кулькова В.Ю.
522907. Корнева С.С., Степанова Т.Е.
522908. Фирсова И.А.
522909. Свирина А.А.
522910. сост. Леонова Т.А.
522911. Алмаев Р.З.;под ред. Ямалова М.Б.
522912. редкол.: Селитрина Т.Л., Киреева З.Р., Никулина А.К.
522913. Митрофанов Е.П.
522914. Лачинов А.Н.;рец.: Асфандиаров Н.Л., Гадиев Р.М.
522915. сост.: Нагорная Л.Г.; рец. Тупиев И.Д., Хисамов Э.Н.
522916. Куприянов Н.И.;рец.: Поликарпов Ю.В., Хакимов Г.Ф.
522917. под ред. Бенина В.Л.
522918. Костарев А.Ю;рец. Иванова О.М.
522919. Костарев А.Ю.;рец.: Камалетдинов В.Г.; Асадуллин Р.М.
522920. Косов А.Г.
522921. Косарев Н.Ф., Тулькибаева Н.Н.;рец.: Сытина Н.С., Кузбеков Т.Т.
522922. Гёттинг Б.
522923. Корнилов В.М., Галиев А.Ф.;рец.: Екомасов Е.Г., Гадиев Р.М.
522924. Корнилов В.М.;Рец.: Воробьева Н.В., к. ф. -м.н., с. н. с., (ИФМК УНЦ РАН); Рахмеев Р.Г., к. ф.-м. н., (БГПУ им. М. Акмуллы)
522925. ред. кол.: Давлетбаева Р.Г.; Арсланбаева Л.С., Арсланбаева А.А.
522926. сост.: Семенова Н.В., Пташко Н.А.
522927. Тойменцева И.А.
522928. Казанцев А.А.
522929. Кашапов Р.Ш.;рец.: Курамшина Н.Г., д-р биол. н., проф., Кабиров Р.Р., д-р биол. н., проф.
522930. Каримов Р.Р., Рысин В.А., Чистонов В.Д.;под ред. Г.И. Мокеева
522931. Каримов Р.Р., Бикимбетов Р.Г.;рец.: Гайнуллин Р.А., канд.биол.н., доцент; Емелева Т.Ф., канд.биол.н., доцент
522932. Каримов Р.Р., Федулина И.Р.;рец.: А.Р. Кудашев, д-р пед. н., проф.; А.С. Гаязов, д-р пед. н., проф.
522933. сост. А. К. Преснякова
522934. Гёттинг Б.
522935. Канапацкий А.Я. , Канапацкий Н.А.;науч. ред. Хазиев В.С., д-р философ. н., проф.; рец. Авдонин А.Н., д-р философ. н., проф.
522936. Кабиров Р.Р., Егорова Н. Н.
522937. редкол.: Чернова Н.Н., Евдокимова А.А., Леонова Т.А., Шевченко Л.Е., Соболев Е.В.
522938. сост.: Ардуванова Ф.Ф., Заглядина О.Н., Мазанова Г.А., Харисова Н.Х.
522939.
522940. Иванова Т.В., Сухова И.А.
522941. Иванова Т.В., Сухова И.А.
522942. Иванова Т.В., Киреева З.Р., Сухова И.А.
522943. Правоторова А. А.
522944. Иванова Т.В., Киреева З.Р., Сухова И.А.
522945. Иванова Г.Ф.
522946. сост. Кагарманова А.И.
522947. под ред. Ямалова М.Б., Алмаева Р.З.
522948. сост. Давлеткулов А.Х.
522949. редкол.: Хазиев В.С., Бондаренко В.Н., Антошкин В.Н. и др.
522950. редкол.: Артюшков И.В., Вахитов С.В.
522951. Гарипов Р.К., Илюшина Н.С., Исламова З.И.
522952. Исламова З.И., Айдагулова А.Р. , Занин Д.С., Саитова Л.Р.
522953. сост. и науч. ред. Ганеев Б.Т.
522954. Хуснутдинов Р. Ш., Жихарев В. А.
522955. редкол.: Мустаев А.Ф., Соболев Е.В., Борисова В.В., Вахидова Л.В., Власенко, В.В. Митина Г.В., Тарасенко О.С.
522956. редкол.: А.Ф. Мустаев, Е.В. Соболев, В.В. Борисова, Л.В. Вахидова, В.В. Власенко. Г.В. Митина, О.С. Тарасенко
522957. редкол.: Габидуллин И.Ф., Абдеев Р.Г., Уразова А.И. и др.
522958. сост. Сулейманов Р.Р., Асадуллин Р.М.
522959. Имашева Н.М.;под общ. ред. Закирьянова К.З.
522960. Иксанова Т.Г., Салихов Р.Б., Сулейманова Р.А.
522961. под ред. Хазиева В.С.
522962. Хисамов Э.Н., Еникеев Д.А.;Рец.: Каюмов Ф.А., д-р мед.н., проф., БГМУ; Лобанов С.А., д-р м.н., проф., БГПУ
522963. Хазиева Н.В.;Рец.: Мухамедьянов С.А., д-р. ф. н., проф.; Кафедра философии и социологи Башкирского государствен-ного аграрного университета
522964. Хазиева Е.В.;Рец.: Кафедра философии, социологии и педагогики Башкирского государственного аграрного университета А. Я. Канапацкий, доктор философских наук, профессор
522965. Хазиев В.С., Хазиева Е.В.;Рец.: Кафедра философии и социологии Башкирского государственного аграрного университета; Канапацкий А.Я., д-р филос. н., проф.
522966. Хасанов Р.Р.;Рец.: Саитов Р.И. , д-р техн.н., проф.; Ф.Ш. Артемова, канд. хим. н., доц.; Р.Х. Рафиков, канд. пед. н.
522967. Хасанов М.А.;Рец.: Уразаева Р., учитель высш.категории ГБГ им.Ф.Х. Мустафиной, г.Уфа; Киреева З.Р., канд.пед.н., доц. БГПУ
522968. Халиуллина Н.У.;Науч. ред.: А. Г. Шайхулов, д-р филол. н., проф. (БГУ) Рец.: В. Л. Ибрагимова, д-р филол. н., проф. (БГУ); Л.Г. Хабибов, канд. филол. н., доц. (БГПУ)
522969. Халиуллина А.Г.;Науч. ред.: канд. филол. наук, проф. Сафуанов Суфиян Гаязович. Рец.: доктор филол. наук, проф. Баимов Роберт Нурмухаметович; канд. филол. наук, доцент Хафизов Сагидулла Хабиевич
522970. Хакимов Г.Ф.;Рец.: Поликарпов Ю.В., канд. техн. наук, профессор; Дорофеева Е.Н., канд. пед. наук, доцент.
522971. Хакимов Г.Ф.;Рец.: Поликарпов Ю.В., канд. техн. наук, профессор; Дорофеева Е.Н., канд. пед. наук, доцент
522972. Хайбуллина Р.Ф.;Рец.: Мороз Е.А., засл. арт. РБ, профессор кафедрыМИ и ТМИП БГПУ; Рахимов Р.Г., канд. искусствоведения, доцент УГАИ
522973. Хабибулин А.Г, Михайлов М. В, Ишкильдина Г.Р.;под общ. ред. Хабибулина А.Г.; рец.: Герасимов А.П., Арзамаскин Н.Н.
522974. Гусев Л.Г., Щемелинин В.И.
522975. редкол. Мустаев А.Ф., Вильданов А.Х., Борисова В.В.и др.
