Pdf Download Last Added

Search in column Title Author Publisher......

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70- 71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80- 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 94- 95- 96- 97- 98- 99- 100- 101- 102- 103- 104- 105- 106- 107- 108- 109- 110- 111- 112- 113- 114- 115- 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122- 123- 124- 125- 126- 127- 128- 129- 130- 131- 132- 133- 134- 135- 136- 137- 138- 139- 140- 141- 142- 143- 144- 145- 146- 147- 148- 149- 150- 151- 152- 153- 154- 155- 156- 157- 158- 159- 160- 161- 162- 163- 164- 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176- 177- 178- 179- 180- 181- 182- 183- 184- 185- 186- 187- 188- 189- 190- 191- 192- 193- 194- 195- 196- 197- 198- 199- 200- 201- 202- 203- 204- 205- 206- 207- 208- 209- 210- 211- 212- 213- 214- 215- 216- 217- 218- 219- 220- 221- 222- 223- 224- 225- 226- 227- 228- 229- 230- 231- 232- 233- 234- 235- 236- 237- 238- 239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 261- 262- 263- 264- 265- 266- 267- 268- 269- 270- 271- 272- 273- 274- 275- 276- 277- 278- 279- 280- 281- 282- 283- 284- 285- 286- 287- 288- 289- 290- 291- 292- 293- 294- 295- 296- 297- 298- 299- 300- 301- 302- 303- 304- 305- 306- 307- 308- 309- 310- 311- 312- 313- 314- 315- 316- 317- 318- 319- 320- 321- 322- 323- 324- 325- 326- 327- 328- 329- 330- 331- 332- 333- 334- 335- 336- 337- 338- 339- 340- 341- 342- 343- 344- 345- 346- 347- 348- 349- 350- 351- 352- 353- 354- 355- 356- 357- 358- 359- 360- 361- 362- 363- 364- 365- 366- 367- 368- 369- 370- 371- 372- 373- 374- 375- 376- 377- 378- 379- 380- 381- 382- 383- 384- 385- 386- 387- 388- 389- 390- 391- 392- 393- 394- 395- 396- 397- 398- 399- 400- 401- 402- 403- 404- 405- 406- 407- 408- 409- 410- 411- 412- 413- 414- 415- 416- 417- 418- 419- 420- 421- 422- 423- 424- 425- 426- 427- 428- 429- 430- 431- 432- 433- 434- 435- 436- 437- 438- 439- 440- 441- 442- 443- 444- 445- 446- 447- 448- 449- 450- 451- 452- 453- 454- 455- 456- 457- 458- 459- 460- 461- 462- 463- 464- 465- 466- 467- 468- 469- 470- 471- 472- 473- 474- 475- 476- 477- 478- 479- 480- 481- 482- 483- 484- 485- 486- 487- 488- 489- 490- 491- 492- 493- 494- 495- 496- 497- 498- 499- 500- 501- 502- 503- 504- 505- 506- 507- 508- 509- 510- 511- 512- 513- 514- 515- 516- 517- 518- 519- 520- 521- 522- 523- 524- 525- 526- 527- 528- 529- 530- 531- 532- 533- 534- 535- 536- 537- 538- 539- 540- 541- 542- 543- 544- 545- 546- 547- 548- 549- 550- 551- 552- 553- 554- 555- 556- 557- 558- 559- 560- 561- 562- 563- 564- 565- 566- 567- 568- 569- 570- 571- 572- 573- 574- 575- 576- 577- 578- 579- 580- 581- 582- 583- 584- 585- 586- 587- 588- 589- 590- 591- 592- 593- 594- 595- 596- 597- 598- 599- 600- 601- 602- 603- 604- 605- 606- 607- 608- 609- 610- 611- 612- 613- 614- 615- 616- 617- 618- 619- 620- 621- 622- 623- 624- 625- 626- 627- 628- 629- 630- 631- 632- 633- 634- 635- 636- 637- 638- 639- 640- 641- 642- 643- 644- 645- 646- 647- 648- 649- 650- 651- 652- 653- 654- 655- 656- 657- 658- 659- 660- 661- 662- 663- 664- 665- 666- 667- 668-
< < < PREV | NEXT > > >
#Title
434001. Самостійність.. .Періодичне видання УГВР.
434002. Сборник из лекций бывших профессоров Киевской духовной академии.
434003. Розбудова нації.. .Орган Проводу Українських Націоналістів.
434004. Protest of the Ukrainian Republic to the United States Against the Delivery of Eastern Galicia to Polish Domination. Washington D.. .C.
434005. Малоросйство.
434006. Просвіта. Квітень 1914, №4.
434007. Хто з чого живе.
434008. Методология научного исследования. Учебное пособие.
434009. Актуальні питання сурдопедагогіки.
434010. Абетка (для дітей дошкільного віку) (LowQuality)
434011. Мовна ситуація в Україні. Між конфліктом і консенсусом.
434012. Про українську мову і українську школу
434013. Відновлення Української держави в 1941 році. Нові документи і матеріали.
434014. Поліська лексика народної медицини та лікувальної магії.
434015. Скарби гуцульського говору. Березови.
434016. Гуцульська міфологія. Етнолінгвістичний словник
434017. Байки й прибаютки.
434018. Офлайнова версія уроків державної мови газети Хрещатик
434019. Старший боярин.
434020. Six lyrics from the ruthenian of Taras Shevchenko, also the song of the merchant Kalashnikov from the russian of Mikhail Lermontov (by E. L. Voynich).
434021. Червоний привид
434022. Летючий корабель.
434023. Степан Бандера. Символ революційної безкомпромісовості.
434024. Твори. Том І. Степовий сфінкс. Суспільно-філософічні нариси.
434025. Культура усного мовлення.Навчальний посібник
434026. Таємниця святого Арсенія.
434027. Венеди.
434028. Маруся Богуславка в українській літературі.
434029. Українське книгознавство. Орган гуртка бібліологів при україн. господ. акад. в Ч. С. Р. Збірник №2. Липень - Серпень.
434030. Історія української культури. У п'яти томах. Т.3. Українська культура другої половини XVII - XVIII століть.
434031. Достойно єсть. Збірка в шевченкові роковини.
434032. За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 11.
434033. Сторінка із записної книжки. Том 6.
434034. Український визвольний рух. Збірник 6.
434035. Геноцид українського народу - історична пам’ять та політико-правова оцінка. Міжнар. наук. – теорет. конф. , Київ, 25 листопада 2000 р. Матеріали.
434036. Мазепа. Орлик. Войнаровський. Історичні есе.
434037. У кігтях Степлаґу. Кенґір 1949 - 1954.
434038. Мончаловский.Святая Русь
434039. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. Підручник.
434040. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття. Причини і початок Руїни
434041. Москвофiльство - документи i матерiали
434042. Робочий зошит з сольфеджіо. 1 клас. Методичний посібник.
434043. Літопис УПА.. .2.
434044. Новітні варвари.
434045. Очерк истории украинского народа.
434046. Українська мова в першій половині двадцятого століття 1900-1941) - Стан і статус
434047. Стежинка до знань.Довідник школяра молодших класів
434048. Барви нашого слова
434049. Неправильно-правильно.Довідник з українського слововживання
434050. Гра в бісер.
434051. Колючий сміх..
434052. Так вам треба! Київ-Ляйпциг
434053. Гей на Івана на Купала.
434054. З моїх днів.
434055. Дарунки русалок.
434056. Циганськими дорогами.
434057. Зібрання творів у 2 т. Т.1. Пробуджена муза.
434058. Писемні джерела з історії України. Курс лекцій.
434059. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. Том 5.
434060. Головна Руська Рада 1848-1851 - протоколи засiдань i книга кореспонденцii
434061. Український штукар. 212 гарних штук до забави.
434062. Каталог української книгарні ім. Тараса Шевченка.
434063. Перелоги української революції. Другий зимовий похід армії УНР
434064. Wyjasnienie sprawy ruskiej.
434065. Неурядова старшина Гетьманщини.
434066. Логика. Учебное пособие.
434067. Читанка з філософії у 6 книгах. Книга 1. Філософія стародавнього світу.
434068. Словник церковно-обрядової термінології.
434069. Церква в Українській державі 1917 - 1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського). Навч. посібник.
434070. Богдан Хмельницький. Історія його воєн і політики.
434071. Організатори більшовизму. Національно-персональний склад.
434072. Виклятий гетьман Мазепа.
434073. Цьокан Іл. Від Денікіна до большевиків. Фраґмент споминівз Радянської України.
434074. Le probleme agraire en Ukraine et la loi agraire du Centralna Rada (le 18 janvier
434075. Українська соборність. Ідея, практика, проблеми (До 85 річниці проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР). Бібліографічний покажчик.
434076. Мазепа в світлі психологічної методи
434077. Могила князя Святослава.
434078. Шляхетські забави або Пан Потоцький.
434079. Перед брамою.
434080. Верхи життя творчости. Промови-доповд.
434081. Жерела до історії України-Руси. Том 8.
434082. Угро-русские народные песни.
434083. Лепкий С. (Марко Мурава). Книжка горя (збірка поезій).
434084. Іван Франко.
434085. Сводная Галичско-Русская ЛЪтописьсъ 1700 до конца августа 1772 года
434086. Робочий зошит з сольфеджіо. 3 клас. Методичний посібник.
434087. Гайдамачина.
434088. Московська отрута.
434089. Техніка оформлення газети. Курс лекцій
434090. Франко Ів. Карпато-руське письменство xvii-xviii.
434091. Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 12.
434092. Політичний словник.
434093. Азбука Європейської інтеграції. Навчально-методичний посібник. Під заг. ред. І. В. Яковюка.
434094. Вільна Україна.
434095. Суспільно-філософічні нариси.
434096. Розбудова нац.. .Орган Проводу Укранських Нацоналств.
434097. Етнографічний збірник. Том XIХ. Володимир Гнатюк. Коломийки. Том ІІІ.
434098. Кармалюк в українській народній пісні.
434099. Історія українського мовознавства.
434100. Бюро інформації УГВР. Випуск 5.
434101. Анотований покажчик документiв з iсторii ОУН i УПА у фондах державного архiву СБУ, Вып
434102. Повесть временных лет по Ипатскому списку (фотолитография).
434103. Столиця відчаю. Голодомор на Харківщині вустами очевидців. Свічення, комментарі.
434104. Projekt na zniszczenie Rusi.
434105. Геополітичні ідеї в Україні. Джерела та еволюція.
434106. Короткий виклад політичної економії.
434107. Проектъ политической програмы для Руси австрiйской
434108. Холмский народный календарь на 1884 год.
434109. Dzeje kosciola unickiego na Litwie i Rusi w XVIII s XIX wieku.
434110. Чем было Казачество.
434111. Михайло Драгоманов і єго роля в розвою України.
434112. Холмский народный календарь на 1889 год. Год пятый.
434113. Острозька Біблія. Повне критичне видання з українським перекладом
434114. Фауна Украины. Том 8. Рыбы. Выпуск 3. Ю. В. Мовчан.
434115. Русалка ДнЪстровая
434116. Украинский национализм. Ликбез для русских, или Кто и зачем придумал Украину.
434117. Психологічний словник.
434118. Dzeje kosciola unickiego na Litwie i Rusi w XVIII s XIX wieku.
434119. Русь - Україна, а Московщина - Росія. Історично-політична розвідка
434120. Літопис УПА.
434121. Хокей. Довідник-календар 1981 - 1982.
434122. Украинский национализм. Факты и исследования.
434123. Від Маркса до Маленкова.
434124. Соціалізм. До чого стремлять соціалісти і як вони хочуть осягнути свою ціль.
434125. Історія християнства в Україні.
434126. Акафист преподобным и богоносным отцем нашим Антонию и Феодосию Печерским.
434127. Святий Петро з Неархії. Життя, наука, чудеса, муки, смерть і прославлення великого угодника божого Петра Нешкребтаного.
434128. Психологія. Підручник для дошкільних педагогічних училищ.
434129. Граматика української мови. Морфологія. Підручник
434130. Мотивація персоналу. Підручник.
434131. Стратегический менеджмент. Целевое управление персоналом организаций. Учеб. пособие.
434132. Судьбы народов России.
434133. В'ячеслав Липинський. Ідеолог української трудової монархії.
434134. Де шукати наших історичних традицій. Дух нашої давнини
434135. Святые горы. От забвения к возрождению.
434136. Український правопис.
434137. Бюро інформації УГВР. Випуск 2.
434138. Кінець другого етапу большевизації країн центральної і південно-східної Європи.
434139. Нацiонально-полiтичнi погляди М. Драгоманова.Iх вплив та значiння (Торонто)
434140. Die Ukraine und ihre Bedeutung im gegenwartigen Krieg mit Russland.
434141. Завзяття чи спокуса самовиправдання. Нариси з суспільного життя.
434142. Лабораторний практикум з фізики.
434143. Фауна України. Том 8. Риби. Випуск 2. Коропові. Частина 2.
434144. Дмитро Донцов. Ідеолог українського націоналізму.
434145. До характеристики украiнських правих партiй
434146. Демократичний потенціал пропорційних виборчих систем.
434147. Фізичне матеріалознавства. Навч. посіб. Частина 2. Діелектрики.
434148. Як то Русь ходила слідами Данила. Пропамятна книга першого русько-народного паломництва в Святу Землю.
434149. Біологічні мембрани. Методи дослідження структури та функцій. Навчальний посібник.
434150. Розбудова нац.. .Орган Проводу Укранських Нацоналств.
434151. Національний культурний центр у Москві та духовна еліта України.
434152. В.Липинський як iдеолог i полiтик
434153. Значіння рідної мови для народності й творчості.
434154. 100 найвідоміших образів української міфології.
434155. Распространение христианства на Украине.
434156. Розбудова нац.. .Орган Проводу Укранських Нацоналств.
434157. Политические сочинения, том 1. Центр и окраины.
434158. Побудова візерунків.
434159. Секрети української мови
434160. Господарське право України. Підручник.
434161. Москвофіли й народовці в 70-их рр.
434162. Звернення воюючої України до всієї української еміграції.
434163. Бойовий гопак.
434164. Lemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Slowacji i Rusi Zakarpackiej.
434165. Організація судових та правоохоронних органів. Підручник.
434166. Кубiйович Володмир.Менi 85
434167. Фінанси підприємств. Навчальний посібник.
434168. Інвестування. Курс лекцій.
434169. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків. Навч. -метод. посібник.
434170. O program polityki Kresowej
434171. Миряне и церковь - религиозные братства Киевской митрополии в конце XVI века (Москва, РАН
434172. Пізнай свій обряд. Літургійний рік української католицької церкви. Частина І.
434173. Rzecz o arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim (1865-1944)
434174. Рецептури лікеро-горілчаних напоїв і горілок.
434175. Організаційно-управлінський аспект позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників.
434176. Україна погибає! Хто винуватий у цьому.
434177. До українського народу під московсько-большевицькою окупацією.
434178. Культура мови на щодень.
434179. Культура мови на щодень. (Помічені помилки by Kronk)
434180. Займенники
434181. Проектування систем керування на однокристальних мікро-ЕОМ.
434182. Культура слова.Мовностилістичні поради
434183. Як ми говоримо
434184. Як ми говоримо
434185. Політична система і громадянське суспільство. Європейські і українські реалії.
434186. Світова економіка. Підручник.
434187. Острови надій. Розробка стратегій локального розвитку.
434188. Україна погибає! Хто винуватий у цьому.
434189. Права великі тепер ми маєм (фольклор).
