Last Added

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70- 71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80- 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 94- 95- 96- 97- 98- 99- 100- 101- 102- 103- 104- 105- 106- 107- 108- 109- 110- 111- 112- 113- 114- 115- 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122- 123- 124- 125- 126- 127- 128- 129- 130- 131- 132- 133- 134- 135- 136- 137- 138- 139- 140- 141- 142- 143- 144- 145- 146- 147- 148- 149- 150- 151- 152- 153- 154- 155- 156- 157- 158- 159- 160- 161- 162- 163- 164- 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176- 177- 178- 179- 180- 181- 182- 183- 184- 185- 186- 187- 188- 189- 190- 191- 192- 193- 194- 195- 196- 197- 198- 199- 200- 201- 202- 203- 204- 205- 206- 207- 208- 209- 210- 211- 212- 213- 214- 215- 216- 217- 218- 219- 220- 221- 222- 223- 224- 225- 226- 227- 228- 229- 230- 231- 232- 233- 234- 235- 236- 237- 238- 239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 261- 262- 263- 264- 265- 266- 267- 268- 269- 270- 271- 272- 273- 274- 275- 276- 277- 278- 279- 280- 281- 282- 283- 284- 285- 286- 287- 288- 289- 290- 291- 292- 293- 294- 295- 296- 297- 298- 299- 300- 301- 302- 303- 304- 305- 306- 307- 308- 309- 310- 311- 312- 313- 314- 315- 316- 317- 318- 319- 320- 321- 322- 323- 324- 325- 326- 327- 328- 329- 330- 331- 332- 333- 334- 335- 336- 337- 338- 339- 340- 341- 342- 343- 344- 345- 346- 347- 348- 349- 350- 351- 352- 353- 354- 355- 356- 357- 358- 359- 360- 361- 362- 363- 364- 365- 366- 367- 368- 369- 370- 371- 372- 373- 374- 375- 376- 377- 378- 379- 380- 381- 382- 383- 384- 385- 386- 387- 388- 389- 390- 391- 392- 393- 394- 395- 396- 397- 398- 399- 400- 401- 402- 403- 404- 405- 406- 407- 408- 409- 410- 411- 412- 413- 414- 415- 416- 417- 418- 419- 420- 421- 422- 423- 424- 425- 426- 427- 428- 429- 430- 431- 432- 433- 434- 435- 436- 437- 438- 439- 440- 441- 442- 443- 444- 445- 446- 447- 448- 449- 450- 451- 452- 453- 454- 455- 456- 457- 458- 459- 460- 461- 462- 463- 464- 465- 466- 467- 468- 469- 470- 471- 472- 473- 474- 475- 476- 477- 478- 479- 480- 481- 482- 483- 484- 485- 486- 487- 488- 489- 490- 491- 492- 493- 494- 495- 496- 497- 498- 499- 500- 501- 502- 503- 504- 505- 506- 507- 508- 509- 510- 511- 512- 513- 514- 515- 516- 517- 518- 519- 520- 521- 522- 523- 524- 525- 526- 527- 528- 529- 530- 531- 532- 533- 534- 535- 536- 537- 538- 539- 540- 541- 542- 543- 544- 545- 546- 547- 548- 549- 550- 551- 552- 553- 554- 555- 556- 557- 558- 559- 560- 561- 562- 563- 564- 565- 566- 567- 568- 569- 570- 571- 572- 573- 574- 575- 576- 577- 578- 579- 580- 581- 582- 583- 584- 585- 586- 587- 588- 589- 590- 591- 592- 593- 594- 595- 596- 597- 598- 599- 600- 601- 602- 603- 604- 605- 606- 607- 608- 609- 610- 611- 612- 613- 614- 615- 616- 617- 618- 619- 620- 621- 622- 623- 624- 625- 626- 627- 628- 629- 630- 631- 632- 633- 634- 635- 636- 637- 638- 639- 640- 641- 642- 643- 644- 645- 646- 647- 648- 649- 650- 651- 652- 653- 654- 655- 656- 657- 658- 659- 660- 661- 662- 663- 664- 665- 666- 667- 668-
< < < PREV | NEXT > > >
#Title
510001. Березин Е.К., Глебов В.В., Глебова М.А.
510002. Сазонов А.А., Добровольский В.С.
510003. Сазонов А.А., Добровольский В.С.
510004. Кочнев Ю.А., Роннов Е.П.
510005. Зяблов О.К.
510006. Васькин С.В
510007. Веселов Г.В., Минеев В.И.
510008. Под ред. Боголюбова С.А.
510009. Граф Витцтум В., Прёльсс А., Боте М., Дольцер Р.;Пер. с нем.
510010. Трубецкой Е.Н.
510011. Львова Н.А.;Под ред. Иванова В.В.
510012. Максимов Ю.Д.
510013. Марченко М.Н.
510014. Валитов Ш.М., Азимов Ю.И., Павлова В.А.
510015. Под общ. ред. Карагодина В.Н.
510016. Тимошенко А.С.
510017. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г.;Отв. ред. Моисеев Е.Г.
510018. Отв. ред. Беспалов Ю.Ф.
510019. Стукалов А.В.
510020. Трубецкой Е.Н.
510021. Рудаков А.А.
510022. Дроздова И.А.
510023. Мантусов В.Б., Евдокимова Т.В.
510024. Габуева Л.А., Зимина Э.В.
510025. Устинова А.В.
510026. Алисенов А.С.
510027. Гродзенский С.Я.
510028. Горшунова Е.Ю., Горшунов Ю.В.
510029. Максимов Ю.Д.
510030. Соловьева Н.Н.
510031. Трубецкой Е.Н.
510032. Барышева К.А., Грачева Ю.В., Есаков Г.А.
510033. Под ред. Попондопуло В.Ф.
510034. Под ред. Степанова С.А.
510035. Под ред. Степанова С.А.
510036. Под ред. Степанова С.А.
510037. Под ред. Степанова С.А.
510038. Воропанов В.А.
510039. Толстой Ю.К.
510040. Сост. Овчинникова А.В.
510041. Городов О.А.
510042. Поршнев С.В.
510043. Роднина М.С.
510044. Ермаков А.С.
510045. Гречина Л.А.
510046. Под ред. Близнеца И.А.
510047. Чупахин И.М.
510048. Брынцев В.А., Коровин В.В.
510049. Трубецкой Е.Н.
510050. Масловская С.В.
510051. Щедровицкий Д.В.
510052. Ларикова И.В., Дименштейн Р.П., Волкова О.О., Таранченко Е.Ю.
510053. Титарев В.М.
510054. Комлев Н.Ю.
510055. Комаров Н.М., Чулков В.О.
510056. Козюренко Ю.И.
510057. Калитин С.В.
510058. Исаев Ю.Н., Купцов А.М.
510059. Голицын А.Н.
510060. Гадзиковский В.И.
510061. Ботуз С.П.
510062. Баричев С., Лысковский А.
510063. Анеликова Л.А., Гусева О.Б.
510064. Анеликова Л.А., Гусева О.Б.
510065. Абдулханова М.Ю., Воробьев В.А., Попов В.П.
510066. Дубинский Г.Н., Левин Л.Г.
510067. Хомутский Д.Ю.
510068. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510069. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510070. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510071. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510072. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510073. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510074. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510075. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510076. Тюнин Н.А.
510077. Титов А.А.
510078. Титарев В.М.
510079. Титарев В.М.
510080. Толстой Л.Н.
510081. Тарасов С.В.
510082. Струченков В.И.
510083. Карпова В.П., Смирнова А.А.
510084. Саулов А.Ю.
510085. Санников Е.В.
510086. Росляков А.В., Крылов П.C.;Под ред. Рослякова А.В.
510087. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510088. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510089. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510090. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510091. Толстой Л.Н.
510092. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510093. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510094. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510095. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510096. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510097. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510098. Родин А.В.
510099. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510100. Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510101. Пратер Ч., Гандри Л.
510102. Попов С.Л.
510103. Пионтковская Н.А.
510104. Печеровый В.В.;Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510105. Печеровый В.В.;Под ред. Тюнина Н.А. и Родина А.В.
510106. 368
510107. Нестеренко Н.А., Шантарин А.В.
510108. Митин М.В., Пчелинцев Н.И.;Под ред. к.т.н. Митина М.В.
510109. Мансуров Р.Е.
510110. Лузин В.И., Никитин Н.П., Гадзиковский В.И.;Научн. ред. Гадзиковский В.И.
510111. Дубинский Г.Н., Левин Л.Г.
510112. Толстой Л.Н.
510113. Латышев П.Н.
510114. Кильдишов В.Д.
510115. Заец Н.И.
510116. Заец Н.И.
510117. Гриф А.Я.
510118. Гриф А.Я.
510119. Гриф А.Я.
510120. Васильев Б.Ю.
510121. Алексеев А.П.
510122. Панкратов О.В., Панкратов В.Г.
510123. Барабанов Л.Г., Барабанов А.Л.
510124. Шикалов Р.Ю., Панкратов О.В.
510125. Таганович А.Д., Кухта В.К., Морозкина Т.С., Олецкий Э.И.;Колб А.В., Василькова Т.В., Рутковская Ж.А., Котович И.Л., Девина Е.А., Ковганко Н.Н., Лисицына Л.П., Гронская Н.И., Полякова З.И.
510126. Зиматкин С.М., Бонь Е.И.
510127. Чиркин А.А., Данченко Е.О., Бокуть С.Б.;Под общей редакцией Чиркина А.А.
510128. Зиматкин С.М.
510129. Парамонова Н.С.;Под ред. Парамоновой Н.С.
510130. Парамонова Н.С., Волкова М.П., Гурина Л.Н., Янковская Н.И.;Бердовская А.Н., Конюх Е.А.; под ред. Парамоновой Н.С.
510131. Жебентяев А.И., Жерносек А.К., Талуть И.Е.
510132. Жебентяев А.И.
510133. Жебентяев А.И., Жерносек А.К., Талуть И.Е.
510134. Бортновский В.Н., Карташева Н.В., Мамчиц Л.П., Климович С.В.
510135. Ассанович М.А.
510136. Дорошевич В.И., Ширко Д.И., Бурак И.И., Пахирко А.В.;Под редакцией Дорошевича В.И.
510137. Зинчук В.В., Емельянчик Ю.М., Орехов С.Д., Балбатун О.А.;Дорохина Л.В.; под редакцией Зинчука В.В.
510138. Зинчук В.В., Емельянчик Ю.М., Орехов С.Д., Балбатун О.А.;Дорохина Л.В.; под редакцией Зинчука В.В.
510139. Зинчук В.В., Балбатун О.А., Емельянчик Ю.М.;Под редакцией Зинчука В.В.
510140. Зинчук В.В., Балбатун О.А., Емельянчик Ю.М.;Под редакцией Зинчука В.В.
510141. Федулов А.С., Нургужаев Е.С.
510142. Пелюхова Е.Б., Фрадкин Э.Е.
510143. Пырочкин В.М., Глуткина Н.В.
510144. Лещенко В.Г., Ильич Г.К., Инсарова Н.И., Иванов А.А.;Гольцев М.В., Кухаренко Л.В., Лукъяница В.В., Дудковская М.А., Межевич З.В., Капитонов А.М., Мансуров В.А., Суслина Т.И.; под редакцией Лещенко В.Г.
510145. Станько Э.П., Игумнов С.А., Гелда А.П.
510146. Левончук Е.А.
510147. Зиматкин С.М., Мацюк Я.Р., Можейко Л.А.
510148. Зиматкин С.М., Мацюк Я.Р., Можейко Л.А., Михальчук Е.Ч.;Под редакцией Зиматкина С.М.
510149. Студеникина Т.М., Вылегжанина Т.А., Островская Т.И., Стельмах И.А.;Под редакцией Студеникиной Т.М.
510150. Мицура В.М., Воропаев Е.В., Жаворонок С.В.
510151. Царев В.П., Гончарик И.И.
510152. Романовский И.В., Болтромеюк В.В., Гидранович Л.Г., Ринейская О.Н.;Под общей редакцией Романовского И.В.
510153. Толстой Л.Н.
510154. Пивченко П.Г., Трушель Н.А.
510155. Черкасова Е.Э.
510156. Зиновкина М.М., Горев П.М., Утемов В.В.
510157. Горев П.М., Утемов В.В.
510158. Горев П.М., Утемов В.В.
510159. Горев П.М., Утемов В.В.
510160. Составители: Горев П.М., Утёмов В.В.
510161. Горев П.М., Утемов В.В.
510162. Новиков Ю.Н.
510163. Асаул А.Н., Грахов В.П., Коваль О.С., Рыбнов Е.И.;под ред. заслуженного деятеля науки РФ, д-ра экон. наук, профессора А.Н. Асаула
510164. Асаул А.Н., Мамедов Ш.М., Рыбнов Е.И., Чепаченко Н.В.;под ред. заслуженного деятеля науки РФ, д-ра экон. наук, профессора А.Н. Асаула
510165. Люлин П.Б.;под ред. заслуженного деятеля науки РФ А.Н. Асаула
510166. Асаул А.Н., Асаул М.А., Грахов В.П., Грахова Е.В.
510167. Асаул А.Н., Загускин Н.Н., Манаков Л.Ф., Рыбнов Е.И.;под ред. заслуженного деятеля науки РФ А.Н. Асаул
510168. Татуев А.А., Ашхотов А.М.
510169. Толстой Л.Н.
510170. Сорокин М.А.
510171. Павлюкова А.В.
510172. Матаев Т.М.
510173. Маркова О.В.
510174. Маринцев Д.А.;под общ. ред. В.Н. Егорова
510175. Кошелев В.А.
510176. Голубев Е.В.
510177. Гейдт А.В.
510178. Арустамян Г.Н., Багуцкая О.А., Бояринцев Б.И., Букин А.К.;Егоров Е.В., Зверева Н.В., Коваленко В.В., Морозов В.А., Хожаинов Н.Т.
510179. Шалыминова А.С., Михайлов С.Н.
510180. Борисова Н.Н.