522976. редкол. Мустаев А.Ф., Янборисов М.Х., Иванов В.А. и др.
522977. редкол.: Гаязов А.С. , Бакирова З.А., Ахмадеева Р.А., Левина И.Р., Каримова Л.Н.
522978. сост. Миннигулова Д.Б.
522979. под ред. Михайлова М.В.
522980. Горбунов В.С.
522981. Горбаткова Е.Ю.
522982. Горбаткова Е.Ю.;ред. Подкапаева Т.В.
522983. Голубченко И.В.
522984. Клопов М. И., Максимов В. И.
522985. Гаязов А.С.
522986. Гарипов Р.К.
522987. Гареева Р.Р.
522988. Гарданов А.Р.
522989. Гаранькова И.Ю.
522990. Галанова М.А.
522991. Гайсина Л.А., Фазлутдинова А.И., Кабиров Р.Р.
522992. Гадиев Р.М.
522993. Гадиев Р.М.;Рец.: Асфандиаров Н.Л., д. ф. -м. н., с.н.с., ИФМК УНЦ РАН; Рахмеев Р.Г., к.ф.-м.н., БГПУ им. М. Акмуллы
522994. Гадиев Р.М.
522995. Отв. за выпуск: Зарипова З.А.
522996. Сост.: Мусалимова Р.С., канд. биол. н., доц.; Лязина Л.В., канд. биол. н., доц. Рец.: Мигранов М.Г., д-р биол. н., проф. БГПУ; Имельбаева Э.А., д-р биол.н., проф. БГМУ
522997. Сост.: Щемелинин В.И., канд. пед. н., доц. Рец.: Каримов Р.Р., канд. пед. н., доц.
522998. Долганова Н.В., Першина Е.В., Хасанова З. К.
522999. Под ред. д.ф.н., профессора Хазиева В.С. Рец.: Бенин В.Л. доктор педагогических наук, профессор.
523000. Науч. рук. проекта: Хазиев В.С., д-р. ф. н., проф. Сост.: Канапацкий Н.А. Рец.: Бенин В.Л. д.ф.н., профессор
523001. Фатыхов М.А.;Рец.: Шарафутдинов Р.Ф., д-р ф.-м. н., проф. БГУ;Мигранов Н.Г., д-р ф.-м. н., проф. БГПУ им. М. Акмуллы
523002. Фаттахова Г.Р.;Рец.: Кудашев А.Р., доктор психологических наук, профессор БАГСУ; Сорокина А.И., доктор психологических наук, профессор БГПУ им. М. Акмуллы
523003. Фаткуллин Р.А.;Рец.: Абдрахманов, Р.Ф. д-р геологоминералогических н., проф. Голубченко И.В., канд. географ. наук, доц., зав. кафедрой экономической географии
523004. Фатхтдинов Ф.К.
523005. Фахретдинов И. А.;Рец.: Шамсутдинов М.А., д-р физ.-мат. наук, профессор БашГУ Фатыхов М.А., д-р физ.-мат наук, профессор БГПУ
523006. Мошков К. В.
523007. Евдокимова А.А.
523008. Джергения А.А., Газизова А.С., Имашева Н.М.;Рец.: Швайко В.Д., канд.филол.н., доцент БГПУ; Смирнова Ю.П., канд.филол. н., доцент БашГУ
523009. редкол.: Абдуллина Г.Р., Асадуллин Р.М., Бикбулатова А.Р., Валеева З.Р., Кашапова Л.М., Рахматуллина З.Я., Саитов Р.И., Святохина Г.Б., Ханова Р.В.
523010. редкол.: Кулагин А.Ю., Гильмутдинова М.М., Гильманова Г.Р.
523011. Мошков К. В.
523012. Даутова К.В.
523013. Дайнова Г.З.
523014. Науч.ред.: Бенин В.Л., д-р пед. н., проф. Редкол.: В.Л. Бенин В.Л., д-р пед. н., проф.отв. ред; Власенко В.В., канд. культурологии, доц.; Исмагилова И.Ф., студ. СГФ.
523015. Науч. ред.: Бенин В.Л., д-р пед. н., проф. Редкол.: Бенин В.Л., д-р пед. н., проф. (отв. ред); Гильмиянова Р.А., канд. ист. н., доц.; Кротов Р.О., студ. СГФ; Даутова А.Р., студ. СГФ
523016. Борисов И.М.
523017. редкол.: Лобанов С.А., Хисамов Э.Н., Костарев А.Ю.
523018. авт.-сост. Абросимова О.А.; науч. ред. Горбунова В.Ю.
523019. сост. Башенев В.А., Рахимов Р.Г.
523020. Агажанов А.П.
523021. Бакирова З.А.
523022. Байбулова Г.Ш., Галиев А.Ф., Лачинов А.Н.
523023. Бахтизина Д.И.
523024. Багаутдинов А.М., Галлямов М.М., Урманцев Н.М.;науч. рук. Хазиев В.С.
523025. Асадуллин Р.М., Васильев Л.И., Иванов В.Г.
523026. Асадуллин Р.М., Гаязов А.С., Кашапова Л.М., Козлова Е.В.;рец. Ахияров К.Ш., Кузнецова Л.В.
523027. Артюшков И.В.
523028. Артемова Ф.Ш., Илишева Л.Д.;Рец.: М. Д. Рамазанов, д-р ф.-м.н., профессор, Р. Ф. Маликов, д-р ф.-м.н., профессор.
523029. Антошкин В.Н.
523030. Антошкин В.Н., Мельцер К.М.
523031. сост. Бехтерева Л.Д.
523032. Амирова Л.Т.
523033. Амирова Л.Т.
523034. Амиров А.Р., Михайлов В.И.
523035. Аминов Т.М.
523036. Альмухаметов Р.В.
523037. Аллаяров З.А., Асадуллин Р.М.
523038. Алмаев Р.З.
523039. ред. Исламова З.И.
523040.
523041. Ахмадуллин У.З.
523042. Ахияров К.Ш.
523043. Абдуллина Ф. А.
523044. Абдуллин М.Г.
523045. Мартынов Е.Н., Масайтис В.В., Гороховников А.В.
523046. Буданов В.В., Ломова Т.Н., Рыбкин В.В.
523047. Гордиенко В.А., Показеев К.В., Старкова М.В.
523048. Гордеев А.С., Огородников Д.Д., Юдаев И.В.
523049. Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В.
523050. Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копченова Н.В.
523051. Кузнецов С.И.
523052. Балакина А.П., Бабленкова И.И.
523053. Хайкин С.Э.
523054. Шаульский Б.Ф., Осьминин А.Т.
523055. Чижма С.Н.
523056. Чекулаев В.Е., Горожанкина Е.Н., Лепеха В.В.
523057. Фролов Ю.С., Гурский В.А., Молчанов В.С.;под ред. Фролова Ю.С.
523058. Усманов Ю.А.
523059. Трофимов В.С.
523060. под ред. Терёшиной Н.П., Левицкой Л.П., Шкуриной Л.В.
523061. Сватовская Л.Б.;под ред. Сватовской Л.Б.
523062. Сапожников В.В.;под ред. Сапожникова Вл.В.
523063. Сапожников В.В.;под ред. Сапожникова Вл.В.
523064. Преображенский М.Н.
523065. Попович М.В., Бугаенко В.М.
523066. Попов Ю.В., Стрекалов Н.Н., Баженов А.А.