434190. За повідомленням радянських спецслужб.
434191. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки ''остаточного розв'язання єврейського питання''.
434192. Крутянська подія
434193. Український Голокост, 1933.
434194. Переписка. Зібрав і зладив М. Павлик. Т. І.
434195. Сурма.. .Орган Української Військової Організації.
434196. 500 чарівних куточків України, які варто відвідати.
434197. Відродження нації. Частина І.
434198. Українська мова.
434199. Від атеїзму до анархізму. Поучний образок університетського життя в теперішньості.
434200. Вказівки батькам у вихованні дітей.
434201. Українці, як народ.
434202. Клєрикалізм і соціалізм.
434203. Єдина неділима Совітська Росія?
434204. Етапи в розвитку української нації.
434205. Свтогляд Драгоманова.
434206. Modern world nations.Ukraine.
434207. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941)
434208. Вільна Україна. Число 4.Апріль
434209. Історія психології.
434210. O wojnie ojczyznianej 1941 - 1945.
434211. Абетка (для дітей дошкільного віку)
434212. Біла книга 2008. Служба безпеки України.
434213. Цивільне право України. Підручник. Т.1.
434214. Сурма.. .Орган Української Військової Організації.
434215. Мала гірнича енциклопедія
434216. Между Римом и Царьградом. Генезис брестсокй церковной унии 1595-1596 гг.
434217. Брудершафт двох диктаторів.
434218. Основи управління персоналом. Навч. -метод. посібник.
434219. Що кожний повинен знати про змінок.
434220. Основи казначейської справи. Навч. посібник.
434221. Ценообразование. Учеб. -метод. пособие.
434222. Навчально-методичний комплекс з курсу Основи економічної теорії.
434223. Організація управління промисловим підприємством. Навч. -метод. посібник.
434224. Мала гірнича енциклопедія
434225. Інформатика. Базовий курс. Основи алгоритмізації та програмування. 10 клас [Паскаль, Turbo Pascal]
434226. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Отделение І. Краткий обзор епархии и монастыри.
434227. Вибрані твори. В 5-ти т. Т.2.
434228. Ернста.
434229. Політологія. Підручник.
434230. Інтернаціоналізм чи русифікація.
434231. Вiд русофiльства до москвофiльства
434232. Жизнеописание подвижников Западной Украины.
434233. Берестейська унія (1596).
434234. Борьба украинского народа за воссоединение с Россией.
434235. Націоналізм
434236. Розбудова нац.. .Орган Проводу Укранських Нацоналств.
434237. Данилів В-Ю. Солідарність і солідаризм.
434238. Складні випадки українського слововживання.
434239. Современный менеджмент (в схемах). Опорный конспект лекций.
434240. Астрономія.
434241. Вибрані твори. В 5-ти т. Т.3.
434242. Чорноморські береги України.
434243. Екологічне право України. Навчальний посібник.
434244. Українська лексика першої половини ХІХ ст.(Конспект лекцій із спецкурсу)
434245. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат. Навч. -метод. посібник.
434246. Політекономія - питання і відповіді. Навч. посіб.
434247. Комп'ютерна схемотехніка. Навч. посібник.
434248. Писання (Вергілієва Енеїда, Наталка Полтавка, Москаль-Чарівник, Ода до князя Куракіна).
434249. Історичні монографії. Т. VI. Гетьманування Івана Виговського і Юрія Хмельницького.
434250. Логка. Навчальний посбник.
434251. Советская Украина и Польша. Сборник дип.документов и исторических материалов
434252. Руска читанка для нижчої гімназії.Часть І. Відень
434253. Міжнародна економіка. Навч. посібник.
434254. Очерки истории отечественного менеджмента (Х - начало XVII в.).
434255. stalinist rule in the ukraine. a study of the decade of mass terror 1929-39). n.. .y.
434256. Україна - новітня історія (1945-1991 рр.)
434257. Історія української та зарубіжної культури. Навчальний посібник.
434258. Панько Олелькович Куліш. Огляд його діяльності.
434259. Новели. Книжка І.
434260. Соколики.
434261. Корифей російської критики і українське письменство
434262. Земля садівничих.
434263. В п'яті роковини смерти Івана Франка.
434264. Оповідання про Маркіяна Шашкевича.
434265. За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 10.
434266. Було, та мохом поросло. Народні легенди і перекази.
434267. Соціологія: загальноісторичні аналізи
434268. Сниться. Новели і нариси.
434269. Твори. Т.1.
434270. Зоря нового часу.
434271. Твори. ІІ. Повісті й оповідання.
434272. Привітання життя.
434273. Руська письменність. ІІІ, 2. Твори Николи Устияновича і Антона Могильницького.
434274. Руська письменність. ІІІ, 1. Твори Маркіяна Шашкевича і Якова Головацького. З доданням творів Івана Вагилевича і Тимка Падури.
434275. Фауна України. Том 8. Риби. Випуск 2. Коропові. Частина 1.
434276. Сопоставительное исследование синтаксических синонимов в русском и украинском языках.
434277. Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. Збірник актових документів.
434278. Яблочникар.
434279. Украина и политика Антанты. Записки еврея и гражданина.
434280. Невмирущі знаки. Нариси. Для сер. та ст. шк. віку.
434281. Німецькомовні лексичні запозичення в говорах Західної України. Навч. посібник.
434282. Прикарпатская Русь подъ владЪнiемъ Австрiи
434283. Історія українського письменства. Том ІІ.
434284. Матеріали до української етнології. Збірник наукових праць. Випуск 7 (10).
434285. Дівчина з легенди. Маруся Чурай.
434286. Кедь собі заспівам. Збірник народних пісень для дитячих, молодіжних і жіночих хорів в обробці Юрія Сенька.
434287. Вибранi працi. Том 3.Лiтературознавство
434288. Оповідання.
434289. Панна Сотниковна.
434290. Початки громадянства (ґенетична соціологія).
434291. Icторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914.На пiдставi споминiв
434292. Провісники свободи, державності і демократії. Документи і матеріали. До 20-ї річниці створення Народного Руху України.
434293. Ой не ходи грицю, та на вечерниці.
434294. Чекає нас велика річ.
434295. Бунрать. Син революції.
434296. Червона шапочка.
434297. ОУН і УПА в 1943 році. Документи.
434298. Твори у 5 томах. Т.3.
434299. Каталогізація електронних ресурсів. Наук-метод. посібник.
434300. Бібліотекознавство і бібліографія України. Випуск 73. Бібліографічний покажчик за ІІ півріччя 2006 р.
434301. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи. Бібліотека з освітньої політики.
434302. Культурологія. Навч. посібник.
434303. Запровадження комунікацій у суспільстві.
434304. О культурном творчестве. Украинская проблема.
434305. A laboratory of transpersonal history. Ukraine and recent ukrainian historiography.
434306. Про мову і мовознавство
434307. Чикаленко Евгений.Щоденник 1919-1920
434308. Діалект і літературна мова (Східнокарпатський і покутський діалекти, їх походження і відношення до української літературної мови)
434309. Теоретична морфологія української мови.
434310. О свадебных обрядах, преимущественно русских
434311. Записки української господарської академії в Чехословацькій республіці. Том другий. Випуск перший. Факультет економічно-кооперативний.
434312. Стороженки. Фамильный архив. Том 6.
434313. З великої європейської війни.
434314. Ereignisse in der Ukraine 1914 - 1922 deren Bedeutung und historische Hintergunde. Serie I-IV. Band I.
434315. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. том 3.
434316. Повісти й оповідання.
434317. Старі хартії вольності.
434318. Українська народна вишивка
434319. Сарматские древности Днестро-Дунайского междуречья. III. Курганные могильники Васильевский и Кубей.
434320. Україна в роки Другої світової війни. Спроба нового концептуального погляду
434321. Сочинения. Том V. Повести и драматические сочинения Грыцька Основъяненка.
434322. Мысли о народных малорусских думах.
434323. Наймитські та заробітчанські пісні.
434324. Ярошенко.
434325. Іде, іде Зальман, или Гаилки, буковинско-русский обход на Воскресение Христовое.
434326. Дожилася Україна. . . Народна творчість часів голодомору і колективізації на Україні.
434327. Маланка. Народный обход в навечерие св. Василия и Нового Года.
434328. Изменения в численности и потери населения за время отечественной войны (по 1 апреля 1944 г.) по областям УССР
434329. Народознавчі матеріали з Галичини.
434330. Історія державної служби в Україні. У 5 т. Т.5. Кн.2. 1991 - 2009.
434331. Станислав Косиор (Москва)
434332. Крим в історичних реаліях України. Матеріали наук. конф. ''Крим в історичних реаліях України. До 50-річчя входження Криму до складу УРСР'' (Київ, 19 лютого 2004 р.).
434333. Українська революція. Розвідки і матеріали. Книга 3. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-20 рр.. .Том ІІІ.
434334. Историко-литературныя изследования и материалы. Том II. Из старинной русской повести.
434335. Богдан Дедицкий, Михаилъ Качковскiй и современная Галицко-русская литература
434336. Лемківське весілля й весільні співанки.
434337. Народні вишивки.
434338. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917 - 1939, 1941 - 1944 рр.
434339. Етнографічний збірник. Том XI. Галицько-руські народні пісні з мельодіями. Зібрав Іван Колесса.
434340. Князь В. Ф. Одоевский.
434341. Онацький ґ. Шляхом на Роттердам.
434342. Присоединенiе Галичины, Буковины и Угорской Руси
434343. Голодний мор 1932 - 1933 років на Кіровоградщині. Мовою архівних документів. Збірник документів і матеріалів.
434344. История литературы русской. Часть ІІ. 1 отдел.
434345. The legion of Ukrainian Sich riflemen. Badges, medals, and other items.
434346. Етнографічний збірник. Том I.
434347. Історія Волині. 1939 - 1941 рр. Навчальний посібник.
434348. Сава Чалий.
434349. Матеріали до життєписа Осипа Юрія Гординського-Федьковича. (Федькович Ю. Твори. IV.
434350. Собор Паризької Богоматері.
434351. Свято української культури. Нарис з історії початків українського друкарства.
434352. Укранський переклад хронки М. Бльського.
434353. Капраль Тимко або що нас губить.
434354. Тато на заручинах.
434355. Хома Прядка. Студент.
434356. Голод.
434357. Заспокоїлось.
434358. Починок.
434359. Промінь сонця.
434360. Сумні ідем. . . (вибір поезій).
434361. Перша пригода Ничипора Довгочхуна.
434362. Оповідання про заздрих богів.
434363. Ґете й Шевченко.
434364. Бібліографія видань української еміґраційної літератури 1945 - 1970.
434365. Роля України в болгарськіс відродженню. Вплив Шевченка на болгарських поетів передвизвольної доби.
434366. Про шевченкові твори (Просвітні листки. Ч. 38).
434367. Михаил Качковский и современная Галицко-русская литература. Часть І.
434368. Поетка вогненних меж. Олена Теліга.
434369. Вся королівська рать (Влада Київської Русі).
434370. Шукаю людини. Нариси з часів війни.
434371. Матеріали та документи Служби безпеки ОУН (б) у 1940-х рр.
434372. Слово о полку Игореве в переводе на нынешний русский язык.
434373. Очерки изъ исторiи и современной жизни южнорусскихъ колонистовъ (Москва)
434374. Taras Szewczenko. Zycie i pisma jego.
434375. Вифлеємська зоря.
434376. Веселе в сумному.
434377. Історія міста Києва з найдавніших часів до 1861 року. Наук. -допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. І. Кн.1.
434378. Against their will. The history and geography of forced migration in the USSR.
434379. Летопись Самоила Величка. Том iv.
434380. Кармелюк.
434381. Мойсей.
434382. Шкільні образки.
434383. Сатирично-гумористичні монологи для сцени. Книжка перша.
434384. История литературы русской. Часть І.
434385. Українські взори XVIII-го віку. Випуск 1-й.
434386. Украинские узоры XVIII века. Выпуск 2-й.
434387. Українські колядки
434388. К истории изданий малорусских исторических песен.
434389. Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 9.
434390. Погодина к М. А. Максимовичу с пояснением С. И. Пономарева.
434391. Історія України-Руси. Том VIIІ. Чистина ІІ. Початки Хмельниччини (1638 - 1648).
434392. Чайковский (пер. К. Климович).
434393. Українська Повстанча Армія, 1943-49. Довідник другий.
434394. Покажчик публікацій про діяльність ОУН і УПА (1945 - 1998 рр.).
434395. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами.
434396. Луцький.. .Джерела до історії Вапліте.
434397. Володимир Самійленко. З нагоди 35-літнього ювілею літературної діяльності..
434398. Шевченко - поет життя й чину.
434399. Між двома душами. Микола Гоголь.
434400. Правда про хвильовизм.
434401. Українські культурні діячі УРСР 1920 - 1940. Жертви більшовицького терору.
434402. Спогади про неокласиків.
434403. Українське весілля на Лемківщині.
434404. Твори. Том 9. Босяк. І інші оповідання.
434405. История Русов или Малой России Георгия Конискаго.
434406. Характеристики українських письменників. IІІ.
434407. Європейський фашизм. Порівняльний аналіз (1922 - 1982).
434408. Земля і воля. Рік ХІІ. неділя 2 вересня
434409. Українська мова. Практикум. Навчальний посібник.
434410. Безпалько. Нариси з історичного синтаксису української мови. Посібник для факультетів мови і літератури педагогічних інститутів.
434411. Сын. Рассказ из времен XVII века.
434412. Драгоманов Михайло Петрович.1841-1895 Его юбилей, смерть, автобiографiя i спис творiв
434413. Повоєнна Україна. Нариси соціальної історії (друга половина 1940-х - середина 1950-х рр.). У 3-х частинах. Ч.3.
434414. Wojna Polsko-ukrainska 1918-1919.
434415. Рік на Великій Україні. Конспект споминів з української революції.
434416. Темні місця в Слові о полку Ігоревім.
434417. Киевская Русь. сборник статей Том І.
434418. Українсько-руський архів. Т. ІХ. Матеріали до історії української пісті і вірші. І.
434419. Руська письменність. ІІІ. Твори Маркіяна Шашкевича, Якова Головацького, Николи Устияновича, Антона Могильницького.
434420. Рідна школа. Читанка третя.
434421. Наше життя і боротьба.
434422. Український визвольний рух. Збірник 5.
434423. Селітроварницький стан на Більському городищі.
434424. Три перстені.
434425. Історія України.
434426. Голубець.
434427. Україна в минулому. Випуск 1.
434428. Ucieczka ze Lwowa do Warszawy
434429. Апостол української національної революції.
434430. Очерки истории Южно-русских апокрифических сказаний и песен.
434431. Українська вишивка. Орнаменти, шрифти, тематичні композиції. Випуск перший.
434432. Твори. Том 2.
434433. Російські прислів'я та приказки з українськими відповідниками.
434434. Твори. Том V.
434435. Нариси й оповідання. Том перший.
434436. Славянско-русскiй Букварь
434437. Іван Франко.
434438. Поезія та її критика.
434439. Тур в народной словесности.
434440. Зелена Євангелія.
434441. Різьбярство Лемківщини.
434442. ОУН-УПА і українське питання в роки Другої світової війни (в світлі польських документів).
434443. Судебный процесс о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории г.. .Харькова и Харьковской области в период их временной оккупации.
434444. Сочинения. Том I.
434445. Повстанський рух 20-х - 30-х рр. ХХ ст. на Сумщині. Т.1.
434446. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саґ). Том 1.