510181. Ворожбит О.Ю., Даниловских Т.Е., Кузьмичева И.А.
510182. Волков Д.А.
510183. Лукин А.Г.
510184. Агаев И.А.
510185. Фомина А.В., Авдонин Б.Н., Батьковский А.М., Батьковский М.А.;под ред. А.В. Фоминой
510186. Кононов Ю.И., Кононова М.Ю.
510187. Колесов Ю.Б.
510188. Кононова М.Ю.
510189. Пупенцова С.В.
510190. Пупенцова С.В.
510191. Береснев С.С., Бухарин Н.А., Дмитриев С.Ю., Пупенцова С.В.;Под общей ред. Е.С. Озерова
510192. Шлямин В.А., Кузьмин А.Г., Сурканов В.Г., Лемешко О.А.;рук. автор. кол. и отв. ред. В.А. Шлямин; ред. А.Г. Кузьмин
510193. Озеров Е.С., Пупенцова С.В.
510194. Панфилов А.А.
510195. Храмихина Н.
510196. Мелихан К.С.
510197. Горюнов В.П.
510198. Лукашевич Н.С., Череватенко В.Н., Климин А.И., Гаранин Д.А.;под ред. В. А. Дуболазова
510199. Нестеров С.А.
510200. Горюнов В.П., Гавришин В.К.
510201. Волкова В.Н., Козловская Э.А., Логинова А.В., Радионова Ю.В.;под ред. В. Н. Волковой и Э. А. Козловской
510202. Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б.
510203. Мелихан К.C.
510204. Архангельский И.В.
510205. Смелов В.А.;под ред. Н.П. Шаплыгина
510206. Колесов Ю.Б.
510207. Шалимова К.В.
510208. Шлямин В.А.
510209. Пупенцова С.В.
510210. Кутузов А.Л.
510211. Алексеева Н.С., Бухарин Н.А.
510212. отв. ред. В.А. Шлямин
510213. Беневольский С.В., Колесов Ю.Б.
510214. Сениченков Ю.Б.
510215. Кашеваров А. Н.
510216. Шлямин В.А., Кузьмин А.Г., Добин А.Е., Сурканов В.Г.;рук. автор. кол. и отв. ред. В. А. Шлямин; ред. А.Г. Кузьмин
510217. Смелов В.А.
510218. Ртищев А.Д., Сулимов В.С., Бранцевич Г.В.
510219. Леонович С.Н., Полейко Н.Л., Снежков Д.Ю.
510220. Жданов С.А., Соболева М.Л., Алфимова А.С.
510221. Рыженкова Т.В.
510222. Никонов О.А.
510223. Московкина А.Г.;Под ред. Селиверстова В.И.
510224. Мирзоев М.С.
510225. Марков М.В., Телебокова Р.Н.
510226. Лысикова И.В., Бойкова И.Б.
510227. Ильин С.В.
510228. Егупова М.В.
510229. Гуськов В.В., Бойков В.П., Клютко Д.В., Кухаренок Л.В.
510230. Шведовский П.В., Лукша В.В., Чумичева Н.В.
510231. Парахневич В.Т.
510232. Фурсенко С.Н., Якубовская Е.С., Волкова Е.С.
510233. Ковалев Я.Н., Вербило И.Н., Кравченко С.Е., Куприянчик А.А.;Дерман И.В., Игошкин Д.Г., Будниченко С.С. Под ред. д.т.н., проф. Я.Н. Ковалева
510234. Коваленко Н.А.
510235. Серенков П.С., Савкова Е.Н., Жагора Н.А.
510236. Клименков С.С.
510237. Горохов В.А.
510238. Ковалев Я.Н., Змачинский А.Э., Пастушков Г.П., Бусел А.В.;Пастушков В.Г. Под общ. ред. проф. Я.Н. Ковалева и Г.П. Пастушкова
510239. Голубова О.С., Корбан Л.К., Валицкий С.В.
510240. Комаров О.С.
510241. Фельдштейн Е.Э.
510242. Черноиван В.Н., Леонович С.Н.
510243. Савич Е.Л.
510244. Савич Е.Л.
510245. Савич Е.Л., Сай А.С.
510246. Боровиков С.М.
510247. Кухаренок Г.М., Петрученко А.Н., Березун В.И.
510248. Врубель Ю.А., Капский Д.В.
510249. Капский Д.В.
510250. Худокормова Р.Н., Пантелеенко Ф.И., Худокормов Д.А.
510251. Черноиван В.Н., Леонович С.Н.
510252. Нестеров М.В.
510253. Капский Д.В., Врубель Ю.А., Навой Д.В., Рожанский Д.В.;Кот Е.Н.
510254. Березюк В.Г., Синичкин А.М., Лыткина С.И., Капошко И.А.;Мишнев С.В.
510255. Сост. Аверочкин Б.Н., Хайрутдинов З.Н.
510256. Воропаев С.Н., Попов П.А., Конаков А.П., Конаков М.А.
510257. Сост. Кузнецов П.Н., Мишин М.М.
510258. Конаков М.А.
510259. Сост. Нестерова Н.А.
510260. Конобеева А.Б.
510261. Сост. Кузнецов П.Н., Мишин М.М.
510262. Палфитов В.Ф., Симбирских Е.С.
510263. Сост. Нестерова Н.А.
510264. Глушков А.И.
510265. Шеина Г.В.
510266. Гусев Д.А.
510267. Гусев Д.А.
510268. Шпаков П.С., Юнаков Ю.Л.
510269. Гацкевич М.А.
510270. Яковлевой Н.Н.
510271. Под ред Н.Н. Яковлевой
510272. Яворская О.Н.
510273. Под ред. Л.С. Чутко
510274. Чиркова Е.И.
510275. Цвейг С.
510276. Холодок М.В.
510277. Хисматулина Н.В.
510278. Хисматулина Н.В.
510279. Хисматулина Н.В.
510280. Хисматулина Н.В.
510281. Хисматулина Н.В.
510282. Фурсова И.В., Костенко О.И.
510283. Фурсенко С.В.
510284. Фомичева Л.В.
510285. Федоренко Л.Г.
510286. Унамуно М.
510287. Уальд О.
510288. Тузова В.Л.
510289. Тузова В.Л., Николаева О.И., Сысоева Ю.С.
510290. Трубицина О.И., Сухова Н.А.
510291. Тимохина Е.Е.
510292. Татарченкова С.С.
510293. Степанова М.В.;Под ред. А.П. Тряпицыной
510294. Старцева М.Ю.
510295. Спешнев Н.А.
510296. Болгов А.Е., Карманова Е.П., Хакана И.А., Хуобонен М.Э.
510297. Соколова Л.А.
510298. Саллинен Е.В.
510299. Саллинен Е.В.
510300. Саллинен Е.В.
510301. Савостьянов А.И.
510302. Савостьянов А.И.
510303. Рыбаков Ф.Е.
510304. Прищепова И.В.
510305. Позднякова Л.А., Костенко А.К.
510306. Подгорная Л.И.
510307. Плахов В.Д.
510308. Пименова О.В., Шафрановская Л.И.
510309. Павлоцкий В.М.
510310. Павлоцкий В.М.
510311. Павлоцкий В.М.
510312. Павлоцкий В.М.
510313. Павлоцкий В.М.
510314. Павлоцкий В.М.
510315. Остапенко К.К.
510316. Османова Г.А.
510317. Османова Г.А.
510318. Османова Г.А.
510319. Османова Г.А., Позднякова Л.А.
510320. Османова Г.А., Позднякова Л.А.
510321. Овчинникова Т.С.
510322. Овчинникова Т.С., Симкина А.А.
510323. Никитина Л.К.
510324. Никитина А.В.
510325. Никитина А.В.
510326. Никитина А.В.
510327. Никитина А.В.
510328. Муштавинская И.В.
510329. Мопассан Г., Доде А.
510330. Ги де Мопассан
510331. Михеева И.А., Чешева С.В.
510332. Мериме П.
510333. Лохов М.И., Фесенко Е.В., Фесенко Ю.А.
510334. Лопатина Л.В., Иванова О.В.
510335. Кузнецова Л.П.
510336. Крылова О.Н., Муштавинская И.В.
510337. Крашакова О.Ю.
510338. Корякина Е.Н.
510339. Королева И.В.
510340. Королева И.В., Янн П.А.
510341. Королева И.В.
510342. Королева И.В.
510343. Конасова Н.Ю.
510344. Колосова Т.А.
510345. Под ред. Н.Ю. Кожушко
510346. Кафка Ф.
510347. Кафка Ф.
510348. Кафка Ф.
510349. Кафка Ф.
510350. Калягин В.А., Овчинникова Т.С.
510351. Калягин В.А., Овчинникова Т.С.
510352. Исаев Д.Н., Колосова Т.А.
510353. Илюк М.А.
510354. Ильина С.Ю., Чижова А.С.
510355. Ильина С.Ю.
510356. Иванченко А.И.
510357. Иванченко А.И.
510358. Иванченко А.И.
510359. Иванченко А.И.
510360. Ивановская С.В.
510361. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я., Савченко С.Ф.
510362. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я., Савченко С.Ф.
510363. Эмиль Золя
510364. Засорина Л.Н., Беляковская Н.Н., Макарова Н.Ш.;Под ред. Л.Н. Засориной
510365. Заславская Т.Г., Кручинина М.А.
510366. Ермолаева М.Г.
510367. Екжанова Е.А., Фроликова О.А.
510368. Гузь М.Н., Ситникова И.О.
510369. Григорьев С.В.
510370. Гончарова В.А., Колосова Т.А.
510371. Голицынский Ю.Б.
510372. Гацкевич М.А.
510373. Гацкевич М.А.
510374. Гацкевич М.А.
510375. Гацкевич М.А.
510376. Гацкевич М.А.
510377. Гацкевич М.А.
510378. Гацкевич М.А.
510379. Гацкевич М.А.
510380. Гацкевич М.А.
510381. Гацкевич М.А.
510382. Гацкевич М.А.
510383. Гауфф В.
510384. Гарбузов В.И., Фесенко Ю.А.
510385. Вронская И.В.
510386. Войку О.К.
510387. Под ред. Л.М. Ванюшкиной
510388. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А.
510389. Брозаускас Л.Г.
510390. Братья Гримм
510391. Братья Гримм
510392. Амфилохиева М.В.
510393. Акимова О.В.
510394.
510395. Сосновский А.Д., Кащеев М.М., Дмитриев Д.Д., Саргин Б.К.;Абалмасов В.А., Зверев П.Ю., Гладышев А.Б., Тяпкин В.Н., Фомин А.Н.
510396. Гринцевич В.И.
510397. Дмитриев Д.Д., Тяпкин В.Н., Сосновский А.Д., Абалмасов В.А.;Зверев П.Ю., Саргин Б.К., Фомин А.Н., Анпилогов Н.Е., Фатеев Ю.Л.
510398. Филонов А.А., Фомин А.Н., Дмитриев Д.Д., Тяпкин В.Н.;Фатеев Ю.Л., Гарин Е.Н., Ратушняк В.Н., Лютиков И.В., Леусенко В.А.
510399. Нескоромных В.В.
510400. Аникина В.И., Ковалева А.А.
510401. Супрун Л.И., Супрун Е.Г., Устюгова Л.А.
510402. Владимиров В.М., Дмитриев Д.Д., Тяпкин В.Н., Фатеев Ю.Л.;Фомин А.Н., Дубровская О.А., Кармишин А.М., Шарова Л.И., Борисевич А.Н., Иванов В.В.
510403. Вепринцев В.И.
510404. Нескоромных В.В.
510405. Ковалёв В.А., Фадеев А.И.
510406. Гилёв А.В., Чесноков В.Т., Карепов В.А., Малиновский Е.Г.
510407. Заварыкин Б.С., Кручек О.А., Сайгина Т.А., Герасимов А.И.
510408. Герасимов А.И., Кузьмин С.В.
510409. Заварыкин Б.С., Кузьмин С.В., Меньшиков В.А., Герасимов А.И.
510410. Зварыгин В.И.
510411. Борисенко И.Г.
510412. Борисенко И.Г.
510413. Заварыкин Б.С., Кузьмин С.В., Соломенцев В.М.
510414. Заварыкин Б.С., Гаврилова Е.В., Ковалева О.А., Кручек О.А.
510415. Сазонов А.М.
510416. Ковалева О.А., Заварыкин Б.С., Лукичева С.В., Коваленко О.Н.
510417. Суворин А.В.
510418. Дергач В.В., Борисенко И.Г., Толстихин А.К.
510419. Гильманшина Т.Р., Баранов В.Н., Бабкин В.Г., Синичкин А.М.;Безруких А.И., Лесив Е.М., Лыткина С.И.
510420. Нескоромных В.В.
510421. Булгакова А.И., Гильманшина Т.Р., Баранова В.К., Степанова Т.Н.
510422. Голых Ю.Г., Танкович Т.И.
510423. Анопченко В.Г.
510424. Константинов И.Л., Сидельников С.Б., Иванов Е.В.
510425. Головнев Н.Н., Молокеев М.С.
510426. Бабина О.И., Мошкович Л.И.
510427. Дубровская О.Г., Приймак Л.В., Андруняк И.В.
510428. Богданов А.В., Лютиков И.В., Филонов А.А., Ковалев А.А.;Кучин А.А.
510429. Никифоров А.Ю.
510430. Некос В.В., Цыкин Р.А., Рычкова С.Г., Попова Н.Н.
510431. Анфёров В.Н., Васильев С.И., Кузнецов С.М.
510432. Тарасенко Е.А., Кисляков В.Е.
510433. Захватаев В.Е.
510434. Видин Ю.В., Иванов В.В., Казаков Р.В.
510435. Алешечкин А.М.
510436. Василовская Г.В., Назиров Д.Р.
510437. Толстой Л.Н. , Лесков Н.С.
510438. Кот А.Д., Шмидт А.П.
510439. Музипов Х.Н., Кузяков О.Н., Хохрин С.А.
510440. Колесник С.В.
510441. Кузяков О.Н.