523067. Пазойский Ю.О., Шубко В.Г., Вакуленко С.П.
523068. Осьминин А.Т.
523069. Мещеряков В.Б.
523070. Крымов А.В.
523071. Крухмалев В.В., Моченов А.Д.
523072. Коншин Г.Г.
523073. под ред. Ковалева В.И., Осьминина А.Т., Фортунатова В.В.
523074. под ред. Ковалева В.И., Осьминина А.Т.
523075. под ред. Ковалева В.И., Осьминина А.Т.
523076. Ковалев В.И., Елисеев С.Ю.;под ред. Мокейчева Е.Ю.
523077. Ким К.К.
523078. под ред. Кима К.К.
523079. Ким К.И., Ким К.К.
523080. Исмаилов Ш.К., Смирнов В.П., Худоногов А.М.
523081. Зубрев Н.И.
523082. Зубрев Н.И.
523083. Доев В.С., Доронин Ф.А., Индейкин А.В.
523084. Горелик А.В., Шалягин Д.В., Боровков Ю.Г., Митрохин В.Е.;под ред. Горелика А.В.
523085. Горелик А.В., Шалягин Д.В., Боровков Ю.Г., Митрохин В.Е.;под ред. Горелика А.В.
523086. Гайдамакин А.В., Лукин В.В., Четвергов В.А.;под ред. Гайдамакина А.В., Четвергова В.А.
523087. Варфоломеев В.А., Лецкий Э.К., Шамров М.Н., Яковлев В.В.;под ред. Лецкого Э.К., Яковлева В.В.
523088. Буровцев В.В., Мицук И.В., Сольская И.Ю.
523089. Белаш Т.А., Уздин А.М.
523090. Белаш Т.А., Казарновский В.С.
523091. Куправа Т.А.
523092. Кайл Бэнкер
523093. Паронджанов В.Д.
523094. Келлер Э.
523095. Онстот С.
523096. Сдвижков О.А.
523097. Томпсон С., Чезарини Ф.
523098. Шон Уилдермут
523099. Подбельский В.В., Фомин С.С.
523100. Кашкаров А.П.
523101. Гарматюк С.С.
523102. Бараночников М.Л.
523103. Тюнин Н.А.
523104. Кашкаров А.П.
523105. Аверченков О.Е.
523106. Аверченков О.Е.
523107. Аверченков О.Е.
523108. Аверченков О.Е.
523109. Аверченков О.Е.
523110. Белоцерковский З.Б.
523111. Щербаков А.В., Щербакова Н.И
523112. Ахметов И.И.
523113. Сажин С. Г.
523114. Рудаков О. Б.
523115. Пронин В. В., Фисенко С.П.
523116. Хозяев И. А.
523117. Хозиев О. А., Хозиев А. М., Цугкиева В. Б.
523118. Качмазов Г. С.
523119. Голубева Л.В., Богатова О.В., Догарева Н.Г.
523120. Голубева Л.В.
523121. Загайнов Р.М.
523122. Загайнов Р.М.
523123. Загайнов Р.М.
523124. Воронков Ю.И.
523125. Солодков А.С.
523126. Сназин В.Я.
523127. Смирнов Ю.Н.
523128. Ширинян А.А., Иванов А.В.
523129. Шестаков В.Б., Ерегина С.В.
523130. Фихтенгольц Г.М.
523131. Асаул А.Н.
523132. Асаул А.Н., Старинский В.Н., Асаул М.А.
523133. Асаул А.Н., Шишлов Г.И.
523134. Асаул А.Н., Морозов И.Е., Пасяда Н.И., Фролов В.И.
523135. Асаул А.Н., Гордеев Д.А., Ушакова Е.И.
523136. Ромашин О.В.
523137. Асаул А.Н., Асаул Н.А., Симонов А.В.
523138. Асаул А.Н., Люлин П.Б.
523139. Асаул А.Н., Батрак А.В.
523140. Асаул А.Н.
523141. Асаул А.Н.
523142. Асаул А.Н., Иванов С.Н., Старовойтов М.К.
523143. Асаул А.Н., Кощеев В.А.
523144. Асаул А.Н., Абаев Х.С., Молчанов Ю.А.
523145. Асаул А.Н., Капаров Б.М., Перевязкин В.Б., Старовойтов М.К.
523146. Ромашин О.В., Смоленский А.В., Преображенский В.Ю.;Лядов К.В.
523147. Асаул А.Н., Иванов С.Н.
523148. Асаул А.Н., Владимирский Е.А., Гордеев Д.А., Гужва Е.Г.;Петров А.А., Фалтинский Р.А.
523149. Асаул А.Н., Войнаренко М.П., Пономарева Н.А., Фалтинский Р.А.
523150. Асаул А.Н., Князь И.П., Коротаева Ю.В.
523151. Асаул А.Н., Абаев Х.С., Гордеев Д.А.
523152. Асаул А.Н., Старинский В.Н., Ерофеев П.Ю.
523153. Асаул А.Н., Грахов В.П.
523154. Асаул А.Н., Асаул М.А., Ерофеев П.Ю., Ерофеев М.П.
523155. Асаул А.Н., Павлов В.И., Бескиерь, Мышко О.А.
523156. Губа В.П., Родин А.В.
523157. Асаул А.Н., Казаков Ю.Н., Ипанов В.И.
523158. Асаул А.Н , Скуматов Е.Г., Локтеева Г.Е.
523159. Жук В.Н.
523160. Асаул А.Н , Асаул В.В., Асаул Н.А., Фалтинский Р.А.
523161. Асаул А.Н , Старинский В.Н., Кныш М.И., Старовойтов М.К.
523162. Родин А.В., Губа Д.В.
523163. Асаул А.Н , Старинский В.Н., Старовойтов М.К., Фалтинский Р.А.
523164. Асаул Н.А. , Войнаренко М.П., Князев С.Я., Рзаева Т.Г.
523165. Поляев Б.А., Макарова Г.А., Белолипецкая И.А.
523166. Полозов А.А.
523167. Шёнберг А.
523168. Корыхалова Н.П.
523169. Ауэр Л.
523170. Кузьмицкая Н.И., Рельян Н.А., Коваленко И.Д.
523171. Гольцов В.С., Колосов В.И.
523172. Трушкова Л.В., Пауков А.Н.
523173. Музипов Х.Н., Кузяков О.Н.
523174. Денисов Е.В., Золотарева Е.В.
523175. Полозов А.А., Полозова Н.Н.
523176. Бауэр В.И., Мухортов А.А.
523177. Овчинников В.П., Аксенова Н.А., Грошева Т.В., Рожкова О.В.
523178. Скачек К.Г., Саратинян Л.В.
523179. Матусевич А.В., Матусевич В.М., Шапкина Н.С.;под ред. В. М. Матусевича
523180. Паникаровский В.В., Попов И.П., Паникаровский Е.В.
523181. Артамонов Е.В., Помигалова Т.Е., Тверяков А.М., Утешев М.Х.;Под общ. ред. М.Х. Утешева
523182. Гринберг Е.Е.
523183. Шекова Е.Л.
523184. Александрова Н.А., Малашевская Е.А.
523185. Никулин Б.А., Родионова И.И.
523186. Юрков Н.К.
523187. Франгулов С.А., Совертков П.И., Фадеева А.А., Ходот Т.Г.
523188. Королев Б.А., Сидорова К.А.
523189. Колбин В.В.
523190. Гумеров А.М.
523191.
523192. Макарова Г.А.
523193. Пец В.Г.