434447. Історія комуністичної партії України.
434448. Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 6.
434449. Барви нашого слова.
434450. Взаємовідносини Кремля та радянської України. Економічний аспект (1917 - 1919 рр.).
434451. ОУН-УПА на Сумщині, Т.1.
434452. Проти филь.
434453. Невольник.
434454. Життя слова.
434455. Струни. Антологія української поезії від найдавніших до нинішніх часів. Частина І. Від Слова о полку Ігоревім до Івана Франка.
434456. Над Дніпром.
434457. Дев'ять братів і десята сестриця Галя.
434458. A history of modern europe from the fall of constantinople. vol iii. 1576-1679.
434459. Конфлікти в ОУН(б) і їх вплив на український Рух Опору (1941 - 1944 рр.).
434460. Історія парижської комуни.
434461. De regno Bosporano spartocidarum.
434462. Димитрий.
434463. Вибрані твори.
434464. Hurrah!!! ou la revolution par les cosaques.
434465. Малорусские народные преданія и разсказы. Сводъ
434466. Правописний словник.
434467. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.)
434468. Українське питання в роки Першої світової війни.
434469. Таємниці давніх цивілізацій
434470. Повоєнна Україна. Нариси соціальної історії (друга половина 1940-х - середина 1950-х рр.). У 2-х книгах, 3-х частинах. Кн. 1, ч. 1-2.
434471. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV-XVIII ст. Кордони воєводств у світлі джерел.
434472. Сельское хозяйство Украины.
434473. Михайлик.
434474. Про старі часи на Україні. Коротка історія України.
434475. Суспільні верстви Галицької Руси XIV - XV в.
434476. Твори. Том ІІІ.
434477. Етнографічний збірник. Том IX. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Том III.
434478. Повний збірник творів. Том ІІІ.
434479. Пан Халявский.
434480. Діяльність підпілля ОУН на Сході України. Збірник статей.
434481. Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях Х - первой половины ХІІІ вв.
434482. Світла і тіні ОУН.
434483. ОУН в 1941 році. Документи. Частина 2.
434484. Борислав Сміється.
434485. Твори. Том 2. Голота.
434486. Легенди та міфи України
434487. Приватне банкірське підприємництво в Одесі (ХІХ - початок ХХ ст.).
434488. Траґедія Галицької України. Матеріали про польську інвазію, польські варварства і польську окупацію Східної Галичини та кроваві роки 1918, 1919 і 1920.
434489. The Ukrainian Insurgent Army (UPA).
434490. Липинський Вячеслав. Архiв. Том 6.Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського
434491. Український музичний фольклор. Підручник.
434492. Збірничок українських пісень з нотами.
434493. Український визвольний рух. Збірник 1.
434494. Національна революція в Ірландії.
434495. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. Том 2.
434496. Rok 1683 na Podolu, Ukrainie i w Moldawii.
434497. Прізвища галицьких лемків у XVIII ст.
434498. Листи до І. Франка і інших (1881 - 1886). Львів, 1906; Листи до І.Франка і інших (1887-1895)
434499. Страйк. Сценчний образ в трьох діях з життя хліборобів в Галичині.
434500. 20-40-ві роки в українській літературі. Книга ІІ.
434501. Die Ukrainer Galiziens im Kampf um die Aufrichtung des ukrainischen Staates
434502. Живий труп.
434503. Свистун Филипп. Гр.. .Агеноръ Голуховскiй и Галицкая Русь в 1848-1859 гг.
434504. Материалы к биографии Гоголя. Том ІІІ.
434505. Книга для автора, редактора, видавця. Практичний посібник.
434506. Граматка.
434507. Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941). Том І. 1890-1917.
434508. Голод 1932 - 1933 рр. в Україні як геноцид. Мовою документів, очима свідків.
434509. nikolai gogol. between ukrainian and russian nationalism.
434510. Вибране (Киев)
434511. Український визвольний рух. Збірник 12.
434512. Полтавська битва 27 червня 1709 р. Український рубікон (Частина ІІ).
434513. Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 5.
434514. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. В 2 томах. Том ІІ.
434515. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. Часть ІІІ. Обрядные песни.
434516. Гетьмани України
434517. Твори. Том 3. Боротьба.
434518. История древней русской словесности. Книга первая.
434519. Французька мова. Початковий курс. Підручник.
434520. Причепа.
434521. Recollections of Kiev and the Northern Caucasus 1917-18.
434522. Голодомор 1932-33 років. Очима свідків, мовою документів. Северинська сільрада Сумського району.
434523. Безкрестныя могил. Очерки из недавнего.
434524. Исследование о торговле на украинских ярмарках.
434525. Отпаданiе Малороссiи от Польши, Томъ 3 (1340-1654)
434526. Зоря галицкая. Год VI. Число 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40.
434527. В. А. Жуковский и Н. В. Гоголь.
434528. Літопис УПА. Нова серія. Том 1. Видання Головного Командування УПА.
434529. Очерк литературной истории малорусскаго наречия в XVII и XVIII вв. Часть I.
434530. Україна в революційну добу. Іст. есе-хроніки. у 4 т. Т. IІІ. Рік 1920.
434531. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ століття. Навчальний посібник
434532. История русской литературы. Том ІV.
434533. Карпато-українська держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919 - 1939 роках.
434534. Farming the Red Land.Jewish Agricultural Colonization and Local Soviet Po
434535. Етнографія України.
434536. О Богдане Хмельницком.
434537. Записки наукового товариства імені Шевченка. Рік 1899. Кн.1. Т.XXVII
434538. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI - XVIII веков.
434539. На літературному базарі. Поезія, проза і публіцистика Івана Багряного.
434540. Вибране.
434541. Taras Shevchenko. A biographical Sketch.
434542. Дума пралісу.
434543. Правда (часть літературно-наукова). Рочник ХІ-ий. Том ІІ.
434544. Короткий курс історії українського письменства.
434545. Україна ХХ століття. Особи та події в контексті важкої історії.
434546. Археологічні пам'ятки Середнього Придніпров'я VI - IX ст. н. е.
434547. Моя участь у визвольних змаганнях 1917 - 1920
434548. Михайло Сорока. До 90-річчя від дня народження і 30-ліття від дня смерті
434549. Местные названия в украинской народной словесности.
434550. Некрополь Ольвії. V - IV ст. до н. е.
434551. Клочурак Степан.До волi (Спомини)
434552. Галиция в восстании 1863 года
434553. Хрестоматия церковно-словянская и древне-русская.
434554. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст.
434555. Старинна історія східніх народів. Том перший.
434556. Чайківський Й. Всесвітня історія. том 2. Середні віки.
434557. Вулицями старого Дрогобича.
434558. Начатки русской филологии. Книга I.
434559. Рух опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війник.
434560. Руська письменність. ІV. Твори Амвросія Метлинського і Миколи Костомарова. Видання друге.
434561. Annales de la petite-russie; ou histoire des cosaques-saporogues et des cosaques de l'Ukraine.
434562. Історія України.
434563. Українознавство. Курс лекцій. Навчальний посібник.
434564. Трагічна перемога.
434565. Второстепенный враг. ОУН, УПА и решение еврейского вопроса. 2-е изд. испр. и доп.
434566. Комплект навчально-методичних матеріалів з курсу історичної географії України для студентів історичного факультету.
434567. Vergewaltigung der Basilianer in Galizien durch die Jesuiten.
434568. Головацкий Яковъ.Начало и дЪйствованiе львовского Ставропигiйского Братства
434569. Реабілітовані історією. Донецька область. Книга третя.
434570. Реабілітовані історією. Донецька область. Книга п'ята.
434571. Rozdol'skij Roman. Stosunki poddancze w dawnej Galicji.Tom pierwszy
434572. По другім світі.
434573. Вірка.
434574. Революційна стихія. Зимовий похід 1919-20 рр.
434575. Степан Бандера и борьба ОУН.
434576. Під крилами визвольних дум. Спомини підхорунжого дивізії ''Галичина''
434577. Syn Bohdana.
434578. Дорога.
434579. Українство в Росії. Новійші часи.
434580. Українські імена і прізвища.
434581. Іван Зілинський.
434582. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.
434583. Екологія українського слова. Практичний словничок-довідник.
434584. Іспанська ділова мова. Навч. посібник.
434585. Найголовніші правила українського правопису.
434586. Винниченко і Петлюра. Політичні портрети революційної доби.
434587. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба.
434588. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ №1 (28).
434589. Nazi empire-building and the Holocaust in Ukraine.
434590. Імперія пам'яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві.
434591. Біобібліографічний покажчик.
434592. Украинская старина. Материалы для истории украинской литературы и народного образования.
434593. Материалы для истории Возсоединения Руси. Том первый (1578-1630).
434594. Историко-литературные исследования и материалы. Том III. Из история развития русской поэзии XVIII в.б
434595. Казка старого млина.
434596. Коваль Бассім.
434597. Каразінські читання (історичні науки). Тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених.
434598. Темницький Володимир.Украiнськi Сiчовi Стрiльцi
434599. Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921 - 1928 рр.). В 2 ч. Ч.1.
434600. Життє і слово. Статті на літературно-громадські теми.
434601. Obraz etnograficzny. Tom IV.
434602. Етнографічний збірник. Том XV. Знадоби до галицько-руської демонолоґії. Зібрав Володимир Гнатюк.
434603. Нариси історії державної служби в Україні.
434604. Стратегічні та фронтові операції Великої Вітчизняної війни на території України.
434605. Історія середніх віків (І період). Посібник для практичних занять для студентів історичних факультетів.
434606. Під видом бандитів УПА.
434607. Ще одна трагедя козакв (Доповдь на Канадйському пленум НТШ в 1960 роц).
434608. Командир Рзун.
434609. Чужа преса про дії Української Повстанської Армії (УПА).
434610. Український легіон самооборони. Причинки до історії.
434611. Голод в Україні. Вибрані статті.
434612. Українсько-польський процес 1918 - 1923 перед світовим трибуналом.
434613. Deutch. Die Besten 1000 Themen. Найкращі 1000 усних тем з перекладом для учнів 5-11 класів та абітурієнтів.
434614. Англійська мова для дітей дошкільного віку - прогр. , метод. реком.
434615. Сторінка із записної книжки. Том 7.
434616. Пам'яти Івана Франка (опис життя, діяльности й похорону).
434617. Амвросiй А. Полянскiй.Жизнь и творчество
434618. К вопросу о взаимных отношениях славянских наречий.
434619. Чотири казки.
434620. Сироти.
434621. Осінньої ночі.
434622. Наша Січ-мати.
434623. Дядько Тарас.
434624. Хома Дубило (історичне оповідання з життя Холмщини).
434625. Засів.
434626. Твори. Том 4. Кузь та Грицунь. І інші оповідання.
434627. Під сміх війни. Нариси й оповідання.
434628. Пан писар.
434629. Чоловік, що редагував газету.
434630. Михайло Чернышенко или Малороссия восемьдесят лет назад. часть 2.
434631. Драматичні твори. Пер. І. Франко.
434632. Матеріяли до українсько-руської етнольоґії.. .Томи 8 - 12 з додатком Мелодії гаївок.
434633. Малорусский язык и украинско-руський литературный сепаратизм.
434634. Степан Бандера. 1909 -1959 - 2009. Збірник статей.
434635. Голодомор 1932 - 1933 рр. на Чернігівщині. Документи, свідчення, дослідження. Зб. документів і матеріалів.
434636. Науково-історичні читання, присвячені 140-річчю з дня народження М. С. Грушевського (Мінськ, 22 грудня 2006 р.).
434637. Бандеровщина
434638. Українська історіографія 1917 - 1956
434639. Сонячна машина.
434640. Літописи Київської Русі.
434641. Жидівська національна автономія в Україні 1917 - 1920.
434642. Суспільно-політичні трансформації в Україні. Від задумів до реалій.
434643. Хмари.
434644. Партизанская война на Украине. Дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941 -1944.
434645. Співаник УПА.
434646. Істину встановлює суд історії. Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. Том 2. Наукові студії.
434647. Український визвольний рух. Збірник 10. До 100-річчя від дня народження Романа Шухевича.
434648. Знаки української етнокультури. Словник-довідник
434649. Ukrainische Rundschau, Jahrgang
434650. Талергофский Альманах. Пропамятная книга австрийских жестокостей, изуверстств и насилий над карпато-русским народом во время Всемирной войны 1914-1917 гг.
434651. Статьи и речи об Украине. Сборник.
434652. Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах. Выпуск первый.
434653. Материалы для истории русской литературы.
434654. Русское Забужье (Холмщина и Подляшье)
434655. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні.
434656. Збірник пам'яті Тараса Шевченка (1814-1914).
434657. Cossack fairy tales and folk-tales.
434658. Киевская старина. Том ХІ.
434659. Руська письменність. ІV. Твори Амвросія Метлинського і Миколи Костомарова.
434660. Монографії до історії Галицької Руси
434661. Из области литературы. Статьи, лекции, речи, рецензии.
434662. Голодомори в Україні. 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947. Злочини проти народу.
434663. Київ наприкінці XV - у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування.
434664. Гріх.
434665. Taras Schewtschenko. Ein Ukrainisches dichterleben.
434666. Кулиша. Том 3. Стихотворения 1893 - 1897 гг.
434667. Історичне джерелознавство. Пдручник.
434668. Украинската литература.
434669. Літопис УПА. Нова серія. Том 7. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1943 - 1959. Книга 4.
434670. Die Kosaken in ihrer geschichtlichen Entwidelung und gegenwartigen Suftanden.
434671. Старый лемко оповідат.
434672. Собрание сочинений. Том I. Отдел исторический.
434673. Из истории русской литературы XVIII века. Опыт статистических наблюдений. І - ІІ.
434674. Карпато-русскiе писатели.Александръ Васильевичъ Духновичъ
434675. Зависимость Ревизора Гоголя от комедии Квитки Приезжий из столицы.
434676. Откуда идет русская земля по сказанию несторовой повести и по другим старинным писаниям русски.
434677. Powstanie na Wolyniu, Podou i Ukrainie w Roku 1831. Tom II.
434678. The cossacks of the Ukraine - comprising biographical notices of the most celebrated Cossack Chiefs or Attamans.
434679. Переписка Михайла Драгоманова з Мелiтоном Бучинським 1871-1877
434680. Кобзарь з додатком споминок про Шевченка писателв Тургенева Полонского.
434681. Видавничо пропагандивна діяльність ОУН (1941 - 1953 рр.)
434682. Імена, повернуті із забуття. За матеріалами судових справ репресованих селян 1929 - 1950-х років, що зберігаються у Державному архіві Кіровоградської області.
434683. Воронець з малюнками Ю. Магалевського.
434684. Шашкевич Маркіян. Русалка Дністровая.
434685. Етнографічний збірник. Том ХХІV. Галицько-руські народні приповідки. Том ІІ. Випуск ІI. (Кравець - Пять).
434686. С. К.
434687. Пошук українського слова або боротьба за національне Я.
434688. Texts of the Ukraine ''Peace'' with maps.
434689. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944 - 1953 рр. Нові документи і матеріали.
434690. Українська шляхта з кінця XIV - до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна.
434691. Кореспонденція Якова Головацького (1850 – 1862 рр.).
434692. У лабетах долі. Спогади.
434693. Luciuk Bohdan.Anglo-American Perspectives on the Ukrainian Question 1938-1951 (Онтарио
434694. Кобзарь. Твори Тараса Шевченка.. .Том І (1838 – 1847).
434695. Из украинской старины.