510442. Яковлев И.Г., Овчинников В.П., Семененко А.Ф., Семененко Т.М.
510443. Егорова Г.И., Александрова И.В., Егоров А.Н.
510444. Федоров Б.В.
510445. Некрасов В.О., Подорожников С.Ю., Пимнев А.Л., Кабес Е.Н.;Под общ. ред. Земенкова Ю.Д.
510446. Гапанович В.С., Гапанович И.В.
510447. Петров А.И.
510448. Большаков Ю.Я.;Под ред. Курчикова А.Р.
510449. Под общ. ред. Земенкова Ю.Д.
510450. Акулов К.А., Земенков Ю.Д., Петряков В.А., Подорожников С.Ю.
510451. Под общ. ред. Земенкова Ю.Д.
510452. Аникеев В.В., Шестакова М.В., Кревер А.С.
510453. Музипов Х.Н., Кузяков О.Н., Хохрин С.А.
510454. Чекардовский С.М., Разбойников А.А., Чекардовский М.Н.;Под общ. ред. Земенкова Ю.Д.
510455. Ковалев П.И.
510456. Музипов Х.Н., Кузяков О.Н., Хохрин С.А.
510457. Под общ. ред. Овчинникова В.П.
510458. Под общ. ред. Овчинникова В.П.
510459. Под общ. ред. Овчинникова В.П.
510460. Под общ. ред. Овчинникова В.П.
510461. Под общ. ред. Овчинникова В.П.
510462. Ваганов Ю.В., Кустышев А.В., Овчинников В.П., Кустышев И.А.
510463. Зенкина М.В., Скворцов Н.К., Земенков Ю.Д.;Под общ. ред. Земенкова Ю.Д.
510464. Ковенский И.М., Поветкин В.В., Венедиктов Н.Л.;Под ред. Ковенского И.М.
510465. Иванова Т.Е.
510466. Таранова Л.В., Мозырев А.Г.
510467. Соколовский А.П.
510468. Некрасов Р.Ю., Габышева Л.С., Путилова У.С., Некрасов Ю.И.
510469. Максимов Е.М.
510470. Тарасенко А.А., Вахромкин В.И., Гайдук Ю.В.
510471. Максимов Е.М.
510472. Юзов О.В., Петракова Т.М.
510473. Юзов О.В., Петракова Т.М.
510474. Федосеева Л.В., Гудилин А.А.
510475. Таюрская Е.И., Елисеева Е.Н., Ильичев И.П., Жагловская А.В.
510476. Таюрская Е.И., Елисеева Е.Н., Ильичев И.П., Жагловская А.В.
510477. Петрова В.В.
510478. Михин В.Ф., Васькова Е.В.
510479. Михин В.Ф., Жилкин И.В., Гудилин А.А.
510480. Лещинская А.Ф., Груздева О.А.;Под ред. проф. Лещинской А.Ф.
510481. Лещинская А.Ф.
510482. Костюхин Ю.Ю., Федоров Л.А., Шерстнева М.А.
510483. Костюхин Ю.Ю., Скрябин О.О., Елисеева Е.Н.
510484. Костыгова Л.А., Костюхин Ю.Ю., Алексахин А.В.
510485. Костыгова Л.А., Алексахин А.В.
510486. Толстой Л.Н.
510487. Костыгова Л.А.
510488. Костыгова Л.А.
510489. Костыгова Л.А.
510490. Киселев Б.Г.
510491. Калинский О.И.
510492. Ильичев И.П., Ларионова И.А., Петракова Т.М., Юзов О.В.;Под ред. проф. Юзова О.В.
510493. Елисеева Е.Н., Шмелева Н.В.
510494. Воронцова Л.А., Голыжбин А.Д., Груздева О.А., Клещина М.Г.;Под ред. проф. Лещинской А.Ф.
510495. Виноградская Н.А., Скрябин О.О.
510496. Толстой Л.Н.
510497. Виноградская Н.А., Жагловская А.В.
510498. Виноградская Н.А., Жагловская А.В.
510499. Виноградская Н.А., Жагловская А.В.
510500. Виноградская Н.А., Елисеева Е.Н.
510501. Виноградская Н.А., Елисеева Е.Н.
510502. Будкевич А.Г.
510503. Анисимов А.Ю., Скрябин О.О., Костюхин Ю.Ю.
510504. Калинский О.И.
510505. Вихрова Н.О.
510506. Толстой Л.Н.
510507. Костюхин Ю.Ю., Скрябин О.О., Елисеева Е.Н.
510508. Гудилин А.А., Скрябин О.О., Каретникова Н.В., Гусева М.Е.
510509. Елисеева Е.Н., Виноградская Н.А.
510510. Шмелева Н.В.
510511. Бобошко Д.Ю.
510512. Ларионова И.А., Скрябин О.О.
510513. Пятецкий В.Е., Генкин А.Л., Разбегин В.П.;Под ред. доктора технических наук Пятецкого В.Е.
510514. Анисимов А.Ю., Бурова Е.Ю., Виноградская Н.А., Золкина А.В.
510515. Анисимов А.Ю., Скрябин О.О., Костюхин Ю.Ю., Виноградская Н.А.
510516. Шатохин К.С.
510517. Калинский О.И.
510518. Таюрская Е.И., Ильичев И.П., Елисеева Е.Н., Скрябин О.О.
510519. Вихрова Н.О., Федоров Л.А.
510520. Воронцова Л.А., Клещина М.Г., Коновалов Н.Н.;Под ред. проф. Лещинской А.Ф.
510521. Михин В.Ф., Васькова Е.В.
510522. Ларионова И.А.
510523. Клещина М.Г.
510524. Юзов О.В., Петракова Т.М.
510525. Тростьянский С.Н.
510526. Костыгова Л.А.
510527. Таюрская Е.И., Ильичев И.П., Скрябин О.О.
510528. Скрябин О.О.
510529. Калинский О.И.
510530. Юзов О.В., Петракова Т.М.
510531. Силакова В.В.
510532. Виноградская Н.А., Костюхин Ю.Ю., Скрябин О.О.
510533. Шмелева Н.В., Бойков А.А.
510534. Костюхин Ю.Ю., Ларионова И.А., Скрябин О.О.
510535. Михин В.Ф., Жилкин И.В., Гудилин А.А., Мельников М.А.
510536. Шмелева Н.В.
510537. Алямовская А.С., Голыжбин А.Д., Дроздова А.Н., Ермакова Л.И.;Под ред. проф. Лещинской А.Ф.
510538. Груздева О.А.
510539. Киселев Б.Г.
510540. Скрябин О.О., Таюрская Е.И., Вихрова Н.О., Шмелева Н.В.
510541. Ушакова М.В.
510542. Стопе Е.В.
510543. Груздева О.А.
510544. Рожков И.М., Ларионова И.А., Пятецкая А.В.
510545. Биншток Ф.И., Голыжбин А.Д., Груздева О.А.;Под ред. проф. Лещинской А.Ф.
510546. Виноградская Н.А., Жагловская А.В., Ильичев И.П.
510547. Петрова В.В., Алексахин А.В.
510548. Захаров С.Н.
510549. Ларионова И.А., Скрябин О.О., Федоров Л.А., Караваев Е.П.
510550. Виноградская Н.А.
510551. Елисеева Е.Н.
510552. Вихрова Н.О.
510553. Виноградская Н.А., Елисеева Е.Н., Скрябин О.О.
510554. Калинский О.И.
510555. Валавин В.С., Похвиснев Ю.В.;Под ред. проф. Роменца В.А.
510556. Скрябин О.О., Анисимов А.Ю., Костюхин Ю.Ю.
510557. Шмелева Н.В., Елисеева Е.Н.
510558. Лещинская А.Ф., Голыжбин А.Д.
510559. Пятецкий В.Е., Генкин А.Л., Рыжко А.Л.;Под ред. доктора технических наук Пятецкого В.Е.
510560. Алямовская А.С., Груздева О.А., Клещина М.Г.;Под ред. проф. Лещинской А.Ф.
510561. Рожков И.М., Виноградская Н.А., Ларионова И.А.
510562. Шмелева Н.В., Скрябин О.О.
510563. Ларионова И.А., Скрябин О.О., Будкевич А.Г., Виноградская Н.А.
510564. Толстой Л.Н.
510565. Атабеков Г.И., Купалян С.Д., Тимофеев А.Б., Хухриков С.С.
510566. Смелякова А.В.
510567. Шепелева В.Б.
510568. Толочко А.П.
510569. Костенко О.Е.
510570. Хилько Н.Ф.
510571. Фоменко С.В.
510572. Сабанцева Т.В.
510573. Рогожникова Т.П., Ваганова К.Р., Дьячкова И.Г.
510574. Кузьмина Е.В.
510575. Новикова Е.Б.
510576. Секретова Л.В.
510577. Стебляк В.В.
510578. Мисюров Н.Н.
510579. Секретова Л.В.
510580. Толочко А.П.
510581. Чудаков О.В.
510582. Трофимов М.Ю.
510583. Монина Н.П.
510584. Черняк Н.А.
510585. Мартынов В.А.
510586. Генова Н.М.
510587. Свешников А.В.
510588. Корзун В.П., Мамонтова М.А., Коновалова Н.А., Денисов Ю.П.
510589. Мухина Г.А.
510590. Мухина Г.А.
510591. Феоктистова И.К.
510592. Монина Н.П., Чупахина Т.И.
510593. Кожевин В.Л.
510594. Гребенникова Н.Б., Александрова Н.В.
510595. Свешников А.В.;Научный ред. Корзун В.П.
510596. Рыженко В.Г.
510597. Костенко О.Е.;Под общ. ред. Дубенского Ю.П.
510598. Монина Н.П.
510599. Монина Н.П.
510600. Шепелева В.Б.
510601. Ветренко И.А.;Научный ред. Дубицкий В.В.
510602. Якуб А.В.
510603. Крих С.Б.
510604. Бычков С.П., Дусь Ю.П.
510605. Волошина В.Ю.
510606. Страхов Н.Н.
510607. Римский-Корсаков Н.А.
510608. Поморов С.Б., Прохоров С.А., Шадурин А.В.
510609. Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н.
510610. Штеренлихт Д.В.
510611. Хохрин С.Н., Рожков К.А., Лунегова И.В.
510612. Филимоненкова Н.В.
510613. Толстой А.Д., Лесовик В.С.
510614. Схиртладзе А.Г., Гречишников В.А., Григорьев С.Н., Коротков И.А.
510615. Стекольников А.А., Василевич Ф.И., Веремей Э.И., Ятусевич А.И.;Семенов Б.С., Безбородкин Н.С.
510616. Стафеев С.К., Томилин М.Г.
510617. Сотникова Е.В., Дмитренко В.П.
510618. Рядчиков В.Г.
510619. Морачевский А.Г., Фирсова Е.Г.
510620. Морачевский А.Г.
510621. Малкин В.С.
510622. Максимов В.И., Остапенко В.А., Фомина В.Д., Ипполитова Т.В.
510623. Ковязин В.Ф.
510624. Кирюшин В.И., Кирюшин С.В.
510625. Зубарев Ю.М.
510626. Соловьёв В.С.
510627. Даньков В.В., Скрипниченко М.М., Логинова С.Ф., Горбачёва Н.Н.;Щербакова Г.В., Долженко Т.В.
510628. Голованов А.И., Зимин Ф.М., Козлов Д.В., Корнеев И.В.;Румянцев И.С., Сурикова Т.И., Сухарев Ю.И., Шабанов В.В.
510629. Высоцкий Л.И., Высоцкий И.С.
510630. Водянников В.Т., Лысенко Е.Г., Худякова Е.В., Лысюк А.И.;Галанов В.В. Середа Н.А., Абаев В.А., Василькова Т.М.
510631. Вережников В.Н., Гермашева И.И., Крысин М.Ю.
510632. Брынь М.Я., Богомолова Е.С., Коугия В.А., Лёвин Б.А.;Матвеев С.И., Полетаев В.И., Сергеев О.П., Толстов Е.Г. Под ред. В.А. Коугия
510633. Барышников П.И., Разумовская В.В.
510634. Балла О.М.
510635. Аксёнова П.В., Ермаков А.М.
510636. Соловьёв В.С.
510637. Риббек Я.
510638. Карл Бриш
510639. Финни Н.Р.;пер. с англ. Ю.В. Липес, А.В. Снеговской
510640. Соловьёв В.С.
510641. Айрес Э. Джин;Пер. с англ. Юлии Даре
510642. Хайдт Кэти, Моника Аллон, Сьюзан Эдвардс, Кларк М. Джейн;Шарлотта Кушман
510643. Хайдт Кэти, Моника Аллон, Сьюзан Эдвардс, Кларк М. Джейн;Шарлотта Кушман
510644. Хайдт Кэти, Моника Аллон, Сьюзан Эдвардс, Кларк М. Джейн;Шарлотта Кушман
510645.
510646. Ласлоцки В.;Пер. с венг.
510647. Филпс К.
510648. Циммер Р.
510649. Течнер С., Мартинсен Х.
510650. Полински Л.;пер. с нем. О.Ю. Поповой
510651. Соловьёв В.С.
510652. Слесаренко Н.А.
510653. Баум Х.;Пер. с нем. О.Ю. Поповой
510654. Под ред. Е.В. Клочковой
510655. Составители В.В. Алексеева, И.В. Сошина
510656.
510657.
510658.
510659.
510660. Оберст Дж.;Пер. с англ. Н.Л. Холмогоровой
510661. Климонтович Е.Ю.
510662. Соловьёв В.С.
510663. Климонтович Е.Ю.
510664.
510665. Артамоненкова С.И., Вялитов Р.Р., Долотова И.А., Ермолаев Д.В.;Зарубина Ю.Г., Рязанова А.В., Шапиро М.С.
510666. Клочкова Е.В.
510667. Бин Дж., Оулдфилд А.;Пер. с нем. О.Ю. Поповой
510668. Матросов В.Л.
510669. Клименко К.Г., Козловский Е.А., Левицкая Г.В.
510670. Гостемилова Н.А.
510671. Яшин Б.Л.