523194. Сато Ю.
523195. Коннов А.А.
523196. Лебедев М. Б.
523197. Бриндли К., Карр Дж.
523198. Тахакаси С.
523199. Тревор М.
523200. Перебаскин А.В.
523201. Болтон У.
523202. Таймингс Р.
523203. Макарова Г.А., Никулин Л.А., Шашель В.А.
523204. Машу Ж.-Ф.
523205. Финкенцеллер К.
523206. Фудзитаки К.
523207. Нитта Х.
523208. Куско А., Томпсон М.
523209. Михеев Г.М.
523210. Браун М., Раутани Дж., Пэтил Д.
523211.
523212.
523213. Евстифеев А.В.
523214. Макарова Г.А., Поляев Б.А.
523215. Евстифеев А.В.
523216. Катцен С.
523217.
523218. Суэмацу Ё.
523219. Рюмик С.М.
523220. Мак-Доналд Р.
523221. Фудзисава Ю.
523222. Архипов А.М., Иванов В.С., Панфилов Д.И.
523223. Мостицкий И.Л.
523224. Блум Х.
523225. Макарова Г.А., Холявко Ю.А.
523226. Левин Э.
523227. Сукер К.
523228. Мэк Р.
523229. Бэйкер Б.
523230. Бабак В.П., Корченко А.Г., Тимошенко Н.П., Филоненко С.Ф
523231. Кашкаров А.П.
523232. Болтон У.
523233. Дэвис Дж., Карр Дж.Дж.
523234. Редькин П.П.
523235. Кулиненков Д.О., Кулиненков О.С.
523236. Берд Дж.
523237. Максфилд К.
523238. Смит С.
523239. Болл С.Р.
523240. Фрунзе А.В.
523241. Фрунзе А.В.
523242. Бич М., Гринхилд Д.
523243.
523244. Баранов В.Н.
523245. Редькин П.П.
523246. Козырева О.В., Иванов А.А.
523247. Евстифеев А.В.
523248. Бабич Н.П., Жуков И.А
523249. Стешенко В.Б.
523250. Редькин П.П.
523251. Кашкаров А.П.
523252. Кехтарнаваз Н., Ким Н.
523253. Хелибайк Ч.
523254. Иди Ф.
523255. Мортон Дж.
523256. Коренберг В.Б.
523257.
523258.
523259. Евстифеев А.В.
523260. Берд Дж.
523261. Воронин П.А.
523262.
523263.
523264.
523265.
523266.
523267.
523268. Берд Дж.
523269.
523270.
523271.
523272.
523273.
523274.
523275. 267
523276.
523277. Книшев Д.А., Кузелин М.О.
523278.
523279.
523280.
523281.
523282.
523283.
523284.
523285.
523286. Иорданская Ф.А.
523287.
523288.
523289. Иорданская Ф.А.
523290.
523291. Губа В.П.
523292. Фихтенгольц Г.М.
523293.
523294.
523295.
523296.
523297.
523298.
523299. Губа В.П., Морозов О.С., Парфененков В.В.;Губа В.П.
523300. Гиссен Л.Д.
523301. Евсеев С.П., Курдыбайло С.Ф., Малышев А.И.
523302. Димова А.Л., Чернышова Р.В.
523303. Вейко В.П., Петров А.А.
523304. Чащин М.В., Константинов Р.В.
523305. Храмов В.Ю.
523306. Беликов А.В., Скрипник А.В.
523307. Шандыбина Г.Д., Парфенов В.А.
523308. Красильников А.В.
523309. Манойлов В.В.
523310. Тертычный-Даури В.Ю.
523311. Тимофеев Б.П., Абрамчук М.В., Смирнов Д.С.
523312. Мельников В.Г., Иванов С.Е., Мельников Г.И.
523313. Брицкий В.Д., Ноздрин М.А., Заморуев Г.Б., Тимофеев Б.П.;Биндюк В.В., Резников С.С., Монахов Ю.С., Абрамчук М.В., Ларин М.С.
523314. Мусалимов В.М., Никоноров Н.В., Иванов Е.К., Крылов Н.А.;Ткачёв А.Л.
523315. Брискин Ю.А.
523316. Золотарев В.М. , Никоноров Н.В., Игнатьев А.И.
523317. Золотарев В.М., Никоноров Н.В., Игнатьев А.И.
523318. Кирилловский В.К., Зацепина М.Е.
523319. Коротаев В.В., Краснящих А.В.
523320. Потапов А.С., Малашин Р.О.
523321. Виноградова Г.Н.
523322. Ежова К.В.
523323. Шулика Ю.А., Лавров А.А.
523324. Нагибин Ю.Т.
523325. Беликов А.В,, Пушкарёва А.Е., Скрипник А.В.
523326. Немилов С.В.
523327. Томилин М.Г., Невская Г.Е.
523328. Путилин С.Э.
523329. Андреев А.Л.
523330. Павлов А.В.
523331. Павлов А.В.
523332. Беспалов В.Г., Козлов С.А., Крылов В.Н., Путилин С.Э.
523333. Белоцерковский З.Б., Любина Б.Г.
523334. Черкасова Д.Н., Бахолдин А.В.
523335. Павлов А.В.
523336. Чивилихин С.А.
523337. Сидоров А.И., Никоноров Н.В.
523338. Пржевуский А.К., Никоноров Н.В.
523339. Булгакова С.А., Дмитриев А.Л.
523340. Максименков А.И., Попиков П.И.
523341. Корешев С.Н.
523342. Ионина Н.В., Орлов В.В., Павлов А.В.
523343. Пржевуский А.К.
523344. Фисенко В.Т., Фисенко Т.Ю.
523345. Фисенко В.Т., Фисенко Т.Ю.
523346. Крынин Л.И.
523347. Андреева О.В., Парамонов А.А., Павлов А.В., Артемьев С.В.;Крылов В.Н., Ионина Н.В., .Златов А.С.
523348. Горобец А.И.
523349. Арбузов В.И.
523350. Пушкарева А.Е.
523351. Каманина Н.В.
523352. Корешев С.Н.
523353. Грамматин А.П., Романова Г.Э.
523354. Никоноров Н.В., Асеев В.А., Ефимов А.М., Жуков С.Н.;Золотарев В.М., Игнатьев А.И., Клементьева А.В., Пржевуский А.К., Рохмин А.С.
523355. Рыжова В.А.
523356. Андреев А.Л.
523357. Коротаев В.В., Прокофьев А.В., Тимофеев А.Н.
523358. Титов Е.В.
523359. Лебедько Е.Г.
523360. Андреев А.Л.
523361. Томилин М.Г.
523362. Горбачёв А.А., Коротаев В.В., Мусяков В.Л., Тимофеев А.Н.
523363. Коротаев В.В., Краснящих А.В
523364. Вельдер С.Э., Лукин М.А., Шалыто А.А., Яминов Б.Р.
523365. Китаев Ю.В.
523366. Зикратов И.А., Косовцев В.В., Петров В.Ю.
523367. Кубенский А.А.
523368. Безруков В.А.
523369. Болдырев В.С., Чевычелов Ю.А., Цуриков А.И., Мещерякова А.А.
523370. Зубок Д.А., Маятин А.В., Краснов С.В.
523371. Иванов А.Н.
523372. Куликов Д.Д., Соболев С.Ф.
523373. Андрианов А.Н.
523374. Куликов Д.Д., Яблочников Е.И., Бабанин В.С.