434696. История и археология юго-западных областей СССР начала нашей эры.
434697. Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича (Федькович Ю. Твори. VIII).
434698. Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1941 - 1942). Т.2.
434699. В горах.
434700. Лопатинський.
434701. Твори. І.
434702. Сборник статей по литературе и истории в честь Н. П. Дашкевича.
434703. Б'є дванадцята (спогади й матеріали до діяння ОУН напередодні німецько-московської війни 1941 р.).
434704. Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 7. Гуцульщина.
434705. Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Випуск XVI.
434706. Messieurs les cosaques. Tome II.
434707. Ukraine. The land and its people (An introduction to its geography).
434708. A Guide to the Sacz Ethnographic Park.
434709. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, Часть І. Думы и думки.
434710. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. Выпуск 1. Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и пр.
434711. Разыскания в области анекдотической литературы. Анекдоты о глупцах.
434712. Нарис історії західно-європейської літератури до кінця XVIII віку.
434713. Передісторія давніх Русів у світовому контексті
434714. История славянских литератур. Том І.
434715. Кирило-Мефодiiвське Товариство, Том 3
434716. Українські прадавні обереги.
434717. Винниченко (спроба літературної характеристики).
434718. Незримі скрижалі Кобзаря (Містика лицарства запорозького).
434719. Українська класична елегія.
434720. Чорна рада. Хронка 1663 року.
434721. Записки Українського Наукового Товариства в Києві. Книга І.
434722. Козаки і монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648 - 1721 рр.
434723. Кулиш Пантелеймон. Листи до М. Д.Бiлозерського
434724. Byzanz und Rom im Kampf um die Ukraine 955-1939 (Фюрт)
434725. Мистецтво Давньої України
434726. История украинского народа. Выпуск второй.
434727. Нарис української міфології.
434728. Статті. Листи. Документи. Т. IV. Упор. П. П. Сергійчук.
434729. Українська революція. Розвідки і матеріали. Книга 4. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-20 рр.. .Том ІV.
434730. Еванс, Ричард Дж. На захист історії.
434731. Злочини польських шовіністыв на Волині. Книга перша. Рівненська область.
434732. Записки Українського наукового товариства в Києві. Книга І.
434733. Революцiйна дiяльнiсть нiмецькоi комунiстичноi групи Спартак на Украiнi
434734. Семейная жизнь в Подолии в первой половине прошлого века.
434735. Україна і Німеччина у Другій Світовій війні.
434736. Твори. ІІІ. Драматичні твори.
434737. Кобзарь (в переводе русских писателей).
434738. Гетманщина накануне ее падения. (очерки быта).Владикавказ
434739. Княжа служба в Київській Русі.
434740. Річпосполитська історіографія України (XV - середина XVII ст.). У 2-х ч. Ч.1.
434741. Руська письменність. І. Твори Івана Котляревського, Петра Артемовского-Гулака, Євгенія Гребінки.
434742. Die russischen Kosakenheere.
434743. Українські літературні альманахи і збірники ХІХ - початку ХХ ст. Бібліографічний покажчик.
434744. Руська письменність. ХІV, 1. Твори Івана Нечуя-Левицького.Том перший
434745. Галичанин. Литературный сборник. Книга 1. Выпуск 1, Выпуск 2.
434746. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. У трьох книгах. Книга перша.
434747. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р.
434748. Сердешна мати. Оповідання з мандрівки до Курдистані (пер. з німецького).
434749. Чорна свитка.
434750. Як і чому.
434751. Старина малороссийская, запорожская и донская.
434752. Обереги Бескидів. Книга про Лемківщину.
434753. Історична фонологія української мови.
434754. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 10.
434755. Шевченко. Его думы и песни (в переводе И. А. Белоусова).
434756. Загальне мовознавство.
434757. 1000 themes parles en Francais. Усні теми з паралельним перекладом для учнів 5-11 класів та абітурієнтів.
434758. Kwitka. Oksana ou l'orgueil villageois et ses Rava.
434759. Руська письменність. VІ. Твори Пантелеймона Куліша.
434760. По білому яйці воскові взори. Посібник з писанкарства.
434761. Поезії.
434762. Давня Греція
434763. Сказания о местностях Киевской губернии.Біла Церква
434764. Начерк історії української літератури. Книжка ІІ. Від нападів Татар до Котляревського.
434765. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, Том 6.
434766. Історія державної служби в Україні. У 5 т. ВТ.4.
434767. Історія західних та південних слов'ян у ХХ ст. Курс лекцій.
434768. Троянська війна
434769. Очерки из истории западно-русской литературы XVI – XVII вв.
434770. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. В 2 томах. Том ІІ.
434771. Артист. Пер. О. Кониський.
434772. Рідне слово. Збірка новел і оповідань українських авторів. І.
434773. Киевская старина. Том ІІІ.
434774. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 14.
434775. Історія української преси.
434776. Тарас Шевченко. Життя його та діла.
434777. Літопис УПА. Нова серія. Том 6. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1943 - 1959. Книга 3.
434778. Спецоперації НКВД-КГБ проти ОУН. Боротьба Москви проти українського націоналізму 1933 - 1943. Дослідження методів боротьби.
434779. Похід українських армій на Київ-Одесу в 1919 році (Капустянський М.) Уривки зі спогадів. Документи та матеріали (Маланюк Є.)
434780. Доля як історія
434781. Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах. Том 2
434782. Музика.
434783. Три поеми (Сон, Великий льох, Неофіти).
434784. По вопросу о малорусской литературе.
434785. Міфи давніх слов’ян
434786. Михайло Павлик, его житте i дiяльнiсть
434787. Рік 1918, Київ.
434788. Мої спомини 1944 - 1956 рр.
434789. Варшавський договір між поляками й С.Петлюрою 21 квітня 1920
434790. Дніпропетровськ - виміри історичної долі 1492 - 2008. Частина 2. Коріння міста.
434791. Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 р.).
434792. Первісна міфологія українського фольклору.
434793. Соціально-побутові пісні
434794. Пошук історичної інформації в інтернеті. Посібник для студентів історичних факультетів.
434795. Російська революція 1917 року. Новий погляд.
434796. Історична граматика української мови.
434797. Українська сорочка. Альбом
434798. Полтавські різьбарі. Яків Халабудний, Василь Гарбуз.
434799. Guerrillas tras la cortina de hierro.
434800. Матеріали до словника буковинських говірок. Випуск перший.
434801. Мандрівка в країну слова.
434802. За державність. Матеріали до історії війська українського.Збірник 5
434803. O Rusi i rusinach.
434804. Повести. Том І. Черная Рада.
434805. Голодомори в Україні. Одеська область 1921 - 1923, 1932 - 1933, 1946 - 1947. Дослідження, спогади, документи.
434806. То була неволя. Спогади та листи остарбайтерів.
434807. Український правопис.
434808. Основи термінотворення. Семант. та соціолінґвіст.аспекти Київ
434809. Вплив повстання Степана Разіна на Україну.
434810. Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941). Том ІІ. 1918-1941.
434811. Памяти Жуковского В. А.и Гоголя Н. В. выпуск первый.
434812. Дивізія Галичина. Історія.
434813. Вoеннo-статистическoе oбoзрение Рoссийской Империи, Екатеринославская губерния (Том 11, Часть 4)
434814. Крути. У 40-річчя великого чину.
434815. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956 - 1987).
434816. Ясир. Листи, оповідання і народна творчість у німецькій неволі.
434817. Харківський історіографічний збірник. Випуск 9.
434818. Панькiвський Кость.Вiд комiтету до Державного Центру
434819. Матеріали й замітки до історії національного відродження Галицької Руси в 1830 та 1840 рр. Додаток. До історії москвофільства в Угорській Русі.
434820. Лiтературно-публiцистичнi працi.Том II (Киев)
434821. Кулиш. Исторiя возсоединенiя Руси.Том III
434822. Wydawnictwo Militaria. #302. Rolf Michaelis.14. Waffen Grenadier Division der SS (Ukrainische Nr. 1) ''Galizien''.
434823. Перехід від авторитаризму до демократичного суспільства в Іспанії (1960 - 1982 роки).
434824. Український визвольний рух. Збірник 3. До 75-ліття Організації Українських Націоналістів.
434825. Дні слави (Спогади полковника української армії).
434826. Лемківське весілля.
434827. Голодомор 1932 - 1933 років на Сумщині.
434828. Етнографічний збірник. Том XXIІ. Галицько-руські народні мелодії. Часть ІІ.
434829. Михайло Драгоманов.Життя i лiтературно-дослiдницька дiяльнiсть
434830. Лекції по історії укранського права. Частина І. Княжа доба.
434831. Dialekt Lemkow. Fonetyka i fonologia.
434832. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА. 1920-1945.
434833. Шевченківський збірник. Т.І.
434834. У дзеркалі слова. Есеї про сучасну українську лутературу.
434835. Podole, Wolyn i Ukraina.
434836. Наука віршування.
434837. Війна і слово (Мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму).
434838. В туман
434839. Казки з-за грат. Із спецсховища - до читача.
434840. Броди. Збірник статей і нарисів.
434841. Незабутнє і непрощене. Історія однієї української селянської родини між двома війнами. Спогад.
434842. Український альманах.
434843. На лоні природи. І інші оповідання.
434844. Тарас Бульба.
434845. Розвиток мовознавства в УРСР 1967-1977.
434846. Концентраційні табори в Совєтському Союзі.
434847. Украiнський нарiд i його непрошенi опiкуни
434848. Сорок літ діяльності Просвіти.
434849. Сборник украинских песен. Часть І.
434850. Галицькі приповідки і загадки.
434851. Songs of Ukraina with ruthenian poems. Translated by Florence Randal Livesay.
434852. Українські говірки у Польщі.
434853. Очерк звуковой истории малорусскаго наречия.
434854. Кулиша. Том 1. Стихотворения 1843 - 1875 гг.
434855. Боги.Міфи Давньої Греції
434856. Last victory in Russia. The SS-Panzerkorps and Manstein's Kharkov counteroffensive. February - March 1943.
434857. З-над хмар і з долин. Альманах.
434858. Відвдячився
434859. На кожний день. Книжка перша (на січень, лютий, березень).
434860. Отаман зелений.
434861. Я вас не забув. Спомини 1935 - 1945.
434862. Варшавський акт обвинувачення Степана Бандери та товаришів.
434863. Гетьман Мазепа.
434864. Без території. Ідеологія та чин Уряду УНР на чужині.
434865. Талергофский Альманах. Пропамятная книга австрийских жестокостей, изуверстств и насилий над карпато-русским народом во время Всемирной войны 1914-1917 гг.
434866. Початки українського соціалізму в Галичині.
434867. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 5. Труды педагогического отдела. Выпуск І.
434868. Літопис УПА. Нова серія. Том 5. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1943 - 1959. Книга 2.
434869. Щит и меч отечества.
434870. Les cosaques d'atrefois.
434871. Заборона українства 1876 р.
434872. Екзотична птахи і рослини з додатком Індія. Колекція віршів.
434873. Таємничий голос за спиною.
434874. Україна - 2004. Події. Документи. Факти. У 3-х томах. Т.3.
434875. Панські жарти.
434876. Вибрані твори.
434877. Запорожська слава.
434878. Piesni ludu ruskiego w Galicyi. Tom pierwszy.
434879. Лицар другого сорту. Наймане вйсько Лвобережно Гетьманщини 1669-1726 рр.
434880. Народна школа. Четверта часть.
434881. Русские люди. Жизнеописания соотечественников, прославившихся своими деяниями на поприще науки, добра и общественной пользы. Том второй.
434882. З бурливих літ. Часть І.
434883. Твори в 2-х т. Т.2. Гордубал; Біла пошесть; Мати. П'єси; Оповідання; Афоризми та баєчки.
434884. Вибір з українського народного письменства. Перший том (від 1789 до 1876). Для сьомої кляси середніх шкіл; для третьої кляси колєґії.
434885. Національна книга пам'яті жертв голодомору 1932 - 1933 років в Україні. Сумська область.
434886. Літопис УПА. Нова серія. Том 9. Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля. Протоколи допитів. .
434887. Моє слово.
434888. Пісня про Роланда. Старофранцузький епос.
434889. Die Ukrainische Staatsidee und der Krieg gegen Rusland.
434890. Зразки каліграфічного написання літер і цифр - методичні рекомендації. Навчальне видання.
434891. Ренесансний гуманізм в Україні.
434892. Вивчаємо етику та естетику без проблем
434893. Чернігівка.
434894. Историко-статистическое описание Харьковского кафедрального Успенского собора.
434895. Матеріали до культурної історії Галицької Руси ХVIII i XIX в.
434896. Записки о Южной Руси. Том i.
434897. Популярна історія товариства ''Просвіта''.
434898. Голод 1932–1933 років в Україні. Причини та наслідки.
434899. Моя країна - Україна
434900. Вступ до українского народознавства. Навчально-методичний посібник.
434901. Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 3.
434902. Киевская старина. Том ІV.
434903. Слово о полку Игоревом. Текст з перекладом і з поясненням староруських правил акцентових і ритмічних.
434904. Киевская старина. Том V.
434905. Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы.
434906. Дорогою до мови
434907. Панькiвський Кость.Роки нiмецькоi окупацii
434908. Німецька мова. Підручник для 6 класу.
434909. Waleryana Kalinki. Tom 10. Galicya i Krakow pod panowaniem austryackiem.
434910. Славянските сказания за рождението на Константина Великий.
434911. Histoire de Charles XII par voltaire.
434912. Український мистецький гурток Спокій. Каталоґ ІІІ виставки, Варшава, черв.1930.
434913. Утрення во святую и великую неделю Пасхи.
434914. Служба Божа св. Йоанна Золотоустого.
434915. Приєднання церкви української до московської в 1686 році.
434916. Становлення і дозрівання української вітки Церкви Христової (аналітична довідка). Моя Україна і ваша.
434917. Віра наших предків.
434918. Z dziejow Hajdamaczyzny. Czesc 1.
434919. Полтавська битва 27 червня 1709 р. Український рубікон (Частина І).
434920. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов.Исторические очерки,
434921. Листи на Надднiпрянску Украiну
434922. 20-40-ві роки в українській літературі. Книга І.
434923. Нижнедунайская Скифия в VI - начале І в. лр н. э. (Этно-политический аспект).
434924. Липинський Вячеслав. Архiв. Том 1. Листування. А-Ж.
434925. Україна irredenta.
434926. Історія України. Навч. посібник.
434927. Чиє то полечко не зоране й інші народні пісні.
434928. Сочинения Николая Гоголя. Том первый.
434929. Руська письменність. ІІ, 2. Твори Григорія Квітки-Основ'Яненко. Том другий.
434930. Литературное наследие.
434931. Енеїда.
434932. Феноменологія духу.
434933. Бібліографія Філософсько-антропологічні читання. Творча спадщина В. І. Шинкарука та сьогодення (до 80-ліття від дня народження). Частина 1.
434934. Заснування Софійського собору в Києві. Проблеми нових датувань. Матеріали круглого столу.
434935. Кирило-мефодіївське братство.
434936. Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 6.
434937. Современная Галицiя
434938. Український здвиг. Прикарпаття. 1939 - 1955.
434939. Сценарії народних свят.
434940. Щедровки.
434941. Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 7.
434942. Німецька мова. Підручник для 8 класу.
434943. Етнографічний збірник. Том XVIIІ. Володимир Гнатюк. Коломийки. Том ІІ.
434944. Історія України-Руси. Том І. До початку ХІ віка.