510672. Шариков А.В., Мосалов А.А., Алпатов В.В., Шитиков Д.А.;Макарова Т.В.
510673. Чулкова Г.М., Корнеев А.А., Смирнов К.В., Окунев О.В.;Семенов А.В., Дивочий А.В., Тархов М.А., Воронов Б.М., Каурова Н.С., Селезнев В.А., Гольцман Г.Н.
510674. Чулков П.В.
510675. Чернецова Н.Л.
510676. Чаругин В.М.
510677. Цыбуля Л.М.
510678. Царев А.В.
510679. Фураев Е.А.
510680. Фирстова Н.И.
510681. Теремов А.В.
510682. Соловьёв В.С.
510683. Тавровский А.Н.
510684. Степанова О.Н.
510685. Степанова О.Н.
510686. Степанова О.Н.
510687. Сост. Матросов С.В.
510688. Сост. Матросов С.В.
510689. Сост. Матросов С.В.
510690. Сост. Матросов С.В.
510691. Соболева Н.Н.
510692. Смирнов А.В.
510693. Соловьёв В.С.
510694. Семенов А.В., Девятов И.А., Гольцман Г.Н., Корнеев А.А.;Чулкова Г.М.
510695. Рябчун С.А., Третьяков И.В., Финкель М.И., Масленников С.Н.;Каурова Н.С., Селезнев В.А., Воронов Б.М., Гольцман Г.Н.
510696. Рябов Б.А., Малахов С.М., Хотунцев Ю.Л.
510697. Рзаев И.И.
510698. Пятунина С.К., Ключникова Н.М.
510699. Попов Н.А.
510700. Полькина Е.А., Стакун Н.С.
510701. Под ред. Ким Т.К., Кузьменко Г.А.
510702. Пискунов В.А., Максиняева М.Р., Тупицына Л.П., Егорова Т.И.;Айриян Э.В.
510703. Орлова А.Н.
510704. Орлова А.Н.
510705. Омельченко А.В.
510706. Николаев И.М., Степанова О.Н.
510707. Николаев И.В.
510708. Никитенко З.Н.
510709. Михайлов М.А.
510710. Михайлов М.А.
510711. Минчин А.
510712. Минаева О.В., Окунев О.В., Чулкова Г.М., Корнеев А.А.;Смирнов К.В., Воронов Б.М., Вахтомин Ю.Б., Дивочий А.В., Тархов М.А., Каурова Н.С., Селезнев В.А., Милостная И.И., Гольцман Г.Н.
510713. Мартынов С.А.
510714. Мамалыга М.Л.
510715. Лукьянова Е.В.
510716. Куранова Н.Г., Купатадзе Г.А.
510717. 86
510718. Кузьменко Г.А.
510719. Валентик В.Г., Ким Т.К., Кузьменко Г.А., Кузнецов А.Н.;Кузнецова О.А.
510720. Кузнецова Н.А., Жигарев И.А., Бокова А.И., Шитиков Д.А.;Шариков А.В.
510721. Кочетова Ю.В., Ширшова Е.Е.
510722. Конеева Е.В., Морозова Л.П., Ночевнова П.В.
510723. Кириченко О.А.
510724. Сковорода Г.С.
510725. Соина Н.В., Казанцева А.Б., Васильева И.А., Гольцман Г.Н.
510726. Казанцева А.Б., Соина Н.В., Гольцман Г.Н.
510727. Захарова Л.И.
510728. Жариков Г.А., Становкин С.К.
510729. Григорьева И.В.
510730. Грачев М.К., Лысенко С.А.
510731. Горленко В.А., Кузнецова Л.В., Яныкина Е.А.
510732. Горленко В.А., Кузнецова Л.В., Яныкина Е.А.
510733. Горленко В.А., Кузнецова Л.В., Яныкина Е.А.
510734. Горленко В.А., Кутузова Н.М., Пятунина С.К.
510735. Годунова Е.К.
510736. Виноградова А.В.
510737. Викторов В.П., Черняева Е.В.
510738. Ващенко И.М., Миронычев К.А., Коничев В.С.
510739. Быкова О.Н., Колягин С.Ю., Кукушкин Б.Н.
510740. Бокова А.И., Фирсова С.А., Кузнецова Н.А., Макаров К.В.;Зайцев А.А.
510741. Бабурова О.В., Фролов Б.Н.
510742. Атанасян Т.К., Горичев И.Г., Якушева Е.А.
510743. Асланов Р.М., Матросова Л.Н., Матросов В.Л., Матросов С.В.
510744. Сковорода Г.С.
510745. Арестова А.Ю.
510746. Почтарев А., Горбунова Л.
510747. Болосов А.
510748. Главный ред. тома Фролов И.Е.
510749. Главные ред. тома Матишов Г.Г., Тишков А.А. Ред. кол. Денисов В.В., Покровская И.В., Дженюк С.Л., Ишкулов Д.Г.
510750. Главный ред. Тома Алексеев Г.В. Ред. кол. Мохов И.И., Радионов В.Ф., Трошичев О.А.
510751. Андриенко В.Г.;Отв. ред. Цо Л.Г.
510752. Черри-Гаррард Э.
510753. Кузнецов Н.
510754. Слесаренко Н.А., Сербский А.Е., Бабичев Н.В., Торба А.И.
510755. Долгова С.
510756. Кузнецов Н.
510757. Кузнецов Н.
510758. Свердруп О.
510759. Чилингаров А., Евсеев М., Саруханян Э.
510760. Норденшельд Н.Э.
510761. Бурлаков Ю.К.
510762. Долгова С.
510763. Кузнецов Н.
510764. Долгова С.
510765. Альбанов В.
510766. Главные редакторы тома Чилингаров А.Н., Бедрицкий А.И., Дмитриев В.Г.
510767. Зотиков И.А.
510768. Пильняк Б.
510769. Ларьков С., Романенко Ф.
510770. Шеклтон Э.
510771. Кузнецов Н.
510772. Сэлинджер Д.Д.;Адаптация, сокращение и словарь: Берестова А.И.
510773. Кинг С.;Адаптация, сокращение и словарь: Шитова А.В.
510774. Спир Элизабет Дж.;Адаптация и словарь: Шитова А.В.
510775. Сковорода Г.С.
510776. Толкин Дж. Р.Р.;Адаптация и словарь: Загородняя И.Б.
510777. Лобел А.;Адаптация и словарь: Шитова А.В.
510778. Клири Б.;Адаптация и словарь: Шитова А.В.
510779. Лофтинг Х.;Адаптация и словарь: Загородняя И.Б.
510780. Шитова А.В.;Адаптация и словарь: Шитова А.В.
510781. Гиря Мики
510782. Минченков А.Г.
510783. Лалым А.С.
510784. Когут В.И.
510785. Дроздова Т.Ю.
510786. Розанов В.В.
510787. Шитова Л.Ф.
510788. Шитова Л.Ф.
510789. Воронец С.М., Павлова А.Н.;Под ред. Бахматовой М.Н.
510790. Воронец С.М., Павлова А.Н.;Под ред. Бахматовой М.Н.
510791. Нарустранг Е.В.
510792. Крайтон Дж.М.;Адаптация, сокращение и словарь: Беспятых Н.Г.
510793. Кинг С.;Адаптация, сокращение и словарь: Шитова А.В.
510794. Кервуд Дж.О.;Адаптация, сокращение и словарь: Загородняя И.Б.
510795. Платонов А.Д., Курьянова Т.К.
510796. Андрющенко П.Ф., Малинина Т.А., Деденко Т.П.
510797. Гончаров П.Э., Драпалюк М.В., Попиков П.И., Дручинин Д.Ю.
510798. Пономаренко Л.В., Ефимова Т.В.
510799. Трещевская Э.И., Капитонов Д.Ю.
510800. Сиволапов А.И., Чернодубов А.И.
510801. Тихонова Е.Н.
510802. Исаков И.Ю., Сиволапов А.И.
510803. Малышев В.В.
510804. Чернодубов А.И.
510805. Сушков С.И., Бурмистрова О.Н., Сушков А.С.
510806. Бартенев И.М., Драпалюк М.В., Казаков В.И., Попиков П.И.
510807. Чернодубов А.И.
510808. Пошарников П.Ф.
510809. Кантиева Е.В., Разиньков Е.М.
510810. Бартенев И.М.
510811. Макеев В.Н.
510812. Иванников В.А., Попов Д.А.
510813. Макеев В.Н., Сушков С.И.
510814. Чернодубов А.И.
510815. Чернодубов А.И.
510816. Розанов В.В.
510817. Степычева Н.В.
510818. Степычева Н.В.
510819. Разговоров П.Б.
510820. Парфенопуло Г.К.
510821. Куликов А.А., Иванова И.В., Дюкова И.Н.
510822. Сост.:. Иготти И.Н.
510823. Сост.:. Иготти И.Н.
510824. Сост.: Гриненко Е.В., Рябухин Д.С., Васильев А.В.
510825. Сост.: Евдокимова М.А., Михайлова А.Е.
510826. Чубинский А.Н.
510827. Бирман А.Р., Григорьев И.В., Ильюшенко Д.А.
510828. Волков Д.Л., Леевик Ю.С., Никулин Е.Д.
510829. Соколов М.Ю., Маслова С.В.
510830. Медведев А.Г.
510831. Захаренков В.Ф.
510832. Погудин Е.В.
510833. Щербаков Б.Ф.
510834. Круглов Ю.А., Зюзликов В.П., Синильщиков Б.Е., Синильщиков В.Б.
510835. Синильщиков В.Б., Андреев О.В.
510836. Знаменский Е.А.
510837. Гинзбург Б.И., Агошков О.Г., Ледовский А.Д.
510838. Вященко Ю.Л., Любимов И.В.
510839. Матвеев Н.К.
510840. Шалыгин А.С., Петрова И.Л., Санников В.А.
510841. Охочинский М.Н., Чириков С.А.
510842. Исаков А.Л.
510843. Исаков А.Л.
510844. Ельцин С.И.
510845. Ельцин С.И.
510846. Белов В.П.
510847. Розанов В.В.
510848. Баранов А.А., Великорецкий Н.Г., Романов О.Я.;Ред. Романов О.Я.
510849. Андрюшкин А.Ю., Галинская О.О.
510850. Андрюшкин А.Ю., Иванов В.К.
510851. Ред. Иванов Ю.В.
510852. Смирнов В.В., Иванов В.А., Сотникова Н.В., Левин М.З.
510853. Ред. Смирнов В.В.
510854. Смирнов В.В., Рогожин В.А., Сотникова Н.В.;Ред. Смирнов В.В.
510855. Величко В.В., Субботин Е.А., Шувалов В.П., Ярославцев А.Ф.;Под ред. Шувалова В.П.
510856. Белов В.В., Чистякова В.И.
510857. Москвитина О.А., Новичков В.С., Пылькин А.Н.
510858. Радищев А.Н.
510859. Кожухина К.А.
510860. Пономарев А.Я.
510861. Кострова Ю.Б., Егорова Л.Б., Лозовая О.В.
510862. Ряжская Ю.А.
510863. Кондрахина И.П.
510864. Корольков Д.А.
510865. Корольков Д.А.
510866. Смирнова Г.А., Ворох Н.И.
510867. Ворох Н.И., Смирнова Г.А.
510868. Филиппова И.А.
510869. Радищев А.Н.
510870. Корольков Д.А.
510871. Ковалева Л.Ф.
510872. Воробьева В.Г.
510873. Овсянникова М.А.
510874. Суржок Т.Г., Тарасова О.А.
510875. Филиппова И.А.
510876. Чебунина Л.М.
510877. Смирнов И.Ф.
510878. Васильева О.О.
510879. Филиппова И.Г.
510880. Плеханов Г.В.
510881. Смирнова Г.А.
510882. Покровская Н.Н.
510883. Смирнова Г.А.
510884. Митрофанов С.В.
510885. Воробьева В.Г.
510886. Гусева Е.В.
510887. Безгачева О.Л., Соколова Ю.А.
510888. Иощенко А.С.
510889. Евсеев А.В., Лядов А.О., Петров И.В.
510890. Чиркова Т.В.
510891. Плеханов Г.В.
510892. Гетманова В.
510893. Савченко Л.В.
510894. Логинова Ф.С.
510895. Сорвина Т.А.
510896. Булкин Б.Е., Бургонов О.В.
510897. Торгунакова Е.В.
510898. Кавдангалиева М.И.
510899. Павлова Н.В.
510900. Кавдангалиева М.И.
510901. Кавдангалиева М.И.
510902. Плеханов Г.В.
510903. Заярная Л.Д.
510904. Логинова Ф.С.
510905. Белозеров Б.П., Ляшенко Т.Т.
510906. Лядов А.О., Евсеев А.В., Петров И.В.
510907. Карпов В.В., Жарикова Л.И., Жукова Г.А.
510908. Зубрий А.А., Ильинец Д.В., Константинова О.И., Черняева О.И.
510909. Смирнова Г.А.
510910. Пономарева Е.В.
510911. Чиркова Т.В.
510912. Логинова Ф.С.
510913. Плеханов Г.В.
510914. Белов В.В., Лебедев А.А.
510915. Шабанов П.Д., Лебедев А.А.
510916. Болотина Е.В., Глущенко П.П.
510917. Зюськин А.А., Капустина О.И.
510918. Кондрашенкова Н.Е.
510919. Сорвина Т.А.
510920. Карпова С.В., Регер Т.В.
510921. Голубецкая Н.П., Пономарева Е.В.
510922. Елисеева Е.А.
510923. Егорова Н.О.
510924. Плеханов Г.В.
510925. Пуринова Г.К.
510926. Данович Е.С.
510927. Пономарева Е.В.
510928. Данилова Н.И.
510929. Ермакова О.М.
510930. Матвеев В.А., Матвеева А.С.
510931. Кондратьева Я.В.
510932. Вахромеева О.Б.
510933. Павлова Н.В.
510934. Голубецкая Н.П., Чиркова Т.В.
510935. Плеханов Г.В.
510936. Корольков Д.А.