523375. Куликов Д.Д., Падун Б.С.
523376. Иванов С.Е.
523377. Иванов А.Н., Ежова К.В., Зленко А.Н.
523378. Большаков В.П., Чагина А.В.
523379. Соболев С.Ф., Синицов М.А.
523380. Стадник Л.Н., Чернышев А.Н., Мещерякова А.А.
523381. Медведева С.А.
523382. Яблочников Е.И., Фомина Ю.Н., Саломатина А.А
523383. Яблочников Е.И., Молочник В.И., Фомина Ю.Н., Саломатина А.А;Гусельников В.С.
523384. Валетов В.А., Кузьмин Ю.П., Орлова А.А., Третьяков С.Д.
523385. Валетов В.А., Кузьмин Ю.П., Орлова А.А., Третьяков С.Д.
523386. Саломатина А.А., Фомина Ю.Н.
523387. Комисаренко А.Л., Саломатина А.А.
523388. Колобов Д.Ю., Комисаренко А.Л., Саломатина А.А
523389. Гусельников В.С., Комисаренко А.Л., Шальнов М.М.
523390. Комисаренко А.Л., Словцов И.В., Фомина Ю.Н., Шальнов М.М.
523391. Гарин В.А., Разиньков Е.М., Чернышев А.Н., Лавлинская О.В.
523392. Яблочников Е.И., Молочник В.И., Миронов А.А.
523393. Яблочников Е.И., Куликов Д.Д., Молочник В.И.
523394. Большаков В.П., Круглов А.Н.
523395. Валетов В.А., Кузьмин Ю.П., Орлова А.А., Третьяков С.Д.
523396. Бушуев А.Б.
523397. Бойков В.И., Быстров С.В., Григорьев В.В.
523398. Никифоров В.О., Слита О.В., Ушаков А.В.
523399. Григорьев В.В., Быстров С.В., Першин И.М.
523400. Артюховский А.К, Киреев Н.М.
523401. Бобцов А.А., Болтунов Г.И., Быстров С.В., Григорьев В.В.
523402. Душин С.Е., Красов А.В., Литвинов Ю.В.
523403. Бушуев А.Б.
523404. Бойков В.И., Болтунов Г.И., Мансурова О.К.
523405. Борисов П.А., Томасов В.С.
523406. Григорьев В.В., Лукьянова Г.В., Сергеев К.А.
523407. Коровьяков А.Н., Сударчиков С.А., Ушаков А.В.
523408. Лазарев В.Л.
523409. Болдырев В.С.
523410. Григорьев В.А., Лагутенко О.И., Павлов О.А., Распаев Ю.А.;Стародубцев В.Г., Хворов И.А.
523411. Костеж В.А., Платунова С.М.
523412. Хоружников С.Э., Прыгун В.В.
523413. Осипов Н.А.
523414. Осипов Н.А.
523415. Зудилова Т.В., Бурков М.Л.
523416. Зудилова Т.В., Одиночкина С.В., Осетрова И.С., Осипов Н.А.
523417. Одиночкина С.В.
523418. Зудилова Т.В., Иванов С.Е., Хоружников С.Э.
523419. Береснев А.Д., Говоров А.И., Чунаев А.В.
523420. Мамонов Д.Н.
523421. Банных О.П.
523422. Дульнев Г.Н.
523423. Лаврищев И.Б., Кириков А.Ю., Тросницкий М.В.
523424. Пилипенко Н.В.
523425. Дульнев Г.Н., Тихонов С.В.
523426. Ожиганов А.А.
523427. Поляков В.И., Стародубцев Э.В.
523428. Платунова С.М.
523429. Платунова С.М.
523430. Кругляк В.В., Гурьева Е.И.
523431. Кириллов В.В.
523432. Ключев А.О., Ковязина Д.Р., Кустарев П.В., ПлатуновА.Е.
523433. Тропченко А.Ю., Тропченко А.А.
523434. Довгий П.С., Скорубский В.И.
523435. Ключев А.О., Кустарев П.В., Ковязина Д.Р., Петров Е.В.
523436. Мамченко В.О., Норина Н.В., Радченко Е.А.
523437. Глухих В.Н., Прилуцкий А.А.
523438. Бегунов А.А., Коваль А.А.
523439. Петровский В.С.
523440. Петровский В.С., Данилов А.Д.
523441. Панков Я.В.
523442. Бартенев И.М., Драпалюк М.В., Гончаров П.Э., Дорохин С.В.
523443. Бартенев И.М., Драпалюк М.В., Шабанов М.Л.
523444. Бартенев И.М.
523445. Кругляк В.В, Карташова Н.П.
523446. Андрющенко П.Ф, Дюков А.Н., Деденко Т.П.
523447. Филонов А.А.
523448. Полищук С.А, Колодеева Е.С, Дворникова Л.В
523449. Безрукова Т.Л, Животягина Н.И, Штондин А.А.
523450. Курьянова Т.К., Платонов А.Д.
523451. Кругляк В.В, Сушков М.М, Карташова Н.П, Михин В.И
523452. Кочергина М.В.
523453. Шеверножук Р.Г.
523454. Таранков В.И.
523455. Бельчинская Л.И.
523456. Фирганг Е.В.
523457. Одноралов Г.А.
523458. Плутахин Г. А., Кощаев А. Г.
523459. Москаленко Л. П., Филинская О. В.
523460. Малоземов В. Н., Машарский С. М.
523461. Корпачев В. П., Бабкина И. В., Пережилин А. И., Андрияс А. А.
523462. Конюхов В. Ю.
523463. Дмитренко В.П., Сотникова Е.В., Черняев А. В.
523464. Горлач Б. А.
523465. Глухов М. М., Шишков А. Б.
523466. Блинов Л.Н., Гутенев М.С., Перфилова И.Л., Соколов И.А.;Соколова Т.В., Юмашева Л.В.
523467. Алексеев Г.В., Вороненко Б.А., Лукин Н. И.
523468. Вшивков С.А.
523469. Шабаров Ю. С.
523470. Семчиков Ю. Д., Жильцов С. Ф., Зайцев С. Д.
523471. Пресс И.А.
523472. Павлов Н.Н.
523473. Гельфман М.И., Кирсанова Н. В., Ковалевич О. В., Салищева О. В.
523474. Гельфман М.И., Юстратов В.П.
523475. Гельфман М.И.
523476. Гельфман М.И., Юстратов В.П.
523477. Фальковский О.И.
523478. Ганеев А. А., Шолупов С.Е., Пупышев А. А., Большаков А. А.;Погарев С. Е.
523479. Фридрихсберг Д.А.
523480. Азаров В.И., Буров А. В., Оболенская А. В.
523481. Мельников О.Н.
523482. Бережнов Г.В.
523483. Кандрашина Е.А.
523484. Хаирова С.М.
523485. Ахриев Ю.К.
523486. Максимцев И.А.
523487. Мельников О.Н.
523488. Паскачев А.Б.
523489. Брынцев А.Н.
523490. Бёме Г., Календжян С.
523491. Бёме Г., Календжян С.;Проценко О.Д.
523492. Проценко И.О.
523493. Евсеенков О.В.
523494. Бережнов Г.В.
523495. Марков Ю.Г., Маркова И.В.
523496. Медведев М.Ю.
523497. Сокольский А.А
523498. Арчибальд Р.
523499. Бушнелл Н., Стоун Д.
523500. Медведев М.Ю.
523501. Медведев М.Ю.
523502. Медведев М.Ю.