434945. Японська література. Хрестоматія. Том І (VII - XIII ст.).
434946. Брати Моуглі (Оповідання з життя дитини між звірями)
434947. Перед широким світом.
434948. При битій дорозі. Оповідання з часів війни.
434949. Тарас Шевченко - Мій великий друг Щепкін.
434950. Листи про історичний матеріалізм (1890 - 1894).
434951. Бібліографія історико-філософських досліджень, виданих в Україні в 1990 - 2004 рр.
434952. Культура і антикультура. Хто кого. Статті.
434953. Менцвель Анджей. Родинна Європа — вперше.
434954. Мартін Гайдеґґер очима сучасників.
434955. Твори. Том І. Оповідання.
434956. Шляхи розвитку сучасної літератури. Диспут.
434957. Повна збірка веселих віршів.
434958. Наші знакомі.
434959. Міфи та легенди народів світу.Дитяча енциклопедія
434960. Сучасна українська мова.
434961. Українсько-польський тематичний словник жестової мови (для батьків і дітей).
434962. Історія України-Руси. Том V. Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в Українсько-руських землях XIV - XVII в.
434963. Волынская резня. Польские и еврейские жертвы ОУН-УПА. Каталог документальной фотовыставки.
434964. Конрад, або дитина з бляшанки.
434965. Подорож на Гарц.
434966. История литературы русской. Часть ІV.
434967. Антоній і Клеопатра.
434968. Страшний монах Распутін, або Тайни Царського Двора.
434969. Галлерея русскихъ писателей.
434970. Біблія (Переклад Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета)
434971. Галичина, Буковина, Угорская Русь.
434972. Геродот із Галикарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V століття перед Христом.
434973. Січовий співаник.
434974. Думы о Донбассе.
434975. Липинський Вячеслав. Архiв. Том 7.Листи Осипа Назарука до Вячеслава Липинського
434976. Antiquites grecques du Bosphore-Cimmerien.
434977. Загальне мовознавство.
434978. Ні парубки, ні вдівці. Польовання.
434979. На крилах пісень.
434980. Нація поневолена, але державна. Українська визвольна справа з міжнародно-правного пункту бачення.
434981. Микола Міхновський. Апостол української державності.
434982. Політологія для політика і громадянина
434983. Прилуччина. Енциклопедичний довідник. За ред. Г. Ф. Гайдая.
434984. Електронний підручник з української мови.
434985. Сочинения. Том I (1836 – 1840).
434986. Хрещатий яр (Київ 1941-43). Роман-хроніка.
434987. Твори. Том І.
434988. Червона зоря. пер. О. Нитка.
434989. Chronik der urrainischen Sevcenko-Gesellschaft der wissenschaften in Lemberb. Heft I.. .Nr 45.
434990. Музика як мова звуків.
434991. Seweryn Malinowski. Kartka z dqiejow sceny polskiej na wschodnich kresach.
434992. Исторические песни малорусского народа. Том первый.
434993. Стратегія реформування освіти в Україні. Рекомендації з освітньої політики.
434994. Графіка шрифту в Острозькій біблії.
434995. Літопис УПА. Нова серія. Том 4. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1943 - 1959. Книга 1.
434996. Географія релігій. Навчальний посібник.
434997. Молода Україна. Ч.1. Провідні ідеї і епізоди.
434998. Політична система для України - історичний досвід і виклики сучасності.
434999. L'Hetman Maxime.
435000. Таємниця Віті Зайчика.
435001. Для домашнього огнища.
435002. Біобібліографія.
435003. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.
435004. На теми української наукової мови
435005. International standart ISO 9.. .Information and documentation - Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters - Slavic and non-Slavic languages.
435006. Труды киевской духовной академии. Том І.
435007. Квітуче народне мистецтво. Вишивка, тканини, кераміка та писанки на Сокальщині.
435008. Пан штукаревич або оказія, якої не бувало.
435009. Біля машини.
435010. Снип. Малорусские сцены, рассказы и анекдоты.
435011. Душогуби.
435012. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 4.
435013. Галицько-руське письменство 1848-1865 рр.
435014. П'ять по дванадцяиій. Записки на бігу.
435015. Опирі. Ч.1. В царстві золотої свободи.
435016. Кирило-Мефодiiвське Товариство, Том 1
435017. Країнознавство. Ч.1. Культура народів слов'янських країн. Навчальний посібник.
435018. Угорський король Матвій Корвін в словянській усній словесності.
435019. Политическiя сочиненiя. Центръ и окраины
435020. Художньо-естетичне виховання школярів засобами світової художньої культури. Навчальний посібник.
435021. Бібліотечний кореспондент та його робота.
435022. Кобзарь.
435023. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Часть 3. Разночтения и дополнения. Отделение 1. Думы и думки.
435024. Нарис історії української преси (Курс лекцій).
435025. Документи i матерiали 1841 -1994 (Львов)
435026. Нарис історії українського театру в Галичині.
435027. Твори. Том 10. Чесність з собою.
435028. Літопис УПА. Нова серія. Том 2. Волинь і полісся. УПА та запілля 1943 - 1944. Документи і матеріали.
435029. Оборонні споруди в межиріччі Дніпра і Сіверського Дінця (друга половина XVII - XVIII ст.).
435030. Етнічність та етнічна історія України. Курс лекцій
435031. Кобзарь.
435032. Хуторна поезія.
435033. Під Корсунем.
435034. Тарас Шевченко і його думки про громадське життя.
435035. Библiотека карпато-русскихъ писателей
435036. Українсько-руський архів. Т. ІІІ. Матеріали й замітки до історії національного відродження Галицької Руси в 1830 та 1840 рр.
435037. Історія України 1917 - 1923 рр. Том ІІ. Українська Гетьманська Держава 1918 року.
435038. Розвага. Український декламатор. №1.
435039. Собрание сочинений. Том II. Отдел историко-топографический, археологический и этнографический.
435040. Мои воспоминанiя (Москва) (1879)
435041. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. XX ст.).
435042. Запорозька Січ та Річ Посполита. 1686-1699.
435043. Етнографічний збірник. Том ХХІХ. Етноґрафічні матеріали з Угорської Руси. Т. V. Казки з Бачки.
435044. Українська Муза. Випуски 1-12. Репринт.
435045. Декламації з ілюстраціями читальням імені Михайла Качковського.
435046. Поїзд мерців.
435047. Мужики Аристократи.
435048. Відгуки. Поезії.
435049. Ruthebische Grammatik.
435050. Загальне мовознавство.
435051. Записки Українського Наукового Товариства в Києві. Книга І.
435052. Розвага. Український декламатор. №2.
435053. Мана.
435054. Фавст. Перша частина. Пер. Д. Загула.
435055. Українсько-московська війна 1920 року в документах. Частина 1. Оперативні документи штабу армії УНР
435056. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, Том 3.
435057. Українська історія. Том І. Старинні і середні віки
435058. Історія культури.
435059. Вік (1798-1898).
435060. Приказки. В чотирьох частях. Часть третя.
435061. Українська мова. Підручник для 10 - 11 класів.
435062. Писання. Том ІІ. Проза.
435063. Твори. Том 11.
435064. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, Том 7.
435065. Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченка (1814 – 1861).
435066. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, Часть ІІІ. Разночтения и дополнения.
435067. Українське мистецтво. І. Деревляне будівництво і різьба на дереві.
435068. Збаражчина. Збірник статей і матеріалів.
435069. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 11.
435070. Полтичн псн укранського народу viii - xix ст. частина 1. роздл 1.
435071. Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова.
435072. Український національний рух. Основні тенденції і етапи розвитку (кінець 1950-х - 1980-ті рр.).
435073. Як живеть ся украiнському народови в Австрii
435074. Вежі і кулемети (Спогади з Дивізії і большевицького полону).
435075. Художнє вишивання. Альбом.
435076. Атлас світу
435077. Люба – згуба.
435078. Твори. Том 1. Поезії, проза.
435079. Американець.
435080. Мак
435081. Археологія доби Галицько-Волинської держави.
435082. Професіональні співці й музиканти на Україні. Програма для досліду їх діяльності й побуту.
435083. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу.
435084. Микола Лисенко. В соту річницю народження (1842 - 1942).
435085. Українські наголоси московських храмів.
435086. Український народний одяг XVII - початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського.
435087. Звичаї нашого народу.
435088. Зруб і парости.. .Літературно-критичні статті, есеї, рефлексії.
435089. Краткий очерк Галицко-Русской письменности
435090. Дополнения до сводной галицко-русской лЪтописи съ 1772 по 1813 года
435091. Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1942 - 1943). Том 3
435092. Ковалевський Микола.При джерелах боротьби
435093. Українська етнографія. Курс лекцій.
435094. Лемківські народні пісні.
435095. Polsko-ukrainska wojna o Lwow i Galicje Wschodnia 1918 - 1919.
435096. Загальний курс фізики. Зб. задач.
435097. Підпілля ОУН(б) у Донбасі.
435098. Южнорусские летописи Том І.
435099. Народні українські пісні з голосом (50 пісень і 5 додатків). Зібрані, споряджені і видані Олексієм Гулак Артемовським.
435100. Українські паперові гроші, 1917 - 2005. Каталог
435101. Повстанча торба.
435102. Українські поезії.
435103. Хата.
435104. With fire and sword.
435105. Україна в революційну добу. Іст. есе-хроніки. у 4 т. Т. IV. Рік 1920.
435106. Зібрані твори.
435107. Сочинения.
435108. Стефан Баторий и днепровские козаки.
435109. Вік (1798 - 1898). Том другий.
435110. Аріанство в епоху Константина Великого.
435111. Таланти Бойківщини.
435112. Histoire des Kosaques. Tome I.
435113. Українська мова та література. Довідник. Книга 2. Українська література
435114. Довідник українських прізвищ.
435115. Матеріали до етнології. ІІІ.Матеріали до монографії
435116. Критичний розслід над текстом Кобзаря.
435117. Зоря галицкая. Год VI. Число 1, 2, 8-29, 32,-36, 40-42.
435118. Поетка українського рісорджімента (Леся Українка).
435119. Микола Зеров. Літературно-критичний нарис.
435120. Ілюстрована історія України.
435121. Революция на Украине.От керенщины до немецкой оккупации
435122. Робочий зошит з сольфеджіо. 5 клас. Методичний посібник.
435123. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття.
435124. Робочий зошит з сольфеджіо. 4 клас. Методичний посібник.
435125. Страшний ворог. Книжка про горілку.
435126. Спогади
435127. ХХ століття. Історія, економіка, політика, ідеологія. Книга І. Нариси з історії (1901-1945).
435128. Tales of Moscovy and the Ukraine.
435129. Родинна-сімейна енциклопедія.
435130. Polska wlasnosc ziemska na Ukraine (gubernia kijowska, podolska i wolynska) w 1
435131. Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Рівненська область. Кн.1.
435132. Дружини українських націоналістів.
435133. Гетьман Богдан Хмельницький.
435134. Кропивницького.
435135. Іван Гус. Чеський мученик, його життя, науки і смерть.
435136. Основи ораторського мистецтва. Практикум
435137. Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. Упор. Р. Пиріг.
435138. Histoire des Kosaques. Tome II.
435139. Огні горять.
435140. История русской интеллигенции. Итоги русской художественной литературы ХІХ века. Часть І.
435141. Риторика.
435142. Етнографічний збірник. Том XVII. Володимир Гнатюк. Коломийки. Том І.
435143. Захар Беркут. Образ громадського життя карпатської Руси в ХІІІ віці.
435144. Феномен советской украинизации. 1920 - 1930-е годы.
435145. Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини ХІХ ст.
435146. Piesni polskie i ruskie ludu galicyjskiego.
435147. Чесность с собой.
435148. Гармонія.
435149. Методика та організація наукових досліджень. Навчальний посібник.
435150. Флософя стор. Пдручник.
435151. Перший український просвітно-економічний конґрес, уладжений Товариством Просвіта в сорокаліття заснування. Протоголи і реферати.
435152. Съверянская земля и съверяне по городищамъ и могиламъ.
435153. Етнографічний збірник. Том V.
435154. Одеська періодична преса років революції та громадянської війни 1917 - 1921.
435155. Граматика руської мови.
435156. До проблеми Кавказу
435157. Український визвольний рух. Збірник 11.
435158. Командир УПА-Північ Дмитро Клячківський - ''Клим Савур''.
435159.
435160. Чеська мова. Підручник.
435161. Орли.
435162. Збірка творів українських письменників з образками.
435163. Українська Повстанська Армія. 1942-1952.
435164. Чорновол Iгор. Польско-украiнська угода 1890-1894 рр.
435165. Селянський стінний розпис на Поділлі (Зіньківський та Солобковецький р.).
435166. Застольные песни.
435167. Правий екстремізм і толерантність. З досвіду України та Німеччини.
435168. Середземне море і Україна.
435169. Вороги й винищувачі культурних вартостей України. Перегляд деяких фактів і роздуми з приводу них.
435170. Чому повстання 1648 р.було переможним
435171. Про суспільну мораль.
435172. Симон Петлюра
435173. Пам'ятка українського еміґранта.
435174. Концепція стратегії розвитку України у ХХІ столітті. Консервативна модель.
435175. Під московським караулом. . .
435176. Демократія давня й новочасна.
435177. Галичина в життю України
435178. Емграця. Випуск 1.
435179. Ave diktator!
435180. Україна над океаном.
435181. Базар.
435182. Розмова з полковником Андрієм Мельником, керманичем Українського Національного Руху.
435183. Павуки та мухи.
435184. Ukraine the forgotten nation.
435185. Кримнальний кодекс УРСР.
435186. Письмо і шрифт
435187. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 13.
435188. Історія державної служби в Україні. У 5 т. Т.3.
435189. Huculszczyzna. Tom trzeci.
435190. Шоа у Львові.
435191. Украинские буржуазные националисты.
435192. Літопис УПА. Нова серія. Том 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Директивні документи ЦК Компартії України 1943 - 1959.
435193. Засуджений до розстрілу.
435194. Т. Г. Шевченко. Его жизнь и литературная деятельность.
435195. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 6. Труды педагогического отдела. Выпуск ІІ.
435196. Ремесло повстанця. Збірник праць підполковника УПА Степана Фрасуляка - Хмеля.
435197. Могильник зарубинецької культури Вишеньки біля Києва.
435198. Православные храмы и монастыри Харьковской губернии 1681 - 1917 гг. Альбом-каталог.
435199. Материалы для истории колонизации и быта Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губ.
435200. Енеида. Часть І.
435201. Сучасний факторинг. Ефективність торговельних операцій та управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник.
435202. Маркетинг. Навчальний посібник.
435203. Двобій без компромісів.Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій
435204. Східнослобожанські українські говірки. Нотатки до мовного портрета переседенців з Лемківщини.
435205. Флософя полтики. Пдручник.
435206. Твори в 20 томах. Том XVII. Літературно-критичні статті.
435207. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. В 2 томах. Том І.
435208. Весілля на Лемківщині.
435209. Моє життя. Спогади.
435210. Чмелик.
435211. Akta grodzkie i ziemskie z czasow rzeczypospolitej polskiej. tom xi.
435212. Народна справа і попи.
435213. Церковний бік української справи.
435214. Слов’янські вірування. Писемні джерела до вивчення курсу Релігієзнавство для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання.
435215. В ХХ годовщину кончины Ивана Гр. Наумовича.
435216. Релігія і церква в історії України.
435217. Жизнь св. Георгия.
435218. Праісторія України.
435219. Сочинения. Том V. Повести и драматические сочинения Грыцька Основъяненка.