510937. Мазурин С.Ф., Бацвин Н.С.
510938. Байкова И.М.
510939. Пелюшкевич М.Л.
510940. Багров Н.М., Трофимов Г.А., Счастливцев Д.Ф.
510941. Снисаренко С.О.
510942. Космачева А.М.
510943. Молочников Н.Р., Пономарева Т.Г.
510944. Голубецкая Н.П., Пономарева Е.В.
510945. Колпакиди Н.Н.
510946. Плеханов Г.В.
510947. Корольков Д.А.
510948. Давыдова О.А.
510949. Мазурин С.Ф., Бацвин Н.С.
510950. Белозеров Б.П., Вербовой А.О., Жаркой М.Э.
510951. Давыдова О.А.
510952. Сухович И.С.
510953. Лисица М.И.
510954. Гревцов О.В., Лутошкин Г.Ю.
510955. Гревцов О.В., Кутина В.П.
510956. Румянцева А.Ю.
510957. Плеханов Г.В.
510958. Румянцева А.Ю.
510959. Федюковский А.А.
510960. Камшилова О.Н.
510961. Кондратьева Я.В.
510962. Рогова А.М.
510963. Харитонов М.В., Раннала Н.В., Васильева С.А.
510964. Маргулян Я.А.
510965. Рогожова Н.А.
510966. Гетманова Г.В.
510967. Румянцева А.Ю.
510968. Плеханов Г.В.
510969. Гайдук М.А., Регер Т.В.
510970. Глущенко П.П.
510971. Чиркова Т.В., Голубецкая Н.П.
510972. Раннала Н.В., Монина Г.Б.
510973. Карпов В.В., Белова Е.В., Васильева С.А.
510974. Нахимович И.И., Парфенов Ю.А., Марковская Г.Г.
510975. Белов В.В.
510976. Кондратьева Я.В.
510977. Смирнов И.Ф.
510978. Смирнов И.Ф.
510979. Плеханов Г.В.
510980. Воронов Н.Г., Трофимов Г.А.
510981. Кондратьева Я.В.
510982. Мазурин С.Ф.
510983. Белозеров Б.П., Колышев Л.А.
510984. Пономарева Т.Г.
510985. Соколова Ю.А.
510986. Карпов В.В., Жукова Г.А.
510987. Проглядов В.В.
510988. Медведева С.Н.
510989. Колпакиди Н.Н., Колтынюк Б.А.
510990. Плеханов Г.В.
510991. Колпакиди Н.Н.
510992. Снисаренко С.О.
510993. Свистунова И.Н.
510994. Новик Е.В.
510995. Кожухина К.А.
510996. Абызов А.Г., Мельников Е.Г.
510997. Глущенко П.П., Максимова Е.В.
510998. Кондрашенкова Н.Е.
510999. Матвеев В.А., Матвеева А.С.
511000. Уксусова М.С., Аничева Е.В.
511001. Плеханов Г.В.
511002. Станкеев Э.А.
511003. Горбоконь А.А.
511004. Голубецкая Н.П., Пономарева Е.В., Чиркова Т.В.
511005. Куртяк А.И., Куртяк И.В., Сербин М.В.
511006. Белозеров Б.П., Жаркой М.Э.
511007. Белозеров Б.П., Ляшенко Т.Т.
511008. Белозеров Б.П., Лядов А.О.
511009. Писарская Т.Р.
511010. Логинова Ф.С.
511011. Аникин Д.В.
511012. Плеханов Г.В.
511013. Байкова И.М.
511014. Трофимов Г.А.
511015. Трофимов Г.А., Бургонов О.В.
511016. Глущенко П.П.
511017. Мазурин С.Ф., Бацвин Н.С.
511018. Котенко А.А.
511019. Сланов В.П.
511020. Соколова Ю.А.
511021. Васин И.Н.
511022. Кондратьева Я.В.
511023. Плеханов Г.В.
511024. Крохина Н.А.
511025. Безлепкин Н.И., Янутш О.А.
511026. Тимофеева Е.С.
511027. Виноградов В.Н.
511028. Тимофеева Е.С.
511029. Румянцева А.Ю., Сланов В.П.
511030. Савченко А.А.
511031. Хоминок А.Н.
511032. Кожухина К.А.
511033. Галочкина О.А., Медведева С.Н.
511034. Плеханов Г.В.
511035. Галочкина О.А.
511036. Галочкина О.А.
511037. Царева С.О., Смешко О.Г., Евдокимов К.В., Пономарева Е.В.
511038. Емельянов С.М.
511039. Галочкина О.А.
511040. Долгих А.П., Голубецкая Н.П., Бахарев В.О., Евдокимов К.В.;Смешко О.Г.
511041. Акулич Р.А.
511042. Глущенко П.П.
511043. Павлова Н.В.
511044. Яхимович И.З., Крохина Н.А.
511045. Плеханов Г.В.
511046. Яхимович И.З., Крохина Н.А.
511047. Лесников А.М.
511048. Тимофеева Е.С.
511049. Белозеров Б.П., Индык А.Г.
511050. Игнатенко Д.И., Бацвин Н.С.
511051. Смирнова Г.А., Филиппова И.А.
511052. Церкасевич Л.В.
511053. Тихомирова Н.Г.
511054. Иванова Н.И.
511055. Елисеева Е.А.
511056. Плеханов Г.В.
511057. Лесников А.М.
511058. Белов В.В., Белов В.Г., Белова Е.В.
511059. Сацевич В.А.;под редакцией к.э.н., Свистуновой И.Н.
511060. Шашина Н.С.
511061. Глущенко П.П., Варюшенкова Т.М.
511062. Смирнов И.Ф.
511063. Егорова Н.О.
511064. Белов В.В., Карпов В.В.
511065. Жукова Г.А., Нахимович И.И.
511066. Голубецкая Н.П., Чиркова Т.В., Пономарева Е.В.
511067. Плеханов Г.В.
511068. Сушков А.Д.
511069. Свириденко М.В.
511070. Радиков И.В.
511071. Емельянов С.М.
511072. Кавдангалиева М.И.
511073. Дёмочкин А.В.
511074. Иванова Н.Ф.
511075. Черненкова И.Ю.
511076. Пуринова Г.К.
511077. Семченкова С.В.
511078. Иванова Н.С.
511079. Плеханов Г.В.
511080. Катаев С.Е.
511081. Елисеева Е.А.
511082. Голубев А.В., Медведь А.А., Пономарева Т.Г., Самотуга В.Н.
511083. Великанова И.К.
511084. Пак Х.С.
511085. Лесников А.М.
511086. Савченко Л.В.
511087. Медведь А.А., Самотуга В.Н.
511088. Муруева Э.К., Черных С.В.
511089. Давыдова О.А.
511090. Плеханов Г.В.
511091. Попова О.В.
511092. Пуринова Г.К.
511093. Глущенко П.П.
511094. Шашина Н.С.
511095. Кирсанов С.А.
511096. Логинова Ф.С.
511097. Данилова Н.И.
511098. Коваленко Б.Б.
511099. Оксютик Г.П.
511100. Пряхин Н.Г., Зайцева И.Г., Шаламова О.В.
511101. Плеханов Г.В.
511102. Безгачева О.Л., Зайцева И.Г.
511103. Слабухо С.И., Зайцева И.Г.
511104. Пуринова Г.К.
511105. Ходырев В.В.
511106. Байкова И.М.
511107. Иванова Н.Ф., Ментешашвили С.Д.
511108. Табакова М.В.
511109. Семченкова С.В.
511110. Минкина Е.В.
511111. Ворошилов В.В.
511112. Плеханов Г.В.
511113. Кузьменкова В.Д.
511114. Золотарев А.А.
511115. Кузьмина С.Н., Тимофеева Е.С.
511116. Погодина В.Л.
511117. Павлова Н.В.
511118. Тимофеева Е.С.
511119. Яхимович И.З.
511120. Исин Б.К.
511121. Марков А.А.
511122. Аверкина Е.В., Счастливцев Д.Ф.
511123. Плеханов Г.В.
511124. Тимофеева Е.С.
511125. Тимофеева Е.С.
511126. Потапов Ю.А.
511127. Иванова Н.С.
511128. Емельянов С.М., Марков А.А.
511129. Емельянов С.М.
511130. Пуринова Г.К.
511131. Петрунин В.О.
511132. Каминская Н.Д., Прыгов Д.Д.
511133. Тепляков О.В.
511134. Плеханов Г.В.
511135. Панина Л.С.
511136. Пак Х.С.
511137. Ермакова О.М., Монина Г.Б.
511138. Белов В.В.
511139. Петрунин В.О.
511140. Ермакова О.М., Кукулите Т.Г.
511141. Тимофеева Е.С.
511142. Глущенко П.П., Куртяк И.В.
511143. Харитонов М.В., Белов В.В.
511144. Савченко Л.В.
511145. Яковлев И.П.
511146. Муруева Э.К., Юрченко Т.В.
511147. Кондратьева Я.В.
511148. Климов В.Н.
511149. Большакова Л.З.
511150. Тимофеева Е.С.
511151. Тишкина Л.Н.
511152. Матвеев В.А., Матвеева А.С.
511153. Барежев В.А.
511154. Яхимович И.З.
511155. Елисеева И.О.
511156. Фоченкова М.Я.
511157. Шашина Н.С.
511158. Большакова Л.З
511159. Логинова Ф.С.
511160. Тишкина Л.Н.
511161. Тишкина Л.Н.
511162. Шадрина Л.Ю.
511163. Прокопович Д.А.
511164. Акулич Р.А.
511165. Тимофеева Е.С.
511166. Тимофеева Е.С.
511167. Тимофеева Е.С.
511168. Пуринова Г.К.
511169. Дугин И.М.
511170. Попов В.А.
511171. Павлова Н.В.
511172. Павлова Н.В.
511173. Валеева Е.О.
511174. Виноградов В.Н., Голубев А.В.
511175. Плеханов Г.В.
511176. Мальцев И.А.
511177. Черток Л.Е.
511178. Исин Б.К.
511179. Лихацкий В.И.
511180. Гетманова Г.В.
511181. Агапитова Н.Н.
511182. Емельянов С.М.
511183. Исин Б.К.
511184. Пуринова Г.К.
511185. Силаева С.А., Чиркова Т.В., Смешко О.
511186. Голубецкая Н.П., Чиркова Т.В., Смешко О.Г.
511187. Марков А.А.
511188. Кукулите Т.Г., Монина Г.Б.
511189. Харитонов М.В.
511190. Васильева С.А., Жукова Г.А.
511191. Васильева С.А., Родионова Е.А.
511192. Иванова А.Ю., Кукулите Т.Г.
511193. Дугин И.М.
511194. Иванова Н.С.
511195. Барежев В.А.
511196. Бычкова С.М., Бадмаева Д.Г.
511197. Плеханов Г.В.
511198. Марков А.А.
511199. Царькова Т.В.
511200. Суханов О.В.
511201. Галочкина О.А.
511202. Минкина Е.В.
511203. Самотуга В.Н., Медведь А.А.
511204. Дубянский А.Н.
511205. Дугин И.М.
511206. Суханов О.В.
511207. Лесников А.М.
511208. Дубянский А.Н.
511209. Матвеев В.А., Матвеева А.С.
511210. Барежев В.А.
511211. Пелюшкевич М.Л.
511212. Раннала Н.В., Сытько Т.И.
511213. Медведь А.А.
511214. Торгунакова Е.В.
511215. Карлик Н.А.
511216. Минкина Е. В.
511217. Усольцева Л.А.
511218. Матвеев В.А., Матвеева А.С.
511219. Егорова Л.Б.
511220. Кошелева Т.Н.
511221. Иванченко Т.А., Ариас А.-М.
511222. Волковская Л.А., Полумеева И.Н., Жидкова Т.Г.
511223. Галочкина О.А.
511224. Таранчук Е.А.
511225. Дудченко З.Ф.
511226. Давыдова О.А.
511227. Агапитова Н.Н.
511228. Свириденко М.В.;Технический редактор Н.Н. Скрыпникова
511229. Юркова С.Н., Широков А.Н.
511230. Васильева Н.В.
511231. Лихацкий В.И.
511232. Мазурин С.Ф., Харитонова О.Н.
511233. Мазуров Г.И.
511234. Кошелева Т.Н.
511235. Лихацкий В.И.
511236. Валеева Е.О.
511237. Полумеева И.Н., Ариас А. - М.
511238. Долгих А.П., Скрыпникова Н.Н.
511239. Русакевич Н.Е.
511240. Барежев В.А.
511241. Лесников А.М.
511242. Мамонтова Т.В.
511243. Волковская Л.А., Жидкова Т.Г., Полумеева И.Н.
511244. Медведь М.В.
511245. Гетманова В.
511246. Торгунаков Е.А.
511247. Ткаченко В.П.
511248. Щербаков Б.Ф., Румянцев Б.В.
511249. Толмачёв С.Г.
511250. Лосев С.Е.
511251. Михайлов Н.П.
511252. Любимов И.В., Мешков С.А., Ушаков А.П., Чалый Р.В.
511253. Вященко Ю.Л., Казаков С.Н., Любимов И.В.
511254. Дмитриев Н.Н., Сахаров В.Ю.
511255. Шкварцов В.В.
511256. Филимонов Ю.Н., Анискевич Ю.В.
511257. Толпегин О.А.
511258. Титух И.Н., Яковлев С.П.
511259. Титов А.В., Фанифатов А.О., Затеруха Е.В.;Ред. Данилин Г.А.
511260. Белов В.П.
511261. Сахин В.В.
511262. Погорелов В.И.
511263. Андрюшкин А.Ю.
511264. Пименов А.Н.
511265. Панова Т.В., Николаева Н.Д.
511266. Астанин Л.Ю., Сотникова Н.В.
511267. Павлов А.С.
511268. Никольский В.В.
511269. Гинзбург Б.И., Агошков О.Г., Ледовский А.Д., Ульданов Д.Ю.
511270. Марков А.В.
511271. Лебедев М.О.
511272. Киселев А.П., Крашенников А.А., Фатина А.А.