523503. Медведев М.Ю.
523504. Медведев М.Ю.
523505. Медведев М.Ю.
523506. Медведев М.Ю.
523507. Медведев М.Ю., Назаров Д.В.
523508. Эм М., Медведев М.Ю., Гарифуллина И.
523509. Медведев М.Ю.
523510. Керцнер Г.
523511. Петренко С.А., Беляев А.В.
523512. Астахов А.М.
523513. Снедакер С.
523514. Кашина И.А., Кашин В.К., Нечаев Д.Ю., Чекмарев Ю.В.
523515. Медведев М.Ю.
523516. Манчулянцев О., Анискевич А.
523517. Соколов Е.В., Немтинов С.И., Елисеев А.А.
523518. Броадбент М., Китцис Э.
523519. Милошевич Д.
523520. Баронов В.В., Калянов Г.Н., Попов Ю.Н., Титовский И.Н.
523521. Горбачев А.Г.
523522. Шестаков А.Л., Маслов Д.В.
523523. Всяких Б.И., Зуева А.Г., Носков Б.В., Киселев С.П.;Сидоренко Е.В., Слюсаренко А.И., Треско И.А.
523524. Маслов Д.В., Белокоровин Э.А.
523525. Хэлдман К.
523526. Петренко С.А., Симонов С.В.
523527. Липунцов Ю.П.
523528. Когаловский М.Р.
523529. Смирнов С.Н.
523530. Кудрявцев Е.М.
523531. Скрипкин К.Г.
523532. Кащеев Р.В., Базове С.З.
523533. Романов Д.А., Ильина Т.Н., Логинова А.Ю.
523534. Логинова А.Ю., Гутгарц Р.Д.
523535. Броадбент М., Китцис Э.;Пер. с англ. А.В. Семенова
523536. Никитин В.А., Соколов Б.Б., Щербаков В.В., Жомов Ю.В.
523537. Захаров А.Н.
523538. Ходасевич А.Г., Ходасевич Т.И.
523539. Брага Ньютон С.;Пер. с англ. Безяева П.Г.
523540. Предко М.
523541. Батоврин В.К., Бессонов А.С., Мошкин В.В.
523542. Николаенко М.Н.
523543. Джон Росс
523544. Сухов К.
523545. Гузненков В.Н., Журбенко П.А.
523546. Чэпел Э.;Пер. с анг. А.В. Снастина, С.П. Ивженко
523547. Чернова Д.В.
523548. Фаддеев Д.К., Фаддеева В.Н.
523549. Онстотт С.
523550. Рид Ф., Кригел Э., Вандезанд Дж.
523551. Чак Лэм
523552. Пташинский В.С.
523553. Саймон Ригс, Ханну Кросинг;перевод Самохвалова Е.В.
523554. Байков В.Д., Байков Д.В.
523555. Пузанов А.В.
523556. Вирт Н., Гуткнехт Ю.;Пер.с англ. Борисов Е.В., Чернышов Л.Н.
523557. Теджасви Редкар, Тони Гвидичи
523558. Бирюков А.А.
523559. Яковлев Ю.В.
523560. Авдеев В.А.
523561. Уоллс К.
523562. Мишенев А.И.
523563. Мишенев А.И.
523564. Мишенев А.И.
523565. Мишенев А.И.
523566. Магда Ю.С.
523567. Жуков К.Г.
523568. Чернова О.Е.
523569.
523570.
523571. под общ.ред.проф. Мельникова О.Н.
523572.
523573. Татуев А.А., Нагоев А.Б., Гергова З.Х.
523574. Пучков В.Ф., Грацинская Г.В.
523575. Мокроносов А.Г., Балашов А.А.
523576. Короткова Т.Л., Власов А.В.
523577. Комарова А.В.
523578. Фаддеев Д.К., Соминский И.С.
523579. Галиева Г.Ф.
523580. Волков Д.А.
523581. Антипова О.В.
523582. Авдонин Б.Н., Мартынов В.В.
523583. Абросимов В.К.
523584. Насибян С.С.
523585. Саркисян Р.Е.
523586. Колаковский В.Б.
523587. Горн А.П.
523588. Брынцев А.Н.
523589. Бережнов Г.В.
523590. Бережнов Г.В.
523591. Насибян С.С.
523592. Бережнов Г.В.
523593. Шамсутдинов Р.А.
523594. Голоскоков В.Н.
523595. Кухтинова Л.Г.
523596. Новоселов Е.В
523597. Хамидуллин Ф.Ф.
523598. Фаддеев Д.К.
523599. Шмелева О.Г.
523600. Горн А.П.
523601. Тюрин А.Ю.
523602. Голдаков Р.Н., Петров М.Н.
523603. Тойменцева И.А.
523604. Карпова Н.П.
523605. Салова Л.В.
523606. Матвеев М.Д., Юдин М.В., Прокди Р.Г.
523607. Матвеев М.Д., Юдин М.В., Прокди Р.Г.
523608. Корнеев А.П., Минеева Н.А., Колосков П.В.
523609. Колосков П.В., Минеева Н.А.
523610. Прутковский Н.Н.
523611. Прутковский П.П., Прокди Р.Г.
523612. Корнеев А.П., Иванова А.А., Прокди Р.Г.
523613. Серогодский В.В., Дружинин А.Ю., Козлов Д.А., Прокди Р.Г.
523614. Песков Д.А., Трубникова А.В., Прокди Р.Г.
523615. Иващенко Н.С., Зайцева А.В.
523616. Мирошниченко П.П., Голицын А.И., Прокди Р.Г.
523617. Грамотеев В.П., Васильева Л.В., Прокди Р.Г.
523618. Кропоткин А.В., Прокди Р.Г.
523619. Юдин М.В., Куприянова А.В., Прокди Р.Г.
523620. Воронин А.П., Прокди Р.Г., Финкова Н.А.
523621. Издательство \"Наука и Техника\",","240
523622. Расторгуев О.П., Прокди Р.Г.
523623. Матвеев М.Д., Прокди Р.Г.
523624. Будрин А.М., Прокди Р.Г.
523625. Серпер Е.А.
523626. Конюхова Т.А.
523627. Иванов А.В.
523628. Калинин К.К.
523629. Нуреева Т.В., Краснов В.Г., Малюта О.В.
523630. Яковлев А.С., Карасева М.А., Краснов В.Г., Кириллов С.В.
523631. Прохорова Е.В., Лебедева Э.П.
523632. Митякова И.И., Туев А.С., Нуреев Н.Б.
523633. Кошелева С.А.
523634. Черных В.Л., Власова Н.А., Киселева Н.Г., Ворожцов Д.М.
523635. Черных В.Л., Устинов М.В., Устинов М.М., Ворожцов Д.М.;под. ред. Черных В.Л.
523636. Николаев В.А.
523637. Верхунов П.М., Черных В.Л.
523638. Крылова А.А.
523639. Калинин К.К., Лоскутов С.П.
523640. Еремин Н.В., Меледина Л.А., Мухортов Д.И., Кириллов С.В.
523641. Закамский В.А., Андреев Н.В.
523642. Киселева Н.Г.
523643. Денисов С.А.
523644. Гаврицкова Н.Н.
523645. Романов Е.М., Малюта О.В., Конаков Д.Е., Курненкова И.П.;Гаврицкова Н.Н.
523646. Романов Е.М., Еремин Н.В., Мухортов Д.И., Нуреева Т.В.
523647. Голоскоков В.Н.