435220. Монети австрійської імперії, 1811 - 1918. Каталог.
435221. Недолеб. Менекин.
435222. Чутлива совість. Татко.
435223. Засвистали козаченьки.
435224. З під рідної стріхи.
435225. Страх. Спроба філософського усвідомлення феномена.
435226. Розвиваємо мовлення. Від слова - до розповіді.
435227. Український правопис
435228. Як народжується слово.
435229. Роль гуманістики в сучасному суспільстві.
435230. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради.
435231. Слухаємо та записуємо музику П. І. Чайковського. Збірка одноголосних диктантів.
435232. Учитель, музика, діти.
435233. Іван Пулюй 1845 - 1918. Життєписно-бібліографічний нарис.
435234. Микола Міхновський. Життя і слово.
435235. Борці за правду.
435236. Сводная галицко-русская лЪтопись съ 1600 по 1700 годъ
435237. Михайлик.
435238. Wybir dejakych najkraszczych poezyj Tarasa Szewczenka. Zladyw W. Ochrymowycz.
435239. На золотих богів. Дрібні оповідання.
435240. Екологія рослин з основами біогеоценології.
435241. Збірник філологічної секції наукового товариства імені Шевченка. Том VІІІ і ІХ.
435242. Історія України-Руси. Том IІІ. до року 1340.
435243. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука.
435244. Дерріда Жак. Позиції.
435245. Українське народне мистецтво. Вбрання.
435246. Українська мова. Навчальний посібник
435247. Як правильно говорити українською.
435248. Михайло Драгоманов у суспiльно-полiтичному русi Росiї та України (Киев)
435249. Волинь, Східна Галичина 1943-1944. Путівник по польських та українських архівних джерелах. Том 1.
435250. ОУН-УПА на Сумщині. Т.2.
435251. Основи комунікативної лінгвістики. Підручник.
435252. Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси).
435253. Russian and Ukrainian Prisioners of War and Internees kept in Poland in 1918-192
435254. Діячі науки і культури Лемківщини. Довідник.
435255. Міфи Давньої Греції.Вогонь Прометея
435256. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 8.
435257. Історія України-Руси. Том IІ. ХІ - ХІІІ вік.
435258. Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes.
435259. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, Том 1.
435260. Статьи по славяноведению. Выпуск 1.
435261. Літературний збірник, зложений на спомин Олександра Кониського (1836 - 1900).
435262. Друга читанка.
435263. Поезії в одному томі.
435264. Wolyn pod wzgledom statystycznym, historycznym i archeologicznym. Tom I.
435265. Бібліографія української історії філософії 1960 - 2005 рр.
435266. Люди за темних часів.
435267. Українські націонал-комуністи. Їх роля у визвольній боротьбі України 1917 - 1956 рр.
435268. Слов'янські автохтонні особові власні імена в побуті українців XIV-XVII ст.
435269. Кобзарь. Повне народне видання.
435270. Твори. Том 7.По-свій! Київ-Відень
435271. Ротонда душогубців
435272. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, Том 5.
435273. Безрук.
435274. Юлій Цезарь. Пер. П. О. Куліша.
435275. Боротьба Кубані за незалежність.
435276. Українська революція. Розвідки і матеріали. Книга 2. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-20 рр.. .Том ІІ.
435277. Нарис історії України. Том І. До половини XVII століття.
435278. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914 – 1939).
435279. Зберегти свободу.
435280. Праця Олександра Русова для українського театру та музики.
435281. Давня кераміка України. Археологічні джерела та реконструкції. Частина перша.
435282. Історія української філософії. Курс лекцій
435283. Философия религии. Часть І. Историческая. Том І.
435284. Иллюстрированная история Украины.
435285. Афанасьев-Чужбинский. ПоЪздка в Южную Россiю. Часть I.Очерки ДнЪпра
435286. Киевская Русь. Том первый.
435287. Історія української держави. Том І. Княжа доба.
435288. Німецька мова. Підручник для 9 класу.
435289. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 9.
435290. Вступ до метафізики. Навчальний посібник
435291. Листи Леонiда Жебуньова до Євгена Чикаленка, 1907-1919 роки, Киев
435292. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті.
435293. Galicia.A Historical Survey and Bibliographic Guide
435294. Уриєль Акоста.
435295. В остатній лавці. Оповідання для молодіжи. Том третій.
435296. Причинки до історії руської справи в Галичині в літах 1848 - 1870.
435297. Історія української літератури. Книга 2.
435298. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ - перша третина ХХ ст.).
435299. Історія України. Частина І. Від найдавніших часів до кінця XVIII століття.
435300. Крило Ікарове.
435301. Український здвиг. Закерзоння. 1939 - 1947.
435302. Рефлексії до критики чистого розуму.
435303. Правда про Голодомор на Одещині. Березівський район. Березівський район.
435304. Трагедія Волині. Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни.
435305. Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т.2.
435306. Україна - назва нашої землі з найдавніших часів.
435307. Народження українського радянського кіна. Три фільми О. Довженка.
435308. Варлаам і Йоасаф. Старохристиянський духовний роман.
435309. За законом світового ладу. Трипільська цивілізація і світогляд укр. народу.
435310. Сiмович Ваисль (ред.). Драгоманiвський Збiрник. Т.1
435311. Учебно-воспитательный процесс и психическое развитие личности.
435312. Ніс
435313. Невільничка.
435314. Ріккі-Тіккі-Таві. Слоненя.
435315. Біля машини.
435316. Madama Butterfly (Мала добродійка метелик).
435317. Модест Сосенко (1875 - 1920).
435318. Олександер Мурашко (1875 - 1919).
435319. Тайни цісарської родини в Відні. Опис життя австрійських пануючих.
435320. De geschiedenis der kozakken.
435321. Греческая колонизация северного Причерноморья. Краткий очерк отечественных теорий колонизации.
435322. История русской литературы. Том І. Древняя письменность.
435323. Сочинения. Том V.
435324. Скарби віків. Українські легенди.
435325. Січинський-Потоцький.
435326. Твори. Т.2.
435327. Начало исторiи Американской Руси
435328. Burza od wschodu.Wspomienia z Kijowszczyzny 1918-1920) (Lodz)
435329. Етнографічний збірник. Том ХХХ. Етноґрафічні матеріали з Угорської Руси. Т. VІ.
435330. Критический обзор разработки главных источников до истории Малороссии относящихся с 1654 по 1672.
435331. Нарис розвитку релігійних вірувань.. .Порадник для партійних і радянських шкіл.
435332. Єзуїтська преподобниця.
435333. Вчені знаходять Бога.
435334. Очерки домашних промыслов и ремесел Полтавской губернии. Выпуск III. Промыслы Лохвицкого уезда.
435335. Українство на літературных позвах з Московщиною.
435336. Подолия. Историческое описание.
435337. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ №2 (33).
435338. grammatik der ruthenischen oder klein russischen sprache in galizien.
435339. Соляріс. Едем.
435340. Процесович.Образ з життя народа
435341. Южная Русь. Очерки, заметки и исследования. том 2.
435342. Вишивка рідного краю
435343. Українські письменники. Біо-бібліографічний словник. Том І. Давня українська література (XI-XVIII ст.).
435344. Russia, Ukraine, and the Breakup of the Soviet Union.
435345. Українська національна кухня.
435346. Русская свадьба или свадебные речи для сватов.
435347. Підеша. Які є люди на землі.
435348. Нарис Історії України. Том І (до половини XVII ст.). Репринт 1966 р.
435349. Хлiборобська Украiнакнижка пята.Рiк 1924-1925
435350. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Збірник наукових праць. Том 2 (26).
435351. Збройний чин українських націоналістів. 1920-1956. Історико-архівні нариси. Т.1. Від Української Військової Організації до Організації Українських Націоналістів.1920 -1942
435352. Справжнiй Михайло Драгоманов (Львов)
435353. Український національний рух ХІХ століття. Частина ІІ. 60-90-ті роки ХІХ ст. Навчальний посібник.
435354. Kozaczyzna Ukrainna w Rzeczypospolitej Polskiej do koncz XVIII-go wieku
435355. Міфи Давньої Греції.Тесей
435356. Іван Мазепа як будівничий української культури.
435357. Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. 1701 - 1839. Том ¶¶.
435358. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, Часть ІІ. Обрядные песни.
435359. Геґель Ґеорґ Вільгельм Фрідріх. Основи філософії права, або Природне право і державознавство.
435360. Ранкові роздуми.
435361. Вибір з українського народного письменства. Другий том (від 1876 до 1920). Для восьмої кляси середніх шкіл; для четвертої кляси колєґії.
435362. Сочинения. Том I. Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основъяненком.
435363. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856 - 1886).
435364. Лисяк-Рудницький Iван. Iсторичнi есе.Том I (Киев)
435365. Репресоване відродження.
435366. Вступ до флософ. Велик флософи.
435367. Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси. Сборник материалов и изследований.
435368. Памяти Н. В. Гоголя. Сборник речей и статей.
435369. Листи з Харкова. Голод в Україні та на Північному Кавказі в повідомленнях італійських дипломатів, 1932 - 1933 роки. Упор. Андреа Ґраціозі.
435370. Українські народні пісні з лемківщини.
435371. Маковицькі нути. Збірник народних пісень з окружних конкурсів Маковицька Струна.
435372. Голодомор 1932-1933 років в Україні. Хроніка.
435373. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Історичні нариси. С. В. Кульчицький (відп. ред.).
435374. Остарбайтери з Київщини. Вербування, примусова праця, репатріація (1942 - 1953).
435375. Huculszczyzna. Tom pierwszy.
435376. Отпаданiе Малороссiи от Польши, Томъ 2 (1340-1654)
435377. Мистецтво. Поточний бібліографічний список.Випуск 6
435378. Мистецтво. Поточний бібліографічний список.Випуск 1
435379. Експрес-курс. Робота з мас-медіа.
435380. Культура. Поточний бібліографічний список.Випуск 1
435381. Культура. Поточний бібліографічний список.Випуск 7
435382. Культурное разнообразие мира. Пути и препятствия.
435383. Культура і антикультура - хто кого.
435384. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.
435385. Пригоди бравого вояка Швейка.
435386. Євген Коновалець.
435387. Пам’ятки історії та культури України. Каталог-довідник. Зошит 2.
435388. Заметки и материалы для истории песни в России. i-viii.
435389. Чужі про українську народну пісню.
435390. Українське традиційне жіноче вбрання Київщини. Кінець ХІХ - поч. ХХ ст.
435391. Известие о золотой гривне, найденной близ Чернигова в 1821 году.
435392. Український визвольний рух. Збірник 9.
435393. Довідкова книга з культурної спадщини України. Метабібліографія, зміст біографічних та інших словників тощо. Робочий зошит.
435394. Книга Лева.
435395. Галицко-Руская Библiографiя XIX-го столЪтiяТомъ I
435396. Кобзарь Остап Вересай. Его музыка и исполняемые им народные песни.
435397. Bibliographie zur Landeskunde der Bukowina
435398. Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах. Том 1
435399. Пам'ятки історії та культури України. Каталог-довідник. Зошит 3. м. Севастополь.
435400. Українське малярство. Новаківський.
435401. Україна крізь віки. Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія.
435402. Stosunki poddancze w dawnej Galicji.Tom drugi
435403. Нарис сучасної української літературної мови.
435404. Історична фонологія української мови.
435405. Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1944 - 1945). Том 4
435406. Кобзарь Остапъ Вересай. Его музыка и исполняемыя имъ народныя пъсни.
435407. Доповідь.
435408. The ukrainian terror and the jewish peril.
435409. Проблемы истории и археологии Украины. Материалы V Международной научной конференции (Харьков, 4-6 ноября 2004 г.).
435410. Юрій Дрогобич.
435411. Український Мистецький Гурток Спокій. 5 літ праці.
435412. Тарас Шевченко. Життя українського поета.
435413. Кирило-Мефодiiвське Товариство, Том 2
435414. Палеографія українського скоропису другої половини XVII ст.
435415. Страховий та інвестиційний менеджмент. Підручник
435416. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник.
435417. Поляки на Волині у роки Другої світової війни. Документи з українських архівів і польські публікації.
435418. Етнографічний збірник. Том XII. Галицько-руські народні леґенди. Т. І.
435419. Енциклопедія для юних джентльменів
435420. Загальний огляд стародуків київських бібліотек.
435421. Соколовичъ ГлЪбъ.Кровавые годы
435422. Книгарь. Літопис українського письменства.
435423. Загальне мовознавство.
435424. Ukrainische Rundschau, Jahrgang
435425. Філософський дискурс Модерну.
435426. Афоризми та думки. Енциклопедія життя
435427. Незгодні. Українська інтелігенція в русі опору 1960 - 80-х років.
435428. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія.
435429. Політична антропологія.
435430. Дрепер Дж. Історія боротьби з наукою.
435431. Літопис УПА. Нова серія. Том 8. Волинь, Полісся, Поділля. УПА та запілля. 1944 - 1946.
435432. Ультиматум. Хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РРФСР і Центральною Радою.
435433. Історія Криму. Кримське ханство. Навчальний посібник.
435434. Нарис з історії України. Формування модерної української нації xix-xx ст.
435435. Повести. Том 4.
435436. Кудеяр. Історична хроніка.
435437. Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки (1939 - 1959). Т.2.
435438. Матеріали до словника українських граверів. Додаток І.
435439. Южно-русские былины.
435440. Гостинець землякам. Казки сліпого бандуриста чи співи об різних річах.
435441. Твори в 2-х т. Т.1. Фабрика Абсолюту; Кракатит; Війна з саламандрами.
435442. Етнографічний збірник. Том ХХХІХ - ХL. Народні пісні з галицької лемківщини. Тексти й мелодії.
435443. Джерела альтернативного українознавства (Європа, 1940 - 1945 рр.). Бібліографічний довідник.
435444. Етнографічний збірник. Том ХХVІІІ. Галицько-руські народні приповідки. Випуск IІI. (Рабунокь - Ячмінь).
435445. Етнографічний збірник. Том XIIІ. Галицько-руські народні леґенди. Т. ІІ. Зібрав Володимир Гнатюк.
435446. Про рекомендаційну бібліографію.
435447. Панські жарти.
435448. Твори. Т.3.
435449. Максим і Марко.
435450. Из записок по теории словесности.
435451. Вік (1798 - 1898). Том третій.
435452. Озброєння та військова справа давнього населення України.
435453. Український національний рух XIX століття (По сторiнках праць Михайла Драгоманова) (Киев)
435454. Кулиш. Исторiя возсоединенiя Руси.Том II
435455. Перемога.
435456. Казки братів Грімм. В 4 томах. Том І.
435457. Століття Малороссийских песен М. О. Максимовича.
435458. Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 8. Дитина в звичаях і віруваннях українського народа.
435459. Героїчний театр.
435460. Твори. Том 2. Статті, рецензії, нариси, витупи, листи, автографи, документи.
435461. Жменя землі.
435462. Велика Катерина. Пер. Бой.
435463. Проколупій о. Лубенський монастир.. .Веселі оповідання.
435464. Математичний аналіз у задачах і прикладах. У 2 ч. Навч. посіб. Ч.2.
435465. Військо Богдана Хмельницького.
435466. Архітектурне обличчя Полтави.
435467. Скульптура, живопись. Каталог.
435468. Фільгелєнес. За вітчину.
435469. Притча Самарянина.
435470. Душогубка.
435471. Гайхан Бея.
435472. Історія української літератури. Том І. До кінця XV віку.