511273. Илихменев А.Л.
511274. Иванов А.П., Иванов Д.А.
511275. Гущин А.Н.
511276. Генкин Ю.В., Павлов Я.О., Васильева Ю.Г.
511277. Васильков Д.В., Кочина Т.Б., Кочеткова Т.П.
511278. Анискевич Ю.В.
511279. Галинская О.О.
511280. Бородина Е.Г.
511281. Богданов А.С., Копылов А.З.
511282. Волкоморов В.И., Марков А.В.
511283. Барбашов Г.В., Романов И.В.
511284. Загашвили Ю.В., Пугач А.А.
511285. Абросимов С.Н.
511286. Арипова О.В., Гущин А.Н., Палехова О.А.
511287. Смирнов В.В., Сорокин А.А., Страхов С.Ю., Сотникова Н.В.;Ред. Смирнов В.В.
511288. Будак Б.М., Самарский А.А., Тихонов А.Н.
511289. Киселев А.П.;Под ред. Глаголева Н.А.
511290. Косенко Н.Ф.
511291. Козлов В.А., Месник М.О.
511292. Овчинников Н.Л., Овчинников Л.Н.
511293. Граждан К.В., Исаева В.А., Кунин Б.Т., Репкин Г.И.;Под ред. Шарнина В.А.
511294. Чеснокова Т.А., Тукумова Н.В., Куприяновская А.П., Кашина О.В.;Кузьмина И.А., Невский А.В.
511295. Сост.: Яковлева Т.В.
511296. Шорохова И.В., Гольская А.О.
511297. Сост.: Шешуков А.А.
511298. Сост.: Черняева Е.Н.
511299. Сост.: Черняева Е.Н.
511300.
511301. Сост.: Харсенюк О.Н.
511302. Кемеровский государственный институт культуры
511303. Сост.: Соболевская Ю.В.
511304.
511305.
511306.
511307.
511308.
511309. Сакова О.Я.
511310.
511311.
511312. Реховская Т.А.
511313. 2014
511314. Кемеровский государственный институт культуры
511315. Кемеровский государственный институт культуры
511316.
511317.
511318.
511319. квалификация: специалист,",",","Печкурова Л.С.
511320.
511321.
511322.
511323.
511324. Кемеровский государственный институт культуры
511325. Кемеровский государственный институт культуры
511326. Сост.: Леонидова Г.Ф.
511327. Кемеровский государственный институт культуры
511328.
511329.
511330.
511331. Гук А.А.
511332.
511333. Григорьянц Т.А.
511334. 2014
511335.
511336. Сост.: Бирюков С.В., Басалаева О.Г.
511337.
511338.
511339.
511340. Редкол. Шунков А.В., Егле Л.Ю.; Сост. Умнова И.Г.; Гл. ред. Кудрина Е.Л.
511341. Редкол. Шунков А.В., Егле Л.Ю.; Сост. Умнова И.Г.; Гл. ред. Кудрина Е.Л.
511342. Редкол. Афанасьева А.А., Князева Н.А., Сидорова И.А.
511343. Редкол. Гук А.А., Ултургашева Н.Т., Веселковская Е.В. и Сечина И.А.
511344. Отв. ред. Думанский Д.В.; Редкол. Кудрина Е.Л., Шунков А.В., Умнова И.Г., Прокопова Н.Л., Казарина Т.Ю. и Двуреченская А.С.
511345. Отв. ред. Насонов А.А.; Редкол. Кудрина Е.Л., Шунков А.В., Умнова И.Г., Прокопова Н.Л., Попова Н.С. и Двуреченская А.С.
511346. Отв. ред. Прокопова Н.Л.; пер. Григорьянц Т.А.
511347. Отв. ред. Прокопова Н.Л. ; Редкол. Умнова И.Г. и Чепурина В.В.; Пер. Григорьянц Т.А.
511348.
511349. Столяр Р.С.
511350.
511351. Есаулов И.Г.
511352. Дмитриевский В.Н.
511353. Гераськин В.В.
511354. Вишнякова Т. П., Соколова Т.В.
511355. Безуглая Г.А.
511356. Бархатова И.Б.
511357. Долгоносов А.М., Рудаков О.Б., Прудковский А.Г.
511358. Попова А.А., Попова Т.Б.
511359. Кутергин В.А.
511360. Бамбуров В.Г., Борухович А.С., Каргин Н.И., Трошин А.В.
511361. Схиртладзе А.Г., Моисеев В.Б., Чеканин А.В., Чеканин В.А.
511362. Схиртладзе А.Г., Мельников В.П., Моисеев В.Б.
511363. Схиртладзе А.Г., Мельников В.П., Моисеев В.Б., Смоленцев В.П.;Под ред. проф. Мельникова В.П.
511364. Схиртладзе А.Г., Федотов А.В., Моисеев В.Б., Хомченко В.Г.
511365. Сергеева С.В., Вагаева О.А., Гуськова Т.В., Воскрекасенко О.А.
511366. Ланщиков А.В.
511367. Вольников М.И.;Под ред. д.т.н. Прошина И.А.
511368. Зубков А.Ф., Деркаченко В.Н.
511369. Бирман М.Ш., Соломяк М.З.
511370. Владимирский Б.М., Горстко А.Б., Ерусалимский Я.М.
511371. Шумских Е.А.
511372. Шуверова Т.Д.
511373. Шетэля В.М.
511374. Шетэля В.М.
511375. Шерифзянов Р.Ш.
511376. Шатаева О.В., Коршунова Н.Е., Никитюк В.А.
511377. Чернецова Н.Л.
511378. Хотунцев Ю.Л., Гребинюк Н.А.
511379. Хватова Н.В.
511380. Харитонова И.В., Беляева Е.Е., Бачинская А.С., Яценко Н.Т.
511381. Фрейдина Е.Л., Ковпак Н.А., Королева Ю.П., Пчелина Т.М.;Сейранян М.Ю., Смирнова О.Н.
511382. Фещенко Т.С.
511383. Федоренко О.И.
511384. Уманская Е.Г.
511385. Теремов А.В., Перелович Н.В., Петросова Р.А., Косорукова Л.А.
511386. Сыресина И.О.
511387. Стулов И.Х.
511388. Степанова С.Ю.
511389. 238
511390. Стаценко А.С., Баскова Ю.С.
511391. Соболева М.Л., Алфимова А.С.
511392. Скорик Н.В.
511393. Серегина Д.А.
511394. Разумовская И.В.
511395. Пурышева Н.С., Шаронова Н.В., Ромашкина Н.В., Мишина Е.А.
511396. Пузанов Б.П.
511397. Попов Н.А.
511398. Под ред. проф. В.Л. Матросова
511399. Перелович Н.В.
511400. Павлова А.А., Британов Е.Ю.
511401. Овчарова Ю.А.
511402. Никитченков А.Ю.
511403. Нефедова Л.А.
511404. Московкина А.Г., Уманская Т.М.
511405. Морозова Н.Н.
511406. Михайлова Л.Б.
511407. Медведев Ю.Н.
511408. Мамалыга М.Л.
511409. Мамалыга М.Л.
511410. Макарова К.В., Прокофьев А.М.
511411. Леонтьева Г.А., Синелобов А.П.;Под общей редакцией Г.А. Леонтьевой
511412. Кушнир М.Ю.
511413. Под ред. Г.А. Кузьменко
511414. Кузьменко Г.А.
511415. Короткова М.В.
511416. Колыхалова О.А., Махмурян К.С.
511417. Клименко А.В., Несмелова М.Л., Пономарев М.В.
511418. Ким Т.К.
511419. Казаковцев Б.А.
511420. Каверин В.А., Антонова Т.М.
511421. Иванова Н.Ю., Маняхина В.Г.
511422. Под ред. д. философ. н, проф. В.И. Жога
511423. Жабина Е.М.
511424. Ермаков Г.И.
511425. Джуринский А.Н.
511426. Джуринский А.Н.
511427. Рогачев Н.М.
511428. Гусев Д.А.
511429. Гусев Д.А.
511430. Гусев Д.А.
511431. Гусев Д.А.
511432. Григорьев А.В., Романовская Г.А.
511433. Под ред. Б.А. Казаковцева, В.Б. Голланда
511434. Гетманская Е.В.
511435. Газина О.М., Фокина В.Г.
511436. Винокуров Н.И.
511437. Васильев В.Л., Гапсаламов А.Р., Седов С.А.
511438. Беловолова Е.А.
511439. Бабина Г.В., Шарипова Н.Ю.
511440. Асланов Р.М., Ли О.В., Мурадов Т.Р.
511441. Акулова А.А., Ковелина Т.А., Самойлов С.Ф., Шалин В.В.
511442. Авдулова Т.П., Хузеева Г.Р.
511443. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В.
511444. Редактор-составитель Светозарова Е.Д.
511445. Плешак В.
511446. Давыдова Э.А., Ефремова Л.В.
511447. Друх И.Э.
511448. Можжевелова О.Б.
511449. Андрюшенков Г.И.
511450. Харьковский А.З.
511451. Корыхалова Н.П.
511452. Подборский А.
511453. Вейнгартнер Ф.;Под ред. Малько Н.А.
511454. Любовский Л.З.
511455. Редактор-составитель Барбан Е.С.
511456. Ваганова К.В.
511457. Лубоцкий М.Д.
511458. Хаздан Е.В.
511459. Рыцарева М.Г.
511460. Эдуард ЭМ (Бедный Эдвард);Редактор-составитель Барсоломео Казелле
511461. Серебренников В.
511462. Под общ. ред. Суслова А.Г.
511463. Под общ. ред. Суслова А.Г.
511464. Савиных В.П., Соломатин В.А.
511465. Маляров А.И.
511466. Абрамов И.П., Алдашкин И.В., Алексеев Э.В.;под ред. Легостаева В.П.
511467. Крахин О.И., Левитан Б.А., Кузнецов А.П.;Под ред. Крахина О.И.
511468. Кожевников Д.В., Гречишников В.А., Кирсанов С.В., Григорьев С.Н.;Схиртладзе А.Г. Под. общ. ред. Кирсанова С.В.
511469. Жуков К.П., Гуревич Ю.Е.
511470. Гусев А.А., Гусева И.А.
511471. Чернышов Е.А., Евстигнеев А.И.
511472. Некрасов А.Г., Миротин Л.Б., Меланич Е.В., Некрасова М.А.
511473. Миротин Л.Б., Омельченко И.Н., Колобов А.А.;Под ред. Миротина Л.Б. и Омельченко И.Н.
511474. Миротин Л.Б., Гудков В.А., Зырянов В.В.;Под ред. Миротина Л.Б.
511475. Комаров Ю.Я., Ганзин С.В., Жирков Р.А.;Под общ. ред. Комарова Ю.Я. и Клепика Н.К.
511476. Ерохов В.И.
511477. Ерохов В.И.
511478. Гудков В.А., Миротин Л.Б., Ширяев С.А., Гудков Д.В.;Атаев К.И. Под ред. Гудкова В.А.
511479. Соколов С.В., Титов Е.В.
511480. Рябко Б.Я., Фионов А.Н.
511481. Росляков А.В.
511482. Резникова Н.П., Кухаренко Е.Г.
511483. Проскурин В.Г.
511484. Плохотников К.Э.
511485. Перепелкин Д.А.
511486. Мамчев Г.В.
511487. Корячко В.П., Таганов А.И.
511488. Карташевский В.Г.
511489. Девянин П.Н.
511490. Гудко Н.И.
511491. Быховский М.А., Кирик Ю.М., Носов В.И., Сахаров О.Ю.;Сорокин А.С., Сорокин Н.Б.
511492. Миронова К.В., Кузнецов А.В.
511493. Васильева Т.Н.
511494. Бакулин М.Г., Варукина Л.А., Крейнделин В.Б.
511495. Цуканова Н.И.
511496. Бабенко Л.К., Ищукова Е.А., Сидоров И.Д.
511497. Петров Б.М.
511498. Бартенев В.Г.
511499. Данилов В.Г., Руднев В.Ю., Гайдуков Р.К., Кретов В.И.
511500. Величко В.В., Попков Г.В., Попков В.К.
511501. Катунин Г.П., Мамчев Г.В., Попантонопуло В.Н., Шувалов В.П.;Под ред. профессора Шувалова В.П.
511502. Бакалов В.П., Журавлева О.Б., Крук Б.И.
511503. Кожевников Д.В., Кирсанов С.В.;Рецензент Овсиенко А.Н. – доктор технических наук, профессор кафедры \"Технология машиностроения\
511504. Пенкин Н.С., Пенкин А.Н., Сербин В.М.;Рецензенты: доктор технических наук, профессор института машиноведения имени А.А. Благонравова Российской Академии наук Павлов В.Г., доктор технических наук, заведующий кафедрой прикладной механики и основ конструирования Северо-Кавказского государственно
511505. Тавер Е.И.;Рецензенты: профессор Воронин Г.П., доктор технических и экономических наук, лауреат Государственных премий СССР и РФ, Заслуженный машиностроитель РФ, Заслуженный инженер РФ, Президент Всероссийской организации качества. Профессор Бойцов Б.В., доктор техн
511506. Федосов С.А., Оськин И.Э.;Рецензенты: член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор Самарского государственного аэрокосмического университета Барвинок В.А.; кандидат технических наук, профессор Тольяттинского государственного университета Козулин М.Г.
511507. Выжигин А.Ю.;Рецензенты: доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики Валетов В.А., доктор технических наук, профессор Московского государственного индустриального университета, Засл
511508. Дунаев П.Ф., Леликов О.П.
511509. Осинцев О.Е.;Рецензенты: Кафедра «Металловедение цветных металлов» Московского государственного института стали и сплавов (технологического университета); заведующий кафедрой Московского государственного индустриального университета, доктор технических наук, профессор
511510. Богатырева Г.П., Бурыкин В.В., Гаргин В.В., Гурвич Р.А.;Редакционная коллегия: Гречишников В.А. (Председатель редакционной коллегии), Маслов А.Р. (Главный редактор). Члены редакционной коллегии: Боровской Г.В., Васин С.А., Громов Г.Е., Древаль А.Н. (заместитель председателя), Жесткова И.Н., Кокарев В.И., Кирса
511511. Богодухов С.И., Синюхин А.В., Козик Е.С.;Рецензенты: Левинский Ю.В. — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Московской государственной академии тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова; Падерин С.Н. — доктор технических наук, профессор, Московский государственный инст
511512. Алешин Н.П.