523648. Прохорова Е.В., Лебедева Э.П., Шейкина О.В.
523649. Кошелева С.А.
523650. Мальков Ю.Г., Кусакин А.В., Ефимова Т.Н.
523651. Попова А.В., Черных В.Л.;под. ред. Черных В.Л.
523652. Иванова Р.Р., Ефимова Т.Н.;под. ред. Р.Р. Ивановой
523653. Ксенофонтова Х.З
523654. Грибов А.П
523655. Харченко Н.А., Харченко Н.Н.
523656. Маслов Л.Б.
523657. Миролюбов И.Н., Алмаметов Ф.З., Курицин Н.А., Изотов И.Н.;Яшина Л.В.
523658. Ступин А.С.
523659. Колычев Н.М., Госманов Р.Г.
523660. Замалеев З.Х., Посохин В.Н., Чефанов В.М.
523661. Гордеев А.С.
523662. под ред. Петровского В.С.
523663. под ред. Пошарникова Ф.В.
523664. Харченко Н.Н., Харченко Н.А.
523665. Матвеев С.М., Румянцев Д.Е.
523666. Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова
523667. Бирюкова И.П.
523668. Сушков С.И., Бурмистрова О.Н., Жуков В.Т., Сушков А.С.
523669. Горобец В.А., Славский В.А.
523670. Петровский В.С.
523671. Пономаренко Л.В.
523672. Болдырев В.С., Болдырев Д.В., Цуриков А.И.
523673. ответ. редактор доктор филол. наук, профессор Г. М. Костюшкина
523674. Плотникова С.Н., Копылова Н.В., Домышева С.А., Кузнецова В.В.;Анисимова Е.С., Боровикова К.В., Ракитянская Е.В.
523675. Ответственный научный редактор профессор М. В. Малинович
523676. Ковалева Л.М., Блох М.Я., Рябова М.Ю., Архипов И.К.;Семкова А.В., Семенова Т.И., Дерябина Н.В., Верхотурова Т.Л., Кульгавова Л.В., Богданова С.Ю., Гуревич Л.С., Дюндик Л.Г., Степаненко В.А.
523677. Свердлова Н.А., Лидина И.Ю., Журавкова Г.Ф., Дудакова Л.Н.;Семенова В.В., Кудлик Е.С., Жаравина М.С.
523678. Куницына Е.Ю.
523679. Ковалева Л.М., Семенова Т.И., Фурс Л.А., Рябова М.Ю.;Архипов И.К., Богданова С.Ю., Степаненко В.А., Алексеев В.И., Воскобойник Г.Д., Куницына Е.Ю., Иванова И.Е.
523680. Шерстяных И.В.
523681. Шерстяных И.В.
523682. Дюндик Ю.Б.
523683. Кузьмищева Н.М.
523684. Хахалова С.А.
523685. Семенова Т.И.
523686. Серебренникова Е.Ф., Антипьев Н.П., Викулова Л.Г., Ладыгин Ю.А.;Малинович Ю.М., Плотникова С.Н., Тарева Е.Г., Хахалова С.А., Казыдуб Н.Н., Литвиненко Т.Е., Семенова Т.И., Готлиб О.М., Шарунов А.И., Кулагина О.А.
523687. Захаров В.П., Богданова С.Ю.
523688. Блох М.Я., Богданова С.Ю. , Карлсон Ф.;ответственный редактор Ковалева Л.М.
523689. Denisova O.K., Karypkina Ju.N., Khromova T.A.
523690. Литвиненко Т.Е.
523691. Верхотурова Т.Л.
523692. Малинович М.В., Арипова Д.А., Батицкая В.В., Бидагаев Ц.Д.;Гурин В.В., Иванова Р.П., Кириченко Н.Р., Лац Т.А., Полонская О.Ю., Саварцева Н.В., Топка Л.В., Топорова Л.С.
523693. Ответственный научный редактор профессор Т.И. Семенова
523694. Ковалева Л.М.
523695. Телеснин В.Р.
523696. Боговая И. О., Теодоронский В. С.
523697. Захарова О.Ю.
523698. Агажанов А.П.
523699. Круглов Г.А., Булгакова Р.И., Круглова Е.С.
523700. Грабовский Р.И.
523701. Власов В.А.
523702. Николаева Е.В., Трофимова Н.В., Смирнов П.А.
523703. Журавлев В.П.
523704. Рыженкова Т.В.
523705. Пигулевская Н.В.
523706. Вовина-Лебедева В.Г.
523707. Вишняков М.А.
523708. Раздорский А.И.
523709. Малкин С.Г.
523710. Лаврова Н.А.
523711. Майоров А.В.
523712. Легкий Д.М.
523713. Коршунов Ю.Л.
523714. Китанина Т.М.
523715. Горовенко А.В.
523716.
523717. Бузина Т.В.
523718. Стаценко А.С.
523719. Азбелев С.Н.
523720. Аржанов Ю.Н.
523721. Бунтури В.В.
523722. Синова И.В.
523723. Сенина Т.А.
523724. Нестеров А.И.
523725. Демидова Е.Б.
523726.
523727. Комарович В.Л.
523728. Каменева Е.А.
523729. Измайлов А.Ф.
523730.
523731. Полотовская И.Л.
523732. Пигин А.В.
523733. Михайлова И.Б.
523734. Отв. ред. Т.С. Царькова
523735. Дмитриева Ю.М.
523736. Шенкер А.
523737. Матвеев В.Ф.
523738. Аль Д.Н.
523739. Семенов Б.С., Стекольников А.А., Суховольский О.К. , Веремей Э.И.
523740. Семенов Б.С., Стекольников А.А., Суховольский О.К. , Тимофеев С.В.;Веремей Э.И.
523741. Рогожин В.В.
523742. Масимов Н.А., Горбатова Х.С., Калистратов И.А.
523743. Калашников Н.П., Кожевников Н.М., Котырло Т.В., Спирин Г.Г.
523744. Владимиров Г.Г.
523745. Атрощенко Г.П., Щербакова Г.В.
523746. Артеменко А.И.
523747. Алексеев Г.В., Бриденко И.И., Вологжанина С.А.
523748. Арабоглы М.А.
523749. Теппер де Фергюсон Л.-В.
523750. Буланин Д.М.
523751. Никола М.И.
523752. Шилов Д.Н.
523753. Орлова Н.Х.
523754. Ленько А.В.
523755. Отв.ред. Царькова Т.С.
523756. Борисов С.Б.
523757. Борисов С.Б.
523758. Владимиров И.А.
523759. Носов С.Н.
523760. Лобанов М.А.
523761. Иванова Т.Г.
523762. Ипполитова Н.А., Смелкова З.С.
523763. Балацкая Н.М., Раздорский А.И.
523764. Баторевич Н.И., Кожицева Т.Д.
523765. Азбелев С.Н.
523766. Григорьев А.В., Романовская Г.А.
523767. Бражников И.Л.
523768. Никитченков А.Ю.
523769. Аксенова Г.В.
523770. Соколов С.В.
523771. Никитенко З.Н.
523772. Наер Н.М.
523773. Максимова Т.В.
523774. Каширина Е.С., Попова В.В.
523775. Блох М.Я., Сергеева Ю.М.
523776. Яшина В.И., Максимова М.В.
523777. Ступин Д.Ю.
523778. Ивицкая Н.Д.
523779. Блох М.Я., Аверина А.В.
523780. Первезенцева О.А.
523781. Обидина Н.В.
