A beginner.pdf

  

Search in column Title, Author, Publisher, Series, Periodical

< < < PREV | NEXT > > >
#Title
1. Title:A beginner's guide to structural equation modeling

Author: Randall E. Schumacker, Richard G. Lomax

FileType: pdf

Publisher:Routledge

Language:English

Year:2010

Download:[Download]
Random Recommend
 Буало Э.
Ребриков К.В., Шнитман В.З.
Кулямин В.В., Омельченко В.А., Петренко О.Л.
Удалов Ю. (ред.).
Кузнецов М.Н.
Микляева Н.В.
Дмитриева С.И.
Рыхальская Е.Г.
Неаполитанский СМ., Матвеев С.А.

Уралов М.
Balbo Cesare.
Дудаков С.Ю.
Вейраух А.Н., Давыдов В.С., Дмитриевский В.А.
Luciano Molina.
Сиренко Г.А.
Караколева С.Р., Велева Е.В.

Смітюх А.В.
Линт М.Г, Фурашов В.С.
Марченко О.А.
Касандрова И.
Блоха Юлия.


Коваленко Л.Б., Ситникова Ю.В.
Колосов А.І., Мордовцев С.М., Станішевський С.О., Данилевський М.П., Вороновська Л.П.
Кашина С.И., Сезонов Ю.И.

Вебер В.Н.

Коваленко Л.Б., Станішевський С.О.

Казакевич Д.И.
Кобець А.О., Кузнецова Г.А., Ламтюгова С.М.
Кобець А.О., Кузнецова Г.А., Ламтюгова С.М.
Данилевський М.П., Якунін А.В.
Юшков И.А.

Данилевський М.П., Колосов А.І., Якунін А.В.

Barzini Luigi.
Бесетаев Б.
Chen S.F., Goodman J.
Кобзева Е.В.


Костылев В.Н. (ред.)
Даниярова А.Н., Чолурова Р.А., Винников Д.В.
Арсентьев А.И.
 Зиамбетов Влад Юсупович
Руденко Л. Д.
Константинова
Киселевич Марианна Михайловна
Максименко А. Н. , Морозов А. Н.
Мясников Евгений Валерьевич
Израилевич Яков Аронович
Гончарова
Хамаева
Липинский Дмитрий Анатольевич
Колдеева Е. В.
Вощинская Г. Э., Михайлова Е. Е.
Межова
Маркова
Сергеев С. А.
Коханая Ольга Евгеньевна
Сулейманова С. Р.
Алексеева Светлана Николаевна
coll.
Сост.: Мельникова Н.Ю. и др.
Юшкова-Борисова Ю. Г.
Уткин П. Г.
Константинова
Бакрадзе Андрей Анатольевич
Орлан И. В., Калинин В. Е., Березина Л. А., Болгов А. Н.
Мухаметзянов К. З.
Ключникова
Кургалин Сергей Дмитриевич
Агаркова О. А.
Плешакова О. И.
Соловьёв В. Н.
Корольков Алексей Николаевич
Красильникова
Русакова Татьяна Геннадьевна
Рубцова И. В., Кубышкина Т. В., Готовцева Я. В., Зарочинцева З. Л.
Коптева Наталия Ивановна
Бреусова Татьяна Александровна
Корольков Алексей Николаевич
Мусс Галина Николаевна
Jose Betancur
Корольков Алексей Николаевич
Вепрева Татьяна Борисовна
Поваров А. В.
Сафуанов Р. М., Мамателашвили О. В.
Мендыгалиева Алтнай Кенесовна
Савченко Алла Леонидовна
Морщихина Лариса Александровна
Юренко
Хопренинова Валентина Алексеевна
Козинова Елена Александровна
Software: Mini Thunder <<<<<<<The Best Download Tool
Publisher: Springer Polity Press Wiley Brikhauser Thomson/Schirmer Dover Pubns
Author: M. Jensen Henrici Lomax, Pulliam SCI SCI Sitemap

Power By readbook5.com