511513. Дэвид Хеффельфингер;Пер. с англ.: Карышев Е.Н.
511514. Климентьев К.Е.
511515. Фудзитаки Кадзухиро
511516. Айвалиотис Д.
511517. Коичи Мацуда, Роджер Ли;Пер. с англ. Киселев А.Н.
511518. Дейтел П., Дейтел Х.;пер. с анг. А. Киселева
511519. Кит Вуд;Пер. с англ. Киселев А.Н.
511520. Онстот С.;Пер. с анг. Ивженко С.П.
511521. Кеннеди Э.;Пер. с англ. Райтмана М.А.
511522. Грищенко В.И., Козлин В.И.
511523. Грэхем Ли;Пер. с англ. Киселев А.Н.
511524. Кашкаров А.П.
511525. Кашкаров А.П.
511526. Кашкаров А.П.
511527. Рюмик С.М.
511528. Сост. Кудрявцев С.Г.
511529. Сост. Андреев А.В., Игнатьев В.Л., Кудрявцев Л.Г. и др.; Под ред. Куликова Ю.А.
511530. Иванов С.П., Иванов О.Г.
511531. Танаков В.В.
511532. Крылова А.А.
511533. Нестеренко Л.А., Бурлов В.В., Ремонтова Л.В.
511534. Нестеренко Л.А., Бурлов В.В., Привалов И.И.
511535. Селиванов Е.П.
511536. Сергеева С.В., Вагаева О.А., Питерскова Т.А.
511537. Чигирёва И.В., Шигина Н.А., Хижняк Е.Я.
511538. Литвинская О.С., Чернышев Н.И.
511539. Люсев В.Н., Ефимова Д.В., Осипова Н.В.
511540. Сост.: Усачев Ю.Е., Жаркова Е.В., Чигирев М.А.
511541. Новикова А.В.
511542. Люсев В.Н., Люсева Т.П., Морозова И.М.
511543. Схиртладзе А.Г., Моисеев В.Б., Чеканин А.В., Чеканин В.А.
511544. Схиртладзе А.Г., Мельников В.П., Моисеев В.Б.
511545. Схиртладзе А.Г., Мельников В.П., Моисеев В.Б., Смоленцев В.П.;Под ред. проф. Мельникова В.П.
511546. Схиртладзе А.Г., Федотов А.В., Моисеев В.Б., Хомченко В.Г.
511547. Схиртладзе А.Г., Радкевич Я.М., Моисеев В.Б., Рыжаков В.В.
511548. Сергеева С.В., Вагаева О.А., Гуськова Т.В., Воскрекасенко О.А.
511549. Ланщиков А.В.
511550. Составитель Л.И.?Лисунова
511551. Галеева Л.П.
511552. Чудинова Ю.В.
511553. Чудинова Ю.В.
511554. Распутина О.В.
511555. Попов Ю.Г., Горб Н.Н., Глущенко Е.Е.
511556. Андреева З.В., Цильке Р.А.
511557. Чупина Л.В., Реймер В.А., Клемешова И.Ю.
511558. Пермяков А.А., Литвина Л.А., Незавитин А.Г., Тян Е.А.
511559. Кобцев М.Ф., Рагимов Г.И., Захаров Н.Б., Борисов Н.В.;Рыков А.И., Иванова О.А.
511560. Дегтяренко И.В.
511561. Семендяева Н.В., Галеева Л.П., Мармулев А.Н.
511562. Литвина Л.А.
511563. Шавшаева Л.Ю., Самсоненко Л.С.
511564. Шавшаева Л.Ю.
511565. Цыганкова Л.М.
511566. Харитонова А.А.
511567. Тавстуха О.Г., Моисеева А.Н., Муратова А.А.
511568. Тавствуха О.Г., Пересунько А.Н., Моисеева А.Н., Муратова А.А.
511569. Павлова Н.И., Дмитриева О.И., Орлова Н.М.
511570. 230
511571. Матвиевская Е.Г.
511572. Масловская С.В.
511573. Ксенофонтова А.Н.
511574. Зотова Н.К., Тавстуха О.Г., Ганаева Е.А.
511575. Барченкова М.Д., Осипенкова А.Т.
511576. Акимова А.Р.
511577. Фёдоров Н.Ф.
511578. Жаткин Д.Н.
511579. Яцук Н.Д.
511580. Швацкий А.Ю., Попрядухина Н.Г.
511581. Чудинов А.П., Нахимова Е.А.
511582. Ред.-сост.: Чувакин А.А., Доронина С.В., Качесова И.Ю., Куляпин А.И., Панченко Н.В., Чернышова Т.В.; Под общ. ред. Чувакина А.А.
511583. Черевичко Т.В.
511584. Хроленко А.Т.
511585. Холманский В.И., Стульнова Т.В., Петрова О.В.
511586. Фоменко Ю.В.
511587. Фаттахова Н.Н., Кулькова М.А.
511588. Токарев Г.В.
511589. Тимонина И.В.
511590. Татаринов А.В.
511591. Таранова Е.Н.
511592. Тавстуха О.Г., Моисеева А.Н.
511593. Тавстуха О.Г., Колисниченко Т.Н., Михеева Е.В., Муратова А.А.
511594. Сударчикова Л.Г.
511595. Стащук П.В.
511596. Смирнова О.В.
511597. Сложеникина Н.С.
511598. Сизых О.В.
511599. Светлов В.А.
511600. Светланин С.Н.
511601. Под. ред. Рацибурской Л.В.
511602. Политова И.Н.
511603. Политковская Е.В.
511604. Подоскина Т.А.
511605. Петров А.В.
511606. Песина С.А.
511607. Песина С.А.
511608. Парецкая М.Э., Шестак О.В.
511609. Павлова Н.И.
511610. Одинцова М.А.
511611. Мишакова В.Н.
511612. Михеева Л.Н., Долинина И.В., Здорикова Ю.Н.
511613. Михеева Е.В.
511614. Михеева Е.В.
511615. Михеева Е.В.
511616. Михайлова Н.М., Мещерякова И.Н.
511617. Минеева С.А.
511618. Мещерякова И.Н.
511619. Мещеряков В.Н.
511620. Мехтиханова Н.Н.
511621. Матвиевская Е.Г.
511622. Матвеева Т.В.
511623. Матвеева Т.В.
511624. Масловская С.В.
511625. Маслова А.Ю.
511626. Мандель Б.Р.
511627. Мандель Б.Р.
511628. Мандель Б.Р.
511629. Максимова А.А.
511630. Ляпин Д.А.
511631. Ляпин Д.А.
511632. Лунцова О.М.
511633. Леонович О.А., Леонович Е.О.
511634. Куприева И.А.
511635. Под общ. ред. Кузнецовой З.М.
511636. Крылов В.Н.
511637. Кротт И.И.
511638. Коновалов И.Е.
511639. Колесникова Н.А., Томашевская Л.А.
511640. Козулина М.В.
511641. Козлова О.В., Красных Т.К.
511642. Киселева Н.М.
511643. Киреева Н.В.
511644. Киреева Н.В.
511645. Исхакова З.З.
511646. Исхакова З.З.
511647. Иващенко И.А.
511648. Иващенко И.А.
511649. Иванов А.А., Воронов В.М.
511650. Зотова Н.К.
511651. Зотова Н.К.
511652. Под ред. Зотовой Н.К.
511653. Зорькина Н.В., Железнякова О.М.
511654. Зимарева Т.Т.
511655. Под общ. ред. Захарченко Т.Ю.
511656. Захарченко Т.Ю.
511657. Захарченко Т.Ю.
511658. Захарченко Т.Ю.
511659. Захарченко Т.Ю.
511660. Жаравина Л.В.
511661. Есин А.Б.
511662. Ермакова О.П.
511663. Гусева Е.Н.
511664. Гольдман А.А., Вишневская М.А., Глазун М.А., Иванова Р.П.
511665. Гольдман А.А., Винокурова И.Ж.
511666. Гиржева Г.Н.
511667. Под ред. Ганиева Ж.В.
511668. Ганаева Е.А.
511669. Вялых В.А., Стрелец Ю.Ш.
511670. Враймуд И.В.
511671. Воронков А.И., Поняева Л.П., Попова Л.М.
511672. Ворожбитова А.А.
511673. Бугеро Н.В., Потатуркина-Нестерова Н.И., Ильина Н.А.
511674. Бронникова Ю.О., Сдобнова А.П., Тарасова И.А.;Под ред. Сдобновой А.П.
511675. Бочков Д.В.
511676. Ботанцов И.В., Ботанцов Д.В.
511677. Борисова Е.Г., Латышева А.Н.
511678. Борисова Е.Г., Василенко С.А.
511679. Борисова В.А.
511680. Борисов С.В.
511681. Бобылёва С.В., Жаткин Д.Н.
511682. Бейзеров В.А.
511683. Бейзеров В.А.
511684. Бажукова Ж.А.
511685. Багана Ж., Кривчикова Н.Л., Трещёва Н.Л.
511686. Под ред. Баганы Ж., Лангнера А.Н.
511687. Артемова А.Ф., Леонович О.А.
511688. Алекссеева Н.П.
511689. Александрович Н.В.
511690. Лукаш Ю.А.
511691. Лукаш Ю.А.
511692. Прокофьев С.Е., Кадырова Г.М., Панина О.В., Радченко А.Ф.;Кухтин П.В., Еремин С.Г., Галкин А.И., Савельев А.А., Павлюкова О.В., Разумова Е.В. Под ред. Прокофьева С.Е., Паниной О.В., Еремина С.Г.
511693. Борисов А.Н.
511694. Борисов А.Н.
511695. Борисов А.Н.
511696. Безруков А.В.
511697. Абгарян Д.Р.
511698. Хасанов О.Л., Струц В.К., Двилис Э.С., Бикбаева З.Г.
511699. Skvortsov V.F.
511700. Сивков А.А., Герасимов Д.Ю., Сайгаш А.С.
511701. Сипайлова Н.Ю.
511702. Shamina O.B.
511703. Семакина О.К., Горлушко Д.А.
511704. Семакина О.К.
511705. Седельникова М.Б., Погребенков В.М.
511706. Савичев О.Г., Попов В.К., Кузеванов К.И.
511707. Пушкарев А.И., Исакова Ю.И.
511708. Петровская Т.С., Рыманова И.Е., Макаровских А.В.
511709. Пасько О.А., Дикин Э.К.
511710. Надеина Л.В., Рихванов Л.П.
511711. Винокуров Б.Б., Мойзес О.Е., Митянина О.Е., Кузьменко Е.А.
511712. Ушаков В.Я.
511713. Солдатов А.И., Сорокин П.В., Солдатов А.А., Киселева Е.Ю.
511714. Хайдарова А.А., Гнюсов С.Ф.
511715. Годовых А.В., Фалькович Ю.В., Шепотенко Н.А.
511716. Числов Н.Н., Числов Д.Н.
511717. Бочкарев В.В.
511718. Болсуновская Л.М., Абрамова Р.Н., Матвеенко И.А., Терре Д.А.;Долгая Т.Ф., Васильченко Т.В., Бочарова Т.В., Шендерова И.В., Вершкова Е.М., Малюкова Д.С., Сухорукова Н.В. Под ред. Болсуновской Л.М. , Абрамовой Р.Н. , Матвеенко И.А.
511719. Бекишев Р.Ф., Дементьев Ю.Н.
511720. Соколова Е.А.
511721. Моряхина Н.В., Круглова А.В.
511722. Плахина Л.Н., Козлова Н.В., Дианова Ю.А.
511723. Передрей Ю.М.
511724. Волков А.Г.
511725. Волков С.Н., Саратовцева Н.В.
511726. Михеев М.Ю., Мошечков В.В., Сёмочкина И.Ю.
511727. Виноградова Г.Л., Серёдкин А.Н.
511728. Васильченко Н.Г.
511729. Роганов В.Р., Роганова Э.В., Серёдкин А.Н.
511730. Рыжаков В.В.
511731. Усманов В.В., Слесарев Ю.В., Марусева И.В.
511732. Рыжаков В.В., Рудюк М.Ю.
511733. Рыжаков В.В., Купряшин В.А., Рудюк М.Ю.
511734. Рыжаков В.В., Баклин А.А.
511735. Рыжаков В.В., Баклин А.А.
511736. Бурлов В.В., Привалов И.И., Ремонтова Л.В.
511737. Булавин В.В.
511738. Белолипецкий В.В., Ефимова Д.В., Тетерина Е.А.
511739. Белолипецкий В.В., Ефимова Д.В., Тетерина Е.А.
511740. Блюменштейн В.Ю., Клепцов А.А.
511741. Моисеев В.Б., Гуськова Т.В.
511742. Чулков В.А.
511743. Чулков В.А.
511744. Чулков В.А.
511745.
511746. Рыжаков В.В., Рудюк М.Ю.
511747. Рыжаков В.В., Рудюк М.Ю.
511748. Волков В.В., Потемкин А.Н., Сатаева Р.Ф.
511749. Белолипецкий В.В., Маслова М.В.
511750. Бурлюкина Е.В., Васильченко Н.Г.
511751. Булавин В.В.
511752. Бочков А.М., Жистин Е.А., Харлашкин С.А.
511753. Бочкарева З.А.
511754. Бочкарева З.А.
511755. Бочкарёв В.С.
511756. Борисова С.Н.
511757. Борисова С.Н.
511758. Бойко О.В., Лыженкова А.А., Вольникова Е.А.
511759. Богонин М.Б.
511760. Блинков Ю.В.
511761. Белолипецкий В.В., Ефимова Д.В., Дорошина И.Г.
511762. Белолипецкий В.В., Ефимова Д.В.
511763. Безручко Н.В., Рубцов Г.К., Куликова О.А.
511764. Келина Н.Ю., Безручко Н.В., Рубцов Г.К.
511765. Андреева Н.Б., Дятков В.С., Ханислямова С.В.
511766. Андреева Н.Б., Дятков В.С., Муромская С.В.
511767. Андреева Н.Б., Дятков В.С., Муромская С.В.
511768. Амитрова М.В., Борисова И.В., Комарова Е.Ю., Мягкова В.Ю.
511769. Амитрова М.В., Борисова И.В., Комарова Е.Ю., Мягкова В.Ю.
511770. Акулова Л.Ю.;Под ред. д.т.н. И.А. Прошина
511771. Адилов Р.М., Бершадская Е.Г ., Борисов В.А.
511772. Адилов Р.М.
511773. Адилов Р.М.
511774. Адилов Р.М., Грачёва Е.В., Короткова Н.Н.
511775. Косоротов Г.Н., Зверева В.В.
511776. Авроров В.А., Коваленко Т.Д., Новикова А.В., Сарафанкина Е.А.
511777. Авроров В.А.
511778. Зубков А.Ф., Шорникова Т.А.
511779. Ремонтов А.П., Писарев А.П., Строганов Д.В.
511780. Серёдкин А.Н., Роганов В.Р., Филиппенко В.О.
511781. Мартышкин А.И.
511782. Мартышкин А.И.
511783. Бурмистров А.В.
511784. Ланщиков А.В., Селиверстов А.А.
511785. Ланщиков А.В.
511786. Воронцов А.А.
511787. Воронцов А.А.
511788. Воронцов А.А.
511789. Воронцов А.А.
511790. Воронцов А.А.
511791. Воронцов А.А.
511792.
511793.
511794.
511795.
511796. Кузнецов А.А., Михеев М.Ю.
511797. Косоротов Г.Н., Зверева В.В.
511798. Баусова З.И., Жаркова Е.В., Козлов А.Л., Коробасова Ю.А.
511799. Фролов Д.И.
511800. Попова Н.В., Соколова Е.А., Майоров А.И.
511801. Соколова Е.А., Козина Е.В., Майоров А.И.
511802. Серёдкин А.Н., Афанасьева М.С., Кузнецова Н.В.
511803. Серёдкин А.Н., Павлов А.Ю., Муромская С.В.
511804. Серёдкин А.Н., Афанасьева М.С.
511805. Деркаченко В.Н.
511806. Деркаченко В.Н.
511807. Деркаченко В.Н.
511808. Гусарова Ю.В., Нелюбина Е.А.;Под общ. ред. к.п.н., доцента И.В. Куликовой
511809. Волков В.В., Зайцев В.Ю.
511810. Амитрова М.В., Борисова И.В., Комарова Е.Ю., Мягкова В.Ю.
511811. Авроров В.А., Новикова А.В.
511812. Серёдкин А.Н., Афанасьева М.С.
511813. Люсев В.Н.
511814. Люсев В.Н., Люсева Т.П., Корчагина М.В.
511815. Люсев В.Н.
511816. Люсев В.Н., Люсева Т.П., Землянский В.В., Саратовцева Н.В.
511817. Кайманова Н.П.
511818. Левин В.И.
511819. Ланщиков А.В.
511820. Акулова Л.Ю., Селезнева С.В.
511821. Акулова Л.Ю., Селезнева С.В.
511822.
511823. Акулова Л.Ю., Прошин И.А.
511824. Акулова Л.Ю., Бормотов А.Н., Прошин И.А.
511825. Федосеева Л.И., Адилов Р.М., Шмокин М.Н.
511826. Найдёнова Л.И.
511827. Нестеренко Л.А., Бурлов В.В., Кочерова С.А.
511828. Курочкина О.Г., Горячева А.А., Полянскова Е.А., Красная Е.Г.
511829. Курочкина О.Г., Горячева А.А., Полянскова Е.А., Красная Е.Г.
511830. Курочкина О.Г., Горячева А.А., Полянскова Е.А., Красная Е.Г.
511831. Курочкин А.А., Палаткин И.В., Атюкова О.К., Малюк Л.И.;Алмакаева Е.А.
511832. Куренков С.В., Подшивалов С.Ф., Куренков А.С., Трубицков С.В.;Володин К.И.
511833. Куприянов Э.В., Сафронова Ю.В.
511834. Кулагина Ю.А.
511835. Кузьмин А.С., Селиванов Е.П.
511836.
511837. Косоротов Г.Н., Зверева В.В.;Под общ. ред. д.т.н. Прошина И.А.
511838. Комплеева Е.С., Перепёлкина Н.Е., Шумилина И.Г.
511839. Комольцева Е.В., Жаткин Д.Н.
511840. Комольцева Е.В., Жаткин Д.Н.
511841. Козлова Н.В.
511842. Козлова Н.В.
511843. Киреев А.А., Истомина Т.В.
511844. Келина Н.Ю., Рубцов Г.К., Мамелина Т.Ю.
511845. Келина Н.Ю., Безручко Н.В., Чичкин С.Н., Рубцов Г.К.
511846. Келина Н.Ю., Безручко Н.В., Рубцов Г.К.
511847. Келина Н.Ю., Безручко Н.В., Рубцов Г.К., Чичкин С.Н.
511848. Келина Н.Ю., Безручко Н.В.
511849. Кафтанатьев В.Г.
511850. Юзбашев Н.Н., Борисов И.С.
511851. Юзбашев Н.Н., Борисов И.С.
511852. Юзбашев Н.Н., Борисов И.С.
511853. Юзбашев Н.Н., Борисов И.С.
511854. Юзбашев Н.Н., Борисов И.С.
511855. Юзбашев Н.Н., Борисов И.С.
511856. Усачев Ю.Е., Жаркова Е.В., Чигирев М.А.
511857. Усачев Ю.Е.
511858. Ильясова А.В.
511859. Ильясова А.В., Котова Л.Г.
511860. Шакурский А.В.
511861. Иванов А.В., Ремонтова Л.В.
511862. Ефремкина И.Н.
511863. Сальников И.И.
511864. Сальников И.И.
511865. Бурлов В.В., Привалов И.И., Нестеренко Л.А.
511866. Прошин И.А., Руденко Н.Н.
511867. Морозова И.М.
511868. Морозова И.М.
511869. Морозова И.М.
511870. Михалец И.В., Рогашова И.Ю.
511871. Прошин И.А., Акулова Л.Ю., Прошкин В.Н.
511872. Зубков А.Ф., Шорникова Т.А.
511873. Зингер О.А., Козина Е.В., Юрасов И.А.
511874. Зайцев В.Ю., Байкин Н.В., Бородин Е.М.
511875. Бочкарева З.А., Авроров В.А.
511876. Жистин Е.А.
511877. Жистин Е.А.
511878. Жистин Е.А., Авроров В.А.
511879. Ефимова Д.В., Найдёнова Л.И., Белолипецкий В.В.
511880. Григорян Е.С., Пиканина Г.Т., Соколова Е.А., Юрасов И.А.
511881. Лискина Е.В., Мишин А.В.
511882. Жистин Е.А., Авроров В.А.
511883. Жистин Е.А., Авроров В.А.
511884. Грачёва Е.В.
511885. Жистин Е.А., Авроров В.А.
511886. Деркаченко В.Н.
511887. Демин С.Б., Бочкарёв В.С., Шадрин М.П.
511888. Демин С.Б., Карпухин И.В.
511889. Давыдкина О.А., Сенаторов Д.В.
511890. Давыдкина О.А.
511891. Давыдкина О.А.
511892. Жаткин Д.Н., Косникова А.Ю., Круглова Т.С.
511893. Гусарова Ю.В., Нелюбина Е.А.
511894. Гусарова Ю.В., Нелюбина Е.А.
511895. Гусарова Ю.В., Нелюбина Е.А.
511896. Гусарова Ю.В., Нелюбина Е.А.;Под ред. Куликовой И.В.
511897. Гусарова Ю.В., Нелюбина Е.А.
511898. Грачёва Е.В.
511899. Грачев А.С.
511900. Голубовский В.В.
511901. Гатько Н.Н.
511902. Пиканина Г.Т., Соколова Е.А., Юрасов И.А.
511903. Косоротов Г.Н., Зверева В.В.
511904. Власов Г.С., Зайцев В.Ю.
511905. Волков В.В., Лагутова А.В., Потемкин А.Н., Сатаева Р.Ф.;Андреева Н.Б
511906. Волков В.В., Коновалова И.И., Семенов А.Д.
511907. Демин С.Б., Слесарев Ю.Н., Карпухин Э.В., Воронцов А.А.
511908. Яшина Т.А., Бобылёва С.В., Жаткин Д.Н., Рябова А.А.
511909. Юрасов И.А., Григорян Е.С.
511910. Юдина Е.Ю.
511911. Юдаева Н.Ю.
511912. Передрей Ю.М.
511913. Передрей Ю.М.
511914. Передрей Ю.М.
511915. Передрей Ю.М.
511916. Кривошеева Ю.М., Семёнова С.Р., Шумилина И.Г.
511917. Передрей Ю.М., Юзбашев Н.Н., Донцова М.В.
511918. Передрей Ю.М., Юзбашев Н.Н., Донцова М.В.
511919. Передрей Ю.М., Юзбашев Н.Н.
511920. Григорян Е.С., Моряхина Н.В., Давыдкина О.А.
511921. Моряхина Н.В., Круглова А.В.
511922. Щербань А.Б., Кузнецова М.В.
511923. Шакурский А.В., Грошева О.Ю.
511924. Шакурский А.В.
511925. Шакурский А.В.
511926. Шабурова Г.В., Курочкин А.А.
511927. Чулков В.А.
511928. Чулков В.А.
511929. Чулков В.А.
511930. Чулков В.А.
511931. Чулков В.А.
511932. Чулков В.А.
511933. Черняева Н.А., Давыдкина О.А.
511934. Кайманова Н.П.;Автор – составитель Кайманова Н.П.
511935. Хрусталькова Н.А., Когельман Л.Г., Мошечков В.В.
511936. Раскачкина Е.В., Варникова О.В., Крюкова С.В.
511937. Усманов В.В., Марусева И.В., Кокарева А.В.
511938. Усачев Ю.Е., Чигирёва И.В.
511939. Тусков А.А., Блохина О.М., Малюк Л.И., Павлов А.Ю.;Под ред. Тускова А.А.
511940. Трубицков С.В., Юрманов В.А., Когельман Л.Г.
511941. Трубицков С.В., Голощапов В.М., Гусынина Ю.С.
511942. Бочкарева З.А., Авроров В.А., Курочкин А.А., Шабурова Г.В.
511943. Бочкарева З.А., Авроров В.А., Курочкин А.А., Шабурова Г.В.
511944. Курочкин А.А., Шабурова Г.В.
511945. Курочкин А.А., Шабурова Г.В., Чамин А.Ф.
511946. Усманов В.В., Шакурский А.В., Селезнева С.В.
511947. Таранцева К.Р.
511948. Таранцева К.Р.
511949. Таранцева К.Р.
511950. Таранцева К.Р.
511951. Таранцева К.Р., Таранцев К.В., Горячева А.А., Логвина О.А.
511952. Тарасова Т.В.
511953. Андреева Т.В., Артюшина Е.А.
511954. Схиртладзе А.Г., Ревенко Н.Ф., Скрябин В.А., Моисеев В.Б.;Нелюдов А.Д.
511955. Схиртладзе А.Г., Кулаков В.Г., Моисеев В.Б., Грачев А.С.
511956. Косникова А.Ю., Круглова Т.С.
511957. Соловьёв В.Ю.
511958. Соловьёв В.Ю., Соловьева Е.В.
511959. Соловьёв В.Ю., Соловьева Е.В.
511960. Соловьёв В.Ю.
511961. Соловьёв В.Ю., Соловьева Е.В.
511962. Соколова Е.А.
511963. Слесарев Ю.В.
511964. Симанин Н.А., Сазанов И.И.
511965. Симанин Н.А., Грачев А.С., Кулаков В.Г.
511966. Симанин Н.А.
511967. Симанин Н.А.
511968. Сидорова М.А., Позднякова Т.Н.
511969. Серёдкин А.Н., Афанасьева М.С.
511970. Серёдкин А.Н., Роганов В.Р., Филиппенко В.О.
511971. Серёдкин А.Н., Роганов В.Р., Филиппенко В.О.
511972. Сергеева С.В., Воскрекасенко О.А., Вагаева О.А.
511973. Сергеева С.В, Воскрекасенко О.А., Вагаева О.А.
511974. Сергеева С.В, Воскрекасенко О.А., Вагаева О.А.
511975. Кайманова Н.П.
511976. Селиванов Е.П.
511977. Селезнева С.В., Прошин И.А.
511978. Саратовцева Н.В.
511979. Саратовцева Н.В.
511980. Саратовцева Н.В.
511981. Саратовцева Н.В.
511982. Саратовцева Н.В.
511983. Калашникова С.С., Козлова Н.В., Тимонина Т.А., Картавых Н.Е.
511984. Сергеева С.В., Вагаева О.А., Воскрекасенко О.А., Гуськова Т.В.
511985.
511986. Демин С.Б., Карпухин Э.В.
511987. Демин С.Б., Карпухин Э.В.
511988. Сергеева С.В., Воскрекасенко О.А., Вагаева О.А., Михалец И.В.;Пахомова И.Ю.
511989. Сергеева С.В., Воскрекасенко О.А., Вагаева О.А., Михалец И.В.;Пахомова И.Ю.
511990. Рыжков А.А.
511991.
511992. Рыжаков В.В.
511993.
511994. Рыжаков В.В., Купряшин В.А., Рудюк М.Ю.
511995. Рыжаков. В.В., Купряшин В.А., Боклашов Н.М.
511996.
511997. Рыжаков В.В.
511998. Рыжаков В.В.
511999. Рыжаков В.В.
512000. Рыжаков В.В., Купряшин В.А.
< < < PREV | NEXT > > >