523782. Мамедов А.Н.
523783. Аверина А.В., Шипова И.А.
523784.
523785. Красник В.В.
523786. Учебник по лексикологии, Лукьянова Е.А., Коновалова М.Н., Сорокина М.В.
523787. Приключения Черного Красавчика(Black Beauty, The Autobiography of a Horse)
523788. Great Britain: Customs and Traditions, Химунина Т.Н., Конон Н.В.
523789. Read & Speak English. Workbook
523790. Ящура А.И.
523791. Ящура А.И.
523792. Кязимов К.Г
523793. Крупчанов Л.М.
523794. Кязимов К.Г.
523795. Попов Ю.П.
523796. Попов Ю.П.
523797. Костенко Е.М.
523798. Костенко Е.М.
523799. Костенко Е.М.
523800. Красник В.В.
523801. Рябов С.С.
523802. Рябов С.С.
523803.
523804. Железко Ю.С.
523805. Осика Л.К.
523806. Красник В.В.
523807. Ящура А.И.
523808. Ящура А.И.
523809.
523810. Красник В.В.
523811.
523812. Красник В.В.
523813.
523814. Блох М.Я., Фрейдина Е.Л.
523815.
523816.
523817.
523818.
523819.
523820.
523821.
523822.
523823.
523824.
523825.
523826.
523827.
523828.
523829.
523830.
523831.
523832.
523833.
523834.
523835.
523836. Синюгин В.Ю.
523837.
523838.
523839.
523840.
523841.
523842.
523843. Матросов В.Л.
523844. под ред. Алексеева Б.А.
523845. под ред. Алексеева Б.А.
523846. под ред. Алексеева Б.А.
523847.
523848. под ред. Алексеева Б.А.
523849.
523850.
523851. Красник В.В.
523852. Красник В.В.
523853. Тарасюк В.М.
523854. Цыпин Г.М.
523855. Кязимов К.Г
523856. Костенко Е.М.
523857. Заднипренко Н.М.
523858. Белевич В.Б.
523859. Красник В.В.
523860. Рощин В.А.
523861. Осика Л.К.
523862. Красник В.В.
523863. Родионов В.Г.
523864. Матросов В.Л.
523865. Красник В.В.
523866. Костенко Е.М.
523867. Гологорский Е.Г.
523868. Ящура А.И.
523869. Ящура А.И.
523870. Кязимов К.Г
523871. Красник В.В.
523872. Красник В.В.
523873. Красник В.В.
523874. Матросов В.Л.
523875. Красник В.В.
523876. Красник В.В.
523877. Красник В.В.
523878. Матросов В.Л.
523879. Трубина Л.А., Егорова Е.Б.
523880. Жог В.И.
523881. Журавлев В.П.
523882. Горбенко И.А., Медведева Е.Л.
523883. Матросов В.Л.
523884. Катханова Ю.Ф., Подгорнева Э.В.
523885. Ломов С.П., Аманжолов С.А.
523886. Горскин Б.Б., Тушева Е.С.
523887. Пузанов Б.П.
523888. Речицкая Е.Г., Гущина Т.К.
523889. Речицкая Е.Г.
523890. Тарабакина Л.В.
523891. Мякишева Н.М.
523892. Макарова К.В., Таллина О.А.
523893. Сахарова Т.Н.
523894. Арестова А.Ю.
523895. Горенков Е.М.
523896. Стекольников А.А.;(под ред.)
523897. Чекин А.Л.
523898. Джуринский А.Н.
523899. Козина Е.Ф.
523900. Цыпин Г.М.
523901. Цибульникова В.Е.
523902. Маркова Е. В.
523903. Бабаев В. С., Легуша Ф. Ф.
523904. Шекова Е. Л., Тульчинский Г.Л., Евланов В. Н., Новаторов Э. В.
523905. Переведенцева Л.Г.
523906. Макарец Л. И., Макарец М. Н.
523907. Келлер И. Э.
523908. Епифанов А. П., Малайчук Л. М., Гущинский А. Г.
523909. Епифанов А. П., Малайчук Л. М., Гущинский А. Г.
523910. Гринкруг М. С., Вакулюк А. А.
523911. Боровков А. А.
523912. Лозовецкий В. В.
523913. Ульяновский А. В.
523914. Фурсей Г. Н.
523915. Федоренко И. Я., Садов В. В.
523916. Иванов И. В.
523917. Болотюк В. А., Болотюк Л. А., Галич Ю. Г., Гателюк О. В.
523918. Старцев А.В., Вагина О.Н., Карпова Е.А.;и др.
523919. Ашманов С. А., Тимохов А. В.
523920. Апарина Л. В.
523921. Филиппова И.Н.
523922. Канакина Г.И., Родионова И.Г.;Канакина Г.И.
523923. Канакина Г.И., Родионова И.Г.;Канакина Г.И.
523924. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина Н.А.
523925. Шелякин М.А.
523926. Успенский М.Б.
523927. Старовиков М.И.
523928. Комаров А.С.
523929. Комаров А.С.
523930. Комаров А.С.
523931. Колесникова Н.А., Томашевская Л.А.
523932. Колесникова Н.А., Томашевская Л.А.
523933. Тихонов А.Н.
523934. Тихонов А.Н.
523935. Сковородников А.П.
523936. Сиполс О.В., Широкова Г.А.
523937. Срочко В.А.
523938. Рушинская И.С.
523939. Подосинов А.А., Белов А.М.
523940. Никитин О.В.
523941. Мокиенко В.М.
523942. Кушникова Г.К.
523943. Кременцов Л.П., Джанумов С.А.
523944. Кременцов Л.П., Джанумов С.А.
523945. Кременцов Л.П.
523946. Спивак М.
523947. Штейнингер В.И.
523948. Штейнингер В.И.
523949. Шимановский М.Н.
523950. Шершеневич Г.Ф.
523951. Карпов И.П.
523952. Шершеневич Г.Ф.
523953. Шершеневич Г.Ф.
523954. Цитович П.П.
523955. Цитович П.П.
523956. Цитович П.П.
523957. Цитович П.П.
523958. Цеймерн М.К.
523959. Хоткевич А.М.
523960. Хоткевич А.М.
523961. Хоткевич А.М.
523962. Хоткевич А.М.
523963. Фрейтаг-Лоринговен А.
523964. Фон-Резон А.К.
523965. Фармаковский В.И.
523966. Удинцев В.А.
523967. Удинцев В.А.
523968. Турчинович О.В.
523969. Товстолес Н.Н.
523970. Табашников И.Г.
523971. Табашников И.Г.
523972. Есин А.Б.
523973. Соколов А.
523974. Скородинский А.
523975. Симолин А.А.
523976. Рождественский Н.
523977. Рождественский Н.
523978. Растеряев Н.
523979.
523980. Пиленко А.А.
523981. Пахман С.В.
523982. Боровков Л.А.
523983. Панкевич А.В.
523984. Мейер Д.И.
523985. Мейер Д.И.
523986. Малинин М.И.
523987. Любавский А.
523988. Любавский А.
523989. Литовченко М.
523990. Белоусов К.И., Блазнова Н.А.
523991. Лакиер А.
523992. Курдиновский В.И.
523993. Курдиновский В.И.
523994. Курдиновский В.И.
523995. Кукольник В.
523996. Коковцов Д.
523997. Кассо Л.А.
523998. Карелин А.А.
523999. Канторович Я.А.
524000. Кавелин К. Д.
< < < PREV | NEXT > > >