435473. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі
435474. Публічна політична діяльність. Навч. посібник.
435475. The problems of the Ukraine.
435476. Етнографічні писання Костомарова.
435477. Етнографічний збірник. Том XIV. Оповідання Р. Ф. Чмихала.
435478. Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 10.
435479. Економіка та організація виробництва. Підручник.
435480. Фрагменти мови закоханого.
435481. Волинь у Другій світовій війні. Зб. наук. та публіцист. ст.
435482. Правда о войне.
435483. Наш літературний Парнас. Сучасні українські письменники в шаржах.
435484. Vestnik slovanske filologie a starozitnosti. Rocnik I.
435485. Русская народная музыка (великорусская и малорусская).
435486. Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 2.
435487. Село Гортопи. Чернівці, 1906. Чайченко В. Твори. Том ІІ. Соняшний промінь. Львів, 1892. Півень О. Сім кіп брехеньок. Збірник.
435488. Твори. Том 6. Рівновага.
435489. Соціально-філософське дослідження трансісторичності міфологічного освоєння світу.
435490. Микола Джеря.
435491. Марія Заньковецька. Життя і творчість.
435492. Тустань (Державний історико-культурний заповідник). Історія. Фольклор.
435493. Вступ до флософ. Велик флософи. Навчальний посбник.
435494. Нариси з історії антропології. Школи, теорії, автори.
435495. The Rusins in Minnesota.
435496. Матеріали до українсько-руської етнольоґії. Том 1.
435497. Podole, Wolyn i Ukraina.
435498. Костянтин Василь Острозький (бл. 1524-1525 - 1608) воєвода Київський і маршалок землі Волинської.
435499. Національна книга пам'яті жертв голодомору 1932 - 1933 років в Україні. Сумська область.
435500. Каталог ювілейної виставки українського друкарства.
435501. Зразки каліграфічного написання літер і цифр. Навчальне видання.
435502. Бібліотечна справа в Чехословаччині.
435503. Спогади, статті, матеріали.
435504. Київ під ворожими окупаціями.
435505. Державне утвердження України у другій половині ХХ століття.
435506. Гадяч 1658 року та ідея його відновлення в українсько-польських стосунках (1660-ті - початок 1680-х рр.).
435507. Історія України.
435508. Сарматские древности Днестро-Дунайского междуречья. I. Курганные могильники Алкалия и Хаджидер II.
435509. История Малороссии. Том 3.
435510. 1932 - 1933 годы. Голодомор в Европе и Америке. 1992 - 2009 годы. Геноцид в Украине. Факты и документы. Анализ.
435511. Збірник народних пісень і дум.
435512. Кровавий Шлях.
435513. Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. Том 1
435514. Повстанська розвідка діє точно й відважно. Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення ОУН та УПА. 1940-ті - 1950-ті роки.
435515. Етнографічний збірник. Том ХХІІІ. Галицько-руські народні приповідки. Том ІІ. Випуск І. (Діти - Квіти).
435516. Всеукраїнська академія наук. Театральний музей. Звіт. 1926 - 1929.
435517. Сторінка із записної книжки. Том 5.
435518. Українська драматургія. Збірка бібліографічних спогадів до історії української драми і театра українського (1815 - 1906 р.).
435519. Флософськ абриси сучасно освти.
435520. Платон. Оборона Сократа.
435521. Вплив гуманістичного прагматизму на розвиток сучасного суспільства.
435522. Прощання з учора (Коли ж прийде справжній день).
435523. Давня українська лутература. Словник термінів та понять. Навчальний посібник.
435524. Про життя і твори Івана Франка.
435525. Іван Франко і Росія.
435526. Наукове Товариство iмени Шевченка.З нагоди 50-лiття його засновання (1873-1923)
435527. И. И. Шараневичъ.К 100-лЪтiю со дня рожденiя
435528. Шевченко і кирило-методівці.
435529. Українська література, проскрибована російським урядом.
435530. Il movimento letterario ruteno in russia e gallizia (1798-1872)
435531. Denkschrift der Sevcenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg
435532. Фізика для інженерів.
435533. Драмы и Комедии. Том V.
435534. Збірка вокально-хорових творів та романсів на слова Богдана-Ігоря Антонича.
435535. Український правопис.
435536. Наша опера и её хозяйство.
435537. Україна і Польща між минулим і майбутнім.
435538. Lata walk i zametu na Ukraine 1917-1921) (Przemysl)
435539. Структури життєсвіту.
435540. Філософія і філософські науки. Посібник для підготовки до кандидатських іспитів.
435541. Арістотель. Політика
435542. Україна - 2004. Події. Документи. Факти. У 3-х томах. Т.2.
435543. Етруський дім і гуцульський оседок.
435544. Акція-51. Останні свідки.
435545. Организация и психология управления персоналом. Учеб. -метод. пособие.
435546. Економіка підприємства. Практикум. Навчальний посібник.
435547. Німецька мова. Підручник для 10 класу.
435548. Dilemmas of independance. Ukraine after totalitarianism.
435549. Правда Кобзаря.
435550. Воспоминания о Т. Г. Шевченко.
435551. Мистецтво й робітничий клас.
435552. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради.
435553. Сергій Васильківський. Життя і творчість.
435554. Твори в двох томах. Том І. Поетичні твори. Прозові твори. Мемуари.
435555. Памятники, изданные Временной комиссией при Киевском военном Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Том IV.
435556. Повість з життя на російській Україні.
435557. Шевченкові. Історичний нарис про будівництво пам'ятника Т. Г. Шевченкові.
435558. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району).
435559. Зібрані статті VI. Лексикографія й лексикологія. Вибрані наукові статті 1962-1993
435560. Спочатку було Слово. Крилаті вислови біблійного походження в українській мові.
435561. Записки Українського Наукового Товариства в Києві. Книга ІІ.
435562. Історя укрансько флософ. Навчальний посбник.
435563. Читанка з філософії у 6 книгах. Книга 6. Зарубіжна філософія ХХ століття.
435564. Етика і соціалізм.
435565. Першоджерела комунікативної філософії. Навчальний посібник.
435566. Рамірес Хосе Луїс. Поновлення Риторики як основи громадянства і освіти.
435567. Галицiя.Сельское хозяйство въ славянскихъ земляхъ
435568. Antiquites du Bosphore Cimmerien.
435569. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ - першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти.
435570. Двенадцать войн за Украину.
435571. Суспільна студія. І. Жовнірські оповідання.
435572. Кроваве поле.
435573. Лимерівна.
435574. Свята моєї Батьківщини
435575. Древнегреческие праздники в Элладе и Северном Причерноморье.
435576. Григорій Савич Сковорода. Короткий його життєпис і обрані місця з творів та листів.
435577. Мистецтво поетичне.
435578. Древнерусские надписи Софии Киевской ХІ - ХIV вв. Выпуск I.
435579. Робочий зошит з сольфеджіо. 2 клас. Методичний посібник.
435580. Гнів.
435581. Дизгармонія.
435582. Народна культура й культура особистості.
435583. Первісне мислення.
435584. Сучасна соцальна флософя. Курс лекцй.
435585. Небо.
435586. Планета Ді-Пі. Нотатки й листи.
435587. Історія української літератури. У 2 книгах Навч. вид. Кн.1.
435588. Вибране.
435589. Мова і процеси суспільного розвитку.
435590. Рецензия на книгу г. Житецкаго Очерк литературной истории малорусскаго наречия.
435591. Вибранi працi. Том 2. Фольклористика. Лiтературознавство
435592. Короткий курс бібліотекознавства.
435593. Воєнна історія Галичини та Закарпаття.
435594. Nations in transition. Ukraine. Second edition.
435595. Слідами армії без держави.
435596. Труди інституту книгознавства. Том ІІ. Бібліотека і читач на Україні.
435597. Нарис історії України. Том ІІ. Від половини XVII століття.
435598. Стежками життя (спогади).
435599. Dziennik z oblezonego Przemysla 1914-1915
435600. Український здвиг. Наддніпрянщина. 1941 - 1955.
435601. Чужинці про Україну. Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть.
435602. Отзыв о сочинении г.Петрова Очерки истории украинской литературы XIX столетия
435603. Загальне редагування. Нормативні основи. Навчальний посібник.
435604. Арабська мова. Початковий рівень.
435605. Музична форма від звуку до стилю. Навчальний посібник.
435606. Петро Левченко (1859 - 1917).
435607. Триста років українського театру (1619 - 1919).
435608. Українська філософія в іменах. Навч. посібник. За ред. М. Ф. Тарасенка.
435609. Етапи розвитку соціологічної думки.
435610. Німецька мова. Підручник для 7 класу.
435611. Отчет комиссии по сооружению памятника-фонтана А. С. Пушкину в г. Одессе.
435612. Ставаймо в коло. Збірник дитячих ігор.
435613. Families in Eastern Europe.
435614. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. Книга перша. Воєнні дії 1648 - 1652 рр.
435615. Сочинения. (под ред. Д. И. Багалея).
435616. Честь, хрест і меч.
435617. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941).
435618. Твори. Том 1.
435619. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'ятників письменської старо-українщини XI - XVIII в.в.
435620. Історія України 1917 - 1923 рр. Том І. Доба Центральної Ради.
435621. Розстріляне відродження Антологія 1917-1933.
435622. The new Eastern Europe.
435623. Микола Леонтович. Листи, документи, духовні твори.
435624. Вальс Венери з другої дії опери ''Енеїда''.
435625. Украинские народные песни. часть 1.
435626. Исторические песни малорусского народа. Том второй. Выпуск I.
435627. Все королівське військо.
435628. Soviet theaters 1917 - 1941. A collection of articles.
435629. Микроэкономика. Краткий курс лекций.
435630. Гроші та кредит. Навч. -метод. посіб.
435631. Думин Осип.Iсторiя Лєґiону Українських сiчових стрiльцiв 1914-1918
435632. Критика чистого розуму.
435633. Начало всіх начал.
435634. Василь Кук - головний командир УПА.
435635. Шіллер Фрідріх. Естетика.
435636. The Сommunist Party of Western Ukraine
435637. Свистун Филипп.Прикарпатская Русь подъ владЪнiемъ Австрiи
435638. Українська повстанська арміяя і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939 - 1945 рр.).
435639. Чи вірили греки у свої міфи.
435640. Huculszczyzna. Tom czwarty.
435641. Ілля Рєпін.
435642. Граматика української мови.
435643. Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки (1939 - 1959). Т.3.
435644. Волк-Карачевский. Борьба Польши с козачеством во второй половине ХІІ и начале ХІІІ века.
435645. Історія України-Руси
435646. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія.
435647. Північна Буковина і Хотинщина у Другій світовій війні 1939 - 1945 рр.
435648. Мистецтво української вишивки
435649. Інтелектуальна історія лібералізму.
435650. Харківський історіографічний збірник. Випуск 5. Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу.
435651. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо Радянської України (1932 - 1938).
435652. Слово о полку Игореве.
435653. Українська пісня в старовинному російському співанику. I - IV.
435654. Памятники, изданные киевскою комиссиею для разбора древних актов. Том 1.
435655. Ukraine. A Majestic and Impressive Programme.
435656. Матеріали до краєзнавчої бібліографії України 1847 - 1929.
435657. Русская словесность с XI по XIX столетия включительно. Часть I и Часть ІІ.
435658. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, Том 2.
435659. Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки (1939 - 1959). Т.1.
435660. Шевченко і його Україна.
435661. ВАПЛІТЕ.. .В 20-ті роки розгрому большевиками.
435662. Художня література. Критика. Літературознавство (2007). Рекомендований бібліографічний покажчик.
435663. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 17.
435664. xUkrainska partyzantka 1942 - 1960. Dzialalnosc organizacji ukrainskich nacjonalistow i Ukrainskiej Powstanczej Armii.
435665. Українська державність 1917 - 1920.
435666. Етнографічний збірник. Том ХХV. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Т. IV. Казки, легенди, новели, історичні спомини з Банату.
435667. Дерріда Жак. Дарувати час.
435668. Український театр. Популярний нарис історії українського театру.
435669. Портреты Н. В. Гоголя.
435670. Словник журналіста. Терміни, мас-медіа, постаті.
435671. Основи конституції УНР.
435672. Моя зустріч з УПА.
435673. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Матеріали до бібліографії документальних публікацій.
435674. В ім'я правди.
435675. На панцирному потягу Отаман Мельник'' (спогади з 1918 - 1919 років).
435676. Розсекречен документи пероду нацистсько окупац Сумсько област 1941-1943 рокв.
435677. Київ на межі тисячоліть 1991 - 2000 рр.). Наук. -допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. І, Кн.4.
435678. В, Історіографія історії України. Навчальний посібник.
435679. Іржа на лезі. Лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735 - 1739 років.
435680. Державницька думка Михайла Драгоманова
435681. Тіло людини.Енциклопедія для дітей
435682. Украинский национализм и Донбасс. Историческая ретроспектива. Сборник материалов.
435683. Історія державної служби в Україні. У 5 т. Т.1.
435684. Герро. Мария Башкирцева. Критико-библиографический очерк.
435685. Революція на небі.
435686. Твори. Том 2.
435687. Історія державної служби в Україні. У 5 т. Т.5. Кн.1. 1914 - 1991.
435688. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 12.
435689. Істина і метод. Т І.
435690. Financing energy efficiency and climate change migration. A guide for investors in Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, the Russian Federation, and Ukraine.
435691. Українське народознавство. Навч. посібник.
435692. Взори вишивок домашнього промислу на Буковині.
435693. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні. Особи, факти, документи.
435694. Збірник філологічної секції наукового товариства імені Шевченка. Том IV.
435695. Національна ідея як матриця формування особистості. Соціально-філософський аналіз.
435696. Арістос.
435697. Філософські засади професійної орієнтації особистості в загальноосвітній школі в системі ринкових трансформацій.
435698. Каталог посмертної виставки праць.
435699. Сучасні українські прізвища.
435700. Німецька мова. Підручник для 5 класу.
435701. Флософя освти. Науковий часопис.в–2, Кив
435702. ґ. Логка.
435703. Иов.
435704. Блудні вогні (Fata Morgana). За М. Коцюбинським.
435705. УПА. Українська Повстанська Армія. Її генеза, ріст і дії у визвольній боротьбі українського народу за українську самостійну соборну державу. 1 частина. Німецька окупація України.
435706. Усна історія степової України. Т.9.
435707. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья. Том 1, выпуск 1-й.
435708. Українська дивізія Галичина. Історія у світлинах від заснування у 1943 р. до звільнення з полону 1949 р.
435709. Народні танці українців Карпат. Книга 2. Бойківські і лемківські танці.
435710. Стародавня історія східних народів.
435711. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, Том 4.
435712. Велике переселення народів. Історія неспокійної епохи IV та V століть. Курс лекцій.
435713. Етнографічний збірник. Том X. Галицько-руські народні приповідки. Вип. І. (А - Відати).
435714. Дідух. Свята українського народу.
435715. Stronnictwa i programy polityczne w Galicyi 1846 - 1906, Tom drugi.
435716. Національна політика Леніна
435717. Наукові студії із соціальної та політичної психології. Зб. статей. Вип. 15 (18).
435718. Золотий вік українського театру.
435719. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала ХІХ кека. Том ІІ.
435720. Хрестоматія староруська для вищих кляс гімназіальних.
435721. Як написати дипломну роботу. Гуманітарні науки.
435722. Імена видатних людей у вилицях Львова.
435723. Український мистецький гурток Спокій. Каталоґ V виставки, Варшава, черв.1931.
435724. Из уст народа (малорусские рассказы, предания и пр.).
435725. Історія української культури.
435726. Традиційні головні убори українців.
435727. The slaughter of the jews in the ukraine in 1919.
435728. Вступ до нацiологii
435729. Вступ до філософії історії. Есе про межі історичної об'єктивності.
435730. Кореляція форми і змісту в розвитку української прислівникової системи
435731. Українська мова в першій половині двадцятого століття 1900-1941) - Стан і статус
435732. Кривава книга. Частина ІІ. Українська Галичина під окупацією Польщі в рр. 1919 - 1920.
435733. UPA walfare in Ukraine.
435734. Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 1-5.
435735. Народные южнорусские сказки. Выпуск І.
435736. Странствующий украинский философ Г. С.Сковорода
435737. Українські приказки, прислів'я і таке інше. Збірники О. В.Марковича і других.
435738. Українська етнологія.
435739. Про художній ідеал прекрасного. Збірник.
435740. Сергій Васильківський (1854 - 1917).
435741. Дмитро Безпечний (1825 - 1913).
435742. Платон. Бенкет.
435743. Автобiографiя (С.
435744. Истинная исторiя Карпато-Россов
435745. Українська народна творчість. Чумацькі пісні. Родинно-побутові.
435746. Українське малярство.
435747. Украина и украинцы (географическо-этнографический очерк).
435748. Твори в 20 томах. Том XVI. Літературно-критичні статті.
435749. Флософя освти. Науковий часопис.в–1, Кив
435750. Історя соцально флософ (Захдновропейський контекст).
435751. Лекції з історії українського права. Частина друга. Литовсько-польська доба. Випуск перший. Памятники права.
435752. Повернення до різноманітності. Політична історія Східно-Центральної Європи після Другої світової війни.
435753. Літопис Самовидця.
435754. Українські народні думи. Перше повне видання з розвідкою, поясненнями, нотами і знимками кобзарів.
435755. Перша українська дивізія української національної армії у британському полоні. Ріміні 1945 - 1947. Збірник І.
435756. Черноморские козаки в их гражданском и военном быту. Очерки края, общества, вооруженной силы и службы. В двух частях.
435757. Народні оповідання. Том ІІІ.
435758. Метафізичні розмисли.
435759. Лисяк-Рудницький Iван. Iсторичнi есе.Том II ()
435760. Руська письменність. ІІ, 1. Твори Григорія Квітки-Основ'яненко. Том перший.
435761. Руська письменність. VІІІ. Твори Олекси Стороженка.
435762. Сторінка із записної книжки. Том 1.
435763. Липинський Вячеслав.Участь шляхти у великому украiнському повстаннi пiд проводом гетьмана Богдан
435764. Ґадамер Ганс-Ґеорг. Герменевтика і поетика. Вибрані твори.
435765. Спіноза Бенедикт. Теологічно-політичний трактат.
435766. Галицко-Руская библiографiя XIX-го столътiя Томъ II
435767. Діалоги.
435768. До генези УГВР.
435769. Гільдебранд Дітріх фон. Етика.
435770. Хохлы и хохлушки.
435771. Жизнь художника Тараса Шевченко.
435772. Из Украинской старины. Рисунки академиков С. И. Васильковского и Н. С. Самокиша.
435773. Систематичний каталог видань Всеукраїнської Академії Наук 1918 - 1929.
435774. Джерела тоталітаризму.
435775. Микола Лисенко. Біографічний нарис.
435776. Die Ostpolitik des Vatikans.1917-1975
435777. Відкрите суспільство та його вороги. Том 1. У полоні Платонових чарів.
435778. Дерида Дак. Письмо та відмінність.
435779. Свята і традиції українського народу
435780. Естетика.
435781. За державність. Матеріали до історії війська українського.Збірник 6
435782. Після чесноти. Дослідження з теорії моралі.
435783. Вазарі, Джорджо. Життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів.
435784. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Том I (1620 - 1647 годы).
435785. Реабілітовані історією. Масові репресії на Миколаївщині в 1920-50-і роки. Збірник.
435786. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір.
435787. Частини мови в семантико-граматичному аспекті.
435788. Дідро Дені. Парадокс про актора.
435789. Українське народне вбрання
435790. Країнознавство. Підручник.
435791. Сочинения. Том IV. Повести и рассказы Грыцька Основьяненка. Статьи исторические.
435792. Козацька шабля XVII - XVIII ст. Історико-зброєзнавче дослідження.
435793. Посмертна виставка творів.
435794. Феноменологія духу.
435795. Розрада від філософії.
435796. Происхождение скифов. Основные єтапы формирования скифского этноса.
435797. Мовчан Єгор. Спогади, статті, матеріали.
435798. Громада, Нр.5.
435799. Будь здрава, землице. Українські народні пісні про еміграцію.
435800. Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів.
435801. Сучасне українське мистецтво.1. Глущенко.
435802. Спільнота та суспільство.
435803. Нарис Історії України. Том ІІ (від половини XVII ст.). Репринт 1966 р.
435804. Pysma Tymka Padurry.
435805. Сольфеджіо. 2 клас. Навчальний посібник.
435806. Нові українські пісні про громадські справи (1764 - 1880).
435807. Переселенці. Тисячолітня дорога Холмщини, Підляшшя, Надсяння та Лемківщини.
435808. Естетика і поетика слова. Збірник
435809. Стежниця.
435810. Таємниці бойових мистецтв.
435811. Запорожская сторина. ч.1.
435812. Світ Софії. Роман про історію філософію.
435813. Мислителі німецького романтизму.
435814. Цивільне право України. Підручник.
435815. Архітектура у ріжних народів і на Українї
435816. Основні риси українського мистецтва.
435817. Ткачі. Драма з сорокових років.
435818. Сучасне українське ділове мовлення.
435819. Лемківщина. Матеріальна культура.
435820. Хлеб в обрядах и песнях.
435821. Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 9. Дитина в звичаях і віруваннях українського народа.
435822. Влада та соціум Гетьманату. Дослідження з політичної і соціальної історії ранньомодерної України.
435823. Виставка сучасної української графіки. Каталог.
435824. Рікер Поль. Ідеологія та утопія.
435825. Українське малярство.
435826. Сат-Ок. Білий Мустанг. Повісті, легенди.
435827. Сломський Войцех. Філософія в житті.
435828. Первісні форми релігійного життя. Тотемна система в Австралії.
435829. Стенографическiй отчетъ изъ судовой росправы по дЪлу Ольги Грабарь и товарищей
435830. Нові течії в малярстві.
435831. Сакральний світ Трипільської цивілізації.
435832. Вельш, Вольфґанґ. Наш постмодерний модерн.
435833. Українські грамоти. Том перший. XIV в. і перша половина XV в.
435834. Марія Башкирцева (1860 - 1884).
435835. Рекомендаційна й критична бібліографія.
435836. Історія української держави. Том ІІ. Козацька доба.
435837. Відкрите суспільство та його вороги. Том 2. Спалах пророцтва. Гегель, Маркс та послідовники.
435838. 2 всеукраїнська художня виставка.
435839. Мерло-Понті, Моріс. Феноменологія сприйняття.
435840. Гей хто русин поможіть.
435841. Жнива доспіли.
435842. Фрагменти.
435843. Душа на сторожі.
435844. Гість і господа.. .Книга поезій четверта.
435845. Дияболічні параболи. Поезії.
435846. Прометей. Драматичний уривок.
435847. Філософія смути.
435848. Січ і відсіч. Байки.
435849. Приборкання тигра.
435850. Запоріжжя сміється. Гуморески, поезії, епіграми, пародії.
435851. Мій слід на воді.
435852. Histoire des kosaques, precedee d'une introduction.
435853. Народные южнорусские сказки. Выпуск II.
435854. Каталог виставки, присвяченої Миколі Лисенкові. З нагоди 85-ліття з дня його народження і 15-ліття з дня смерти (1842 - 1912 - 1927).
435855. История Лемковины в V Частях.
435856. Народні рухи на Лівобережній і Слобідській Україні в 50 - 70-х роках XVII ст.
435857. Марксизм і стрибок у царство свободи. Історія окмуністичної утопії.
435858. Палімпсест. Поселення XVI - XVIII ст. в історії Дніпропетровська.
435859. Національна книга пам'яті жертв голодомору 1932 - 1933 років в Україні. Житомирська область.
435860. Тяглість історії й історія тяглості. Українська філософсько-історична думка першої половини ХХ століття.
435861. Козеллек Райнгарт. Часові пласти. Дослідження з теорії історії.
435862. Киевская летопись. СОстав и источники в лингвистическом освещении.
435863. З дніпра на Дунай.
435864. Ротації.
435865. Українська армія в боротьбі за державність.
435866. Кулиш. Исторiя возсоединенiя Руси.Том I
435867. Юнацтво в обороні рідної землі. Спогади про участь української моолді у визвольних змаганнях 1918 - 1920 років.
435868. Основа.. .Всі номери за 1861 -1862 рр.
435869. Знаки.155 стародавніх українських вишивок
435870. Вибрані твори. Том І.
435871. Матеріали до словника українських граверів.
435872. Из истории русской драммы. Школьные действия XVII - XVIII вв. и театр иезуитов.
435873. ДЪятельность Общества им. А.Духновича 1922-1926
435874. Нерозривна філософія. Нариси вступу до філософії.
435875. Капіталізм і шизофренія. Анти-Едіп.
435876. Античні поетики. Арістотель. Поетика. Псевдо-Лонгін. Про високе. Горацій. Про поетичне мистецтво.
435877. Порядок часу.
435878. Злиденність історицизму.
435879. Каталог поштових марок, конвертів та карток України (1918 - 2008).
435880. Критика практичного розуму.
435881. Симулякри і симуляція.
435882. Ґадамер, Ганс-Ґеорг. Істина і метод. Том ІІ.
435883. Козеллек Райнгарт. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу.
435884. Адміністративно-територіальнй устрій та адміністрація Війська Запорізького у 1648 - 1782 рр.
435885. Рейд УПА в Румунію 1949 р.
435886. Марк Аврелій. Наодинці з собою. Роздуми.
435887. У мене — тільки слово
435888. A shpatsir mit fargenign un nit on moral
435889. Сто лет херсонесских раскопок (1827 - 1927).. .Исторический очерк с экскурсионным планом.
435890. Коментарі до Арістотелевої Політики.
435891. Гільдебранд Дітріх фон. Що таке філософія.
435892. Габермас, Юрґен. Структурні перетворення у сфері відкритості.
435893. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації.
435894. У лузі калина так гарно цвіте. Збірник українських народних пісень.
435895. Філософія. Навчальний посібник.
435896. Вальденфельс Бернард. Топографія Чужого. Студії до феноменології Чужого.
435897. Логіка. Підручник для студентів вищих навчальних закладів.
435898. Мистецтво і соціалізм.
435899. Логіка. Опорний конспект лекцій.
435900. Homo viator
435901. Вводные лекции по численным методам
435902. Распространение волн в периодических структурах
435903. haXe 2 Beginner's Guide
435904. Порождение равномерно суммируемых полугрупп операторов
435905. Введение в калибровочную полевую теорию электрослабых взаимодействий
435906. Piano Basics Level 1
435907. The Apostate's Tale
435908. El culto a la información
435909. Теорія ймовірностей і математична статистика для наукових працівників та інженерів
435910. Теория гиперслучайных явлений: физические и математические основы
435911. Теория гиперслучайных явлений: физические и математические основы
435912. Континуальная теория самосогласованных систем
435913. diffX - An Algorithm to Detect Changes in Multi-Version XML Documents
435914. Обработка и визуализация данных физических экспериментов с помощью пакета Origin: Учебно-методическое пособие
435915. Антологія польської поезії. У двох томах
435916. Антологія польської поезії. У двох томах
435917. The Dynamic Magnetosphere
435918. Анекдоты тренеров о бизнесе и не только
435919. Маснави-йи Ма'нави. Дафтар 4
435920. Маснави-йи Ма'нави. Дафтар 5
435921. Молекулярная биология. Структура и функции белков : учебник
435922. Справочник прораба-электромонтажника
435923. Вычисление электрических величин в несимметричных режимах электрических систем.
435924. Обслуживание электрических подстанций
435925. Проектирование систем принятия решений в энергетике
435926. Основы научных исследований
435927. Живая традиция. К 75-летию Индийского философского конгресса
435928. Гипертекст истории
435929. Теория культуры и современная наука
435930. Феноменология во Франции (историко-философские очерки)
435931. Национальное сознание и национальная культура (методологические проблемы)
435932. Потерянный рай. Возвращенный рай. Другие поэтические произведения.
435933. Рукопись, найденная в Сарагосе.
435934. Трагедии.
435935. Трагедии.
435936. Стихотворения; Иоанн Секунд. Поцелуи.
435937. Стихотворения; Иоанн Секунд. Поцелуи.
435938. Эпос сербского народа
435939. Эпос о Гильгамеше.
435940. Эпос о Гильгамеше.
435941. Эпические сказания народов южного Китая.
435942. Стихи.
435943. Священные речи. Похвала Риму.
435944. Пёстрые рассказы.
435945. Полное собрание рассказов.
435946. Война богов
435947. Эликсиры сатаны.
435948. Эликсиры сатаны.
435949. Шторм Т. Всадник на белом коне.
435950. Опасные связи.
435951. Шицзин.
435952. Письма из Ламбарене
435953. Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма.
435954. Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма.
435955. Фламандские легенды.
435956. Максимы и мысли. Характеры и анекдоты.
435957. Повесть временных лет. В 2 чч
435958. Диалоги.
435959. Диалоги.
435960. Стихотворения.
435961. Хожение за три моря Афанасия Никитина. 1466—1472 гг.
435962. Повесть о Сегри и Абенсеррахах, мавританских рыцарях из Гранады
435963. Повесть о любви Херея и Каллирои.
435964. Повесть о любви Херея и Каллирои.
435965. Повесть о любви Херея и Каллирои.
435966. Фукидид. История
435967. Мемуары. Максимы.
435968. Апология. Метаморфозы. Флориды.
435969. Фламенка.
435970. Фламенка.
435971. Жизнь Аполлония Тианского.
435972. Амелия.
435973. Физиология Петербурга.
435974. Физиолог.
435975. Идиллии и эпиграммы.
435976. Идиллии и эпиграммы.
435977. Идиллии и эпиграммы.
435978. Опыт автобиографии: Открытия и заключения одного вполне заурядного ума (начиная с 1866 года)
435979. Урания на 1826 год
435980. Замок Отранто. Казот Ж. Влюбленный дьявол. Бекфорд У. Ватек.
435981. Комедии.
435982. Удивительные истории нашего времени и древности. Избранные рассказы из сборника XVII в. «Цзинь гу цигуань»
435983. Лирика. В 2 тт.
435984. Лирика. В 2 тт.
435985. Троянские сказания.
435986. Троянские сказания. (О Троянской войне по русским рукописям XVI–XVII веков)
435987. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою
435988. Письма.
435989. Шахнаме. В 6 тт.
435990. Шахнаме. В 6 тт.
435991. Шахнаме. В 6 тт.
435992. Шахнаме. В 6 тт.
435993. Шахнаме. В 6 тт.
435994. Шахнаме. В 6 тт.
435995. Виттория Аккоромбона
435996. Странствия Франца Штернбальда
435997. Странствия Франца Штернбальда
435998. Дараб-Наме или Книга о Дарабе
435999. Танские новеллы.
436000. Картины прошедшего.
< < < PREV | NEXT